Wednesday, August 5, 2020

Tårevandringer VI (Walks of Tears)

Da ble det endelig et "Long Exposure Photography" fra Holmstadengen, returnerte adapterringen min i mai og fikk ikke tilbake ny før nylig, og har ingen erfaring med Bulb-mode, som går utover 30 sekund. Fant til slutt at Bulb-mode kun fungerer i manuelt på min a7III, og hadde ikke med telefonen, slik at jeg ikke fikk eksperimentert meg fram til korrekt eksponeringstid. 10-stops filteret hadde jeg fått lagt igjen, prøvde med 15 stop, men da stop er logaritmiske varte det evigheter uten at jeg fikk inn nok lys på denne. Til slutt prøvde jeg med to ND-glass, på 3+6 stop, og fikk til slutt en eksponering som var innafor. Da jeg kom hjem fant jeg ikke fila, og så viste det seg at jeg hadde skutt i JPEG😖 Og nå er i grunnen geitrams-blomstringa over😰

Så til neste år blir "Long Exposure Photography" under geitrams-blomstringa prioritet 1!

-Wikimedia.

The latter at bottom means the interests of the powerful, and it’s the standard chosen. The result is that the personal freedoms we are given reduce to those that fit neatly within the system: lifestyle, consumption, and career choice, all from the menu of choices thought harmless or beneficial to our rulers. - James Kalb
- A secular society?

"The result is that the personal freedoms we are given reduce to those that fit neatly within the system: lifestyle, consumption, and career choice, all from the menu of choices thought harmless or beneficial to our rulers."

Livsstil, konsum og karrière-valg, alt helt ukjente valg for vår apostel i Holmstadengen, og derfor ikke del av bedehuslandet, det sekulære samfunns motpol, som vi forkastet, og derfor gikk til grunne, hvor vi nå går fullkomment til grunne under vindkraftverks-infernoet.

Akkurat no bygges store naturområda ned av en industri så totalt unødvendig og ødeleggende som det går an å bli. Føgla og dyr bli pressa ut. Fjell sprengt i fillebita, folk miste verdifulle områda for rekreasjon og avslapping. Støy, lysforurensing og tap av verdi på eiendom.  Storkapitalen bli rikar og feitar. Tebake så står vi fattiar enn nån gong. Vindkraftindustrien må stoppes. Det e vektiar enj non gong at vi sei i frå i kor, søng ut, Den her protestsangen går t aill dåkk som fortsatt synes det e greit å rasere naturn for å berge den. Lik og del som vi sei... - Reidar Klungervik

Her sleit det sekulære samfunns aller største fiende i gråsteinsjorda i Øverskreien nedenunder Totenåsen i sin tid.

-Wikimedia.

Modern Western governments claim they leave questions of ultimate meaning to the individual. That is the point of the Supreme Court’s claim that our public order is based on “the right to define one’s own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life.” It also informs a common interpretation of Dignitatis Humanae, that it tells us that that government shouldn’t favor one religion over another.

That claim is convenient for governments, because it means they don’t have to explain and defend their ultimate goals. But it can’t possibly be right. Basic questions inevitably pop up everywhere, so government neutrality is impossible.

For example, government demands obedience, loyalty, and sacrifice. It claims the right to use deadly force in support of its decisions. How can it do those things without claiming a special connection to what gives life meaning?

Today that is more true than ever. In an industrial and democratic society traditional social connections weaken, politicians get votes by offering people benefits and protection, and everyone who matters (som kommunalsjefen, og ikke skammingen i engen) is convinced that the most effective way to do anything is to organize it comprehensively in the manner of an industrial process (himmelenga mi skal da selvsagt ikke være annet enn en industriell prosess, og det har den da sannelig også blitt!).

The result is that government finds more and more things to do. It raises us when young, educates us, looks after our health and general well-being, cares for us in times of difficulty, polices our attitudes toward each other, and increasingly tells us what to believe. It couldn’t do these things without a general view of man, his place in the world, and how he should live his life.

That creates problems for secular governments, because there’s nothing within their range of concerns that deserves to be treated that way. So of necessity they have evolved ultimate standards that they treat as transcending ordinary considerations. Those function as a religion, and eventually crowd religion out of the position in society it once held. - James Kalb
- A secular society?

