Tuesday, September 27, 2016

Lysforurensning de luxe

Hurdal skisenter - et episenter for lysforurensning.

Les:

MØRKETS ØY

Måtte Hurdal bli den mørke dalen!

Wikimedia.
Problemet lar seg løse, og det med forholdsvis enkle om enn ikke nødvendigvis billige midler, mener Council for The Protection of Rural Britain (Rådet til beskyttelse av det landlige Storbritannia). For eksempel kan man skjerme gatelyktene slik at lyset bare peker nedover, og gir folk et lite stykke unna sjansen til å betrakte nattehimmelen uforstyrret.

- Vi bruker lys så skjødesløst at vi ikke bare kaster bort en mengde energi, vi lyser opp en mengde ting som bør få være i fred i mørket. Dermed ødelegger vi mye av mystikken og skjønnheten og villskapen som preger landsbygda, sier rådets formann, den kjente forfatteren og journalisten Sir Max Hastings.

Vitenskapsfolk har regnet ut at over halvparten av alle nålevende briter vil gå i sin grav uten noen gang å ha sett Melkeveien. Fem av de tolv stjernebildene som ligger til grunn for stjernetegnene i horoskoper, er ifølge BBCs nettsider helt usynlige i de verst lysforurensede områdene i Storbritannia. - forskning.no
  • Begrepet brukes om belysning som er enten uhensiktsmessig eller overflødig. Dette kan ha konsekvenser for både miljøet, dyr og mennesker.
  • Det kan være lys som blender omgivelsene, eller såkalt skyglow, at himmelen lyser opp bebodde områder. Det kan også handle om at lyset faller på områder hvor det ikke var ment å falle, eller hvor det ikke trengs.
Kilder: International Dark-Sky Association (IDA) og artikkelen "The new world atlas of artificial night sky brightness" i Sciense Advances (juni 2016).

Components of light pollution include:
  • Glare – excessive brightness that causes visual discomfort
  • Skyglow – brightening of the night sky over inhabited areas
  • Light trespass – light falling where it is not intended or needed
  • Clutter – bright, confusing and excessive groupings of light sources

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...