Mange hevder at bedehuslandet og lekmanns-kristendommen var forløpere til det moderne samfunn, dette er feil, og skyldes vel at de som forsker på dette ønsker å innynde seg hos våre nye herskere, for slik å få forskningsmidler og status i systemet.

Nei, bedehuslandet var motpolen til det sekulære samfunn, hvor dette kom fullt til uttrykk her i grenda, hvor vi fant den siste greina av bedehuslandet, utviklet under bureisningstida og romantikken, en form for rokokko haugianisme.

Vår apostel la voldsomt vekt på hva James Kalb hevder er kristendommens innerste kjerne, lokal kultur, lokale tradisjoner og lokal identitet. Kalb er tradisjonalist og omtaler seg selv som anti-teknokrat, nettopp fordi han mener kristen tro er tradisjonalistisk og anti-teknokratisk. Så ser vi da sannelig også hvordan det har gått under det sekulære samfunn, hvor våre nye herskere sitter og vedtar på teknokratisk grunnlag at hele lokalsamfunn skal ødelegges for alltid med vindkraftverk, som utsletter alt lokalt landskap, all lokal teknologi, all lokal identitet og stolthet, til fordel for et globalt samfunns-maskineri, hvor ingen er annet enn komponenter i eller råmateriale for maskinen. De som opponerer mot et slikt verdensbilde er sand i maskineriet og skamminger som skal skammes til døde!

Det sekulære samfunns ALLER største fiende i dag er Magnus Johansen Dahl, husmannstroen og bedehuslandet! Derfor MÅ vi hente fram igjen VÅR apostel! Derfor MÅ vi bli pilegrimer etter Dahlsleden!

Husmannstroens katedral i sveve-enga i de grønne enger.

-Wikimedia.


Takk! Systemet er pur ondskap, og samfunnet i dag består av like deler progressivt hat, brutal idioti og sosial redsel. Leser James Kalb og blir stadig mer forferdet over tankegangen til systemet. - PermaLiv

Det er godt vi har folk som Thomas Hansen, da vi har å gjøre med et system som har blitt komplett menneskefiendtlig. De som drar fordeler av systemet, eller har underkastet seg systemets autoritet og standarder, forsøker å ødelegge enhver de ser på som en fiende av systemet. James Kalb har meget klart vist at progressiv liberalisme er et utslag av moderniteten, og et søsken av nazismen og kommunismen, som også var moderne ideer uten røtter i troen og tradisjonene.

Dette er veldig synd, da vi var på god veg til å skape et fullkomment tradisjonelt samfunn under bedehuslandet, hvor vårt land nådde et høydepunkt her i grenda under M.J. Dahl. Men så falt alt sammen. Nå er det på tide å gjennomføre et like konstant brudd med det sekulære samfunn, som det bruddet det sekulære samfunn i sin tid gjorde overfor bedehuslandet, og å ta fatt igjen der vi slapp. Hvor de fire H'er, Husmannstroen, Husmannskosten, Husmannsteknologien og Husmannsdemokratiet, legger fundamentet for et fornyet, anti-sekulært, anti-moderne og anti-teknokratisk samfunn. For det burde være klart for alle nå at det sekulære samfunn endte opp som et mareritt!

- A secular society?

Er det virkelig noen som tror at apostelen i Holmstadengen ville påtatt seg oppdraget med å ødelegge Haramsøya, selv om noen andre ville gjort det vis han ikke gjorde det? Nei, han hadde ikke samvittighet til det, hverken overfor seg selv, sin Gud, sitt fedreland eller folket på Haramsøya.

-Wikimedia.

Når en ser på Stangeland sin rolle på Haramsøya så kan en godt trekke parallellen til Bremangerlandet der de også er underleverandør for anleggsarbeidet. Nokså nylig sendte Stangeland Maskin et brev til Bremanger kommune for å presse kommunen til å få fortgang i saksbehandlingen og for å gi dem visse unntak slik at anleggsarbeidet kan komme fort igang. Når en opererer på denne måten så gjør en seg samtidig til en politisk aktør i saken.

Når det gjelder Haramsøya, så burde det ikke kommet som noen overraskelse at jobben er både kontroversiell eller konfliktfylt. Den store folkemotstanden på Frøya, Sørmarkfjellet, Buheii og en rekke andre steder har jo de fleste fått med seg. Stangeland har aktivt gått inn og oppsøkt denne typen jobber vel vitende om konfliktnivået.

For innbyggerne på Haramsøya er dette et stort overgrep der de får dette tredd dette ned over hodene sine. Det som gjør dette ekstra alvorlig er at dette er en liten øy og det finnes ingen steder der ute der de kan unnslippe de gigantiske vindturbinene hverken visuelt, eller i form av støy. Natur og rekreasjon blir også ødelagt for et helt lokalsamfunn. Det er nettopp i dette scenariet Stangeland aktivt er involvert, der de behøver store politistyrker for å presse seg frem mot lokalbefolkningenes vilje. Der de attpåtil måtte fjerne en person som overnattet i egen bil på egen private vei. En liten landbruksvei som ikke engang var laget for anleggstafikk.

Stangeland har visst veldig godt på forhånd hvilket oppdrag de har tatt på seg. At de utfordres og ansvarliggjøres for dette er en naturlig del av pakka... - Arnfinn Nilsen

Vi vant kampen for Totenåsen og Totenåsens apostel i 2011, slik at vi i dag kan vandre Dahlsleden med fred i sinnet. Nå er spørsmålet om Norge vil gå fortapt?

-Wikimedia.

Flotte innlegg til inspirasjon! Vi vant kampen om Totenåsen i 2011, og den seieren var så voldsom at jeg trodde vindkrafts-monsteret var dødt for alltid, men så reiser det seg igjen 1000 ganger verre enn før, som om det gikk i dvale for å samle styrke og hevne seg på vårt vakre fedreland etter nederlaget. Vi fikk ikke tent noen varde på Grythenholmsvarden på Toten denne datoen (40-års dagen for sultestreiken foran Stortinget i forbindelse med Alta-saken), det var synd, men sysler med tanker om å få gjort det godt igjen, kanskje en gang i løpet av neste år, for å markere at det er 10 år siden vi vant over Havgul og de 76 monster-turbinene deres? Kjenner på den samme angsten for at Norge skal gå fortapt, som jeg gjorde over at Totenåsen skulle gå fortapt for 10 år siden. - PermaLiv
- Totenåsens Venner, stå på!

Det er ufattelig, vi har blitt innesperret på Toten og i Oppland resten av livet. Måtte det for alltid bli vindkraftverk-fritt her! De har jo gått amok, våre politikere og styresmakter, de kjører landet i senk i rasende fart. Selv makter jeg selvsagt ikke å leve med dette, og jeg begriper ikke at det norske folk synes det er helt greit at våre herskere behandler landet vårt som om det var deres private lekestue. For de maltrakterer Norge nå, alt som gjør oss til et folk.

Jeg har lenge forstått at det var noe galt med det norske folk, men at de er så syke at de angriper seg selv, lik en autoimmun sykdom, det overgår hva jeg kan begripe. Er det ikke på tide å våkne? Bli med i Motvind!

Vi kommer ikke til å bli her lenger enn vi må, da vi nå må finne et sted hvor vi kan trekke oss helt vekk, da Norge og nordmenn har blitt stein splintrende gale, og det ikke nytter å delta i dette samfunnet lenger. Man må rett og slett trekke seg ut, men det må bli et sted etter Dahlsleden rundt Totenåsen, da jeg vil vie resten av livet til pilegrimsvandringen, med Granavollen som mitt nye åndelige sentrum.

-Wikimedia.

Forrige uke brakte meg fra Mo i Rana i Nord, helt opp til Sjonfjorden, ned til Lillesand i sør, via Ytre Vikna i vest, og over til Töcksfors i Sverige i øst. Alt sammen for å se områder som er truet av vindkraft, områder hvor utbygging er i gang, og områder som er tapt til denne storetende monsterindustrien.

Overalt er det å møte spennende folk, som uegennyttig kaster seg selv og alt de har, inn i kampen. Det er ingen problemer i det hele tatt å få folk til å stille opp. Folk skjønner alvoret. Folk vet.

Samtidig som jeg reiste, reiste også flere. Det skriver jeg ikke så mye om i denne ukesrapporten, det er litt vanskelig å følge med på alt annet, når en er så travelt opptatt selv. Men det sklir inn, at det er full aktivitet over hele landet.

Det er skremmende - vanvittig skremmende - hvilke naturverdier i Norge som blir satt til null, og gitt bort til første og beste spekulant, som så selger det videre til gigantiske utenlandske fond.

Det er selve forretningsideen, til Freyr, som vil ta Sjonfjellet, og sette 106 gigantiske turbiner oppå der. De Trønderske energiselskapene NTE og Trønderenergi gjør det bitte litt annerledes, de bygger ned Trøndelag og øker millionlønna til egne direktører, og så beholder de en liten prosent når de selger videre til tyske kommuner.

Er det ikke sykt? Trønderske, offentlig eide kraftselskap selger rasert natur til tyske, offentlig eide? Stadtwerke München. Det kommunale selskapet i München, Tyskland.

Ja, de eier jo flere av anleggene i Innlandet også, i Finnskogen. Den typiske eierstrukturen er Stadtwerke München 60 %, Gudbrandsdalen Energi 20 % og Eidsiva 20 %. Raskiftet og Kjølberget. Som regel er det det gigantiske tyske energiselskapet Eon som først får naturen gratis her, i form av en konsesjon, og som selger den videre.


Folkene, jeg traff folkene, de som bor her, og har sitt liv og sin identitet disse stedene. De som blir overkjørt. De som ikke blir hørt, ikke sett, av vår egen statsmakt. De som må følge veldig godt med selv, for i det hele tatt å bli en høringspart i prosjektet som vil forandre landskapet de elsker og kjenner.

Det er mange som tar dette svært tungt. Det skulle være unødvendig å si.

Det er derfor også det blir sånn kraft i Motvind. Det er derfor vinden blåser vår retning. Vi er mange, og blir flere, sterke, og blir sterkere. Det må vi. For det blir begått gigantisk urett i vårt vakre land.

Det må ikke fortsette, men stoppe.

Derfor Motvind.

Eivind Salen
Styreleder
Motvind Norge

Det gjelder å fylle opp D-vitamin-lagrene før neste covid-bølge til høsten.

-Wikimedia.

To make matters worse, current views submerge man in the world. Everything is constructed by choice, social convention, or the decision of the powerful, and there’s no reality beyond that. That means that there is nothing to limit the power of the system to define reality and social order in ways that suppress natural human relationships and crush the human spirit. - James Kalb

Er det ikke forunderlig, nå har våre politikere og styresmakter knust den menneskelige ånd helt og fullt i dette landet. Vi må nå bare håpe og be om at Toten og Oppland forblir vindturbin-fritt, slik at vi kan ha tilbake et lite stykke land som er vindterror-fritt. Ikke snakk om at jeg tar med familien på reise omkring i dette vindkraftverks-mareritt-landet, vi har ikke annet valg enn å vandre Dahlsleden rundt Totenåsen og å sykle Mjølkevegen i Valdres resten av livet. Heller ikke til Danmark eller Sverige kommer vi til å reise igjen, det er like ille der, hvor jeg ikke lenger makter å utsette mitt sinn for denne galskapen.

Hvordan kunne dette skje? Kalb gir svaret, som alltid, fordi når man forkaster Gud og tradisjonene, er det kun menneskets vilje som gjelder, hvilket vil si viljen til den sterkeste. Slik må det være uten Gud og tradisjoner, hvor det ikke finnes andre lojaliteter eller standarder enn en selv. Nå har den sterkeste vilje vunnet, de som hadde mest makt til å tvinge sine valg igjennom, uten andre hensyn enn seg selv. Hvor de fullstendig har knust vår nasjons ånd!

Aldri mer vil jeg kunne møte mine medmennesker med stolthet, hverken som nordmann eller som fossemølling. Kun pilegrimsvandringen står tilbake, i ensom melankoli, hvor jeg kanskje treffer på en og annen pilegrim i mine vandringer rundt Totenåsen, så lenge den forblir vindturbin-fri.

Norge har blitt et klaustrofobisk land, i likhet med himmelenga vår, som skulle vært et levende elvebruk etter den unike kulturelva vår, den mest unike i hele Mjøslandet.

-Wikimedia.

Totalt fortvilet! Jeg orker ikke reise mer omkring i dette landet. Toten og Oppland er vindkraftverks-fritt, håper det forblir slik, så holder vi oss her. Tross alt er vel Oppland og Israel omtrent like store, og jødene kan jo heller ikke reise ut av landet sitt, men må ta fly. Så får bare gi full gass til Gardermoen når vi må ut av landet for å få luft! - PermaLiv

-Wikimedia.

I denne vanvittige vindkraft-saken får vi virkelig se hvor elendig det står til med det norske demokratiet, at vi langt på vei har en politistat og at politikere, byråkrater og ledere i statlige organ er svært korrupte. Håpet er at mange får øynene opp for dette og at det kan skje en stille revolusjon mot valget. Men sjøl synes jeg framtidsutsiktene er skremmende... - Hans Ove Galtung

Framtidsutsiktene er meget dystre, og selv har jeg fått mer enn nok av ondskapen og galskapen både i systemet og hos folk flest, det er liksom ingen som hverken tenker eller føler lenger. Som jeg har skrevet tidligere består samfunnet nå av like deler progressivt hat, brutal idioti og sosial redsel.

For tiden lever vi helt ekskludert på hva jeg vil kalle Lille Frøya, et sted som er like overkjørt og neglisjert som Store Frøya. Men vi her på Lille Frøya får bare støtte Store Frøya så godt vi kan, så får vi tro noen en gang i tiden får opp øynene for verdiene til Lille Frøya også? Tross alt finnes det flere hundre fossemøllinger omkring på Toten, men dessverre ser det ut til at de har råtnet vekk de aller fleste av dem. Ingen kjenner på stolthet hverken over sitt fedreland eller sitt fedrealter lenger, og landskapet skal kun konsumeres.

Dette skulle Rembrandt visst, at jeg overgår ham på 1/3200 - dels sekund.

-Wikimedia.Den vanvittige blomstringen i sommer bare fortsetter og fortsetter, selv inn i august!

-Wikimedia.

Vi elsker kulturlandskapet fordi det reflekterer den afrikanske savannen, som våre hjerner ble utviklet i, et behagelig kulturlandskap har derfor en fraktal struktur som samsvarer med savannelandskapet. Vindturbiner bryter rått med den fraktale metningen i savannelandskapet, og slik med kulturlandskapet. - PermaLiv

-Wikimedia.

Da er James Kalb ute med nytt essay, månedens absolutte høydepunkt, som alltid!


The system is based on simple principles such as equality, human desire, and the needs of the commercial and bureaucratic institutions that are thought uniquely suited to maximize general well-being. The result is considered uniquely rational, comprehensible, and achievable. To oppose it is thought irrational and indeed proof of bigotry.

But the system is less rational and worthy of choice than its supporters believe. Supposedly, we have unprecedented freedom: we can be whatever we want! But our exercise of that freedom can’t infringe on the freedom of others, which is also unbounded.

That of course means conflict. My desire to have a loud party at 3 a.m. conflicts with your desire for a good night’s sleep. Bob’s desire for acceptance of his recently-adopted identity as a woman conflicts with Mary’s desire for a women’s locker room free from naked men. - James Kalb

"The result is considered uniquely rational, comprehensible, and achievable. To oppose it is thought irrational and indeed proof of bigotry."

Jeg orker ikke mer jeg, de har blitt gale alle sammen, kanskje med et lite unntak av en onkel, og selvsagt fossemøllingen på Granavollen. Ellers har de blitt stein, splintrende gale, og våre styresmakter er helt fordervet og forvirret, på alle nivåer av forvaltningen, og vi ser da jammen dette med vindkraftverks-infernoet.

Lunacy burns itself out, so the current craziness won’t last forever. It is likely to do enormous destruction while it lasts, though, and in the meantime the best we can do is point out that the emperor has no clothes, and present a better understanding of human life, social relations, and the world than the one driving the madness. The Church certainly has the resources, and at some point people will be ready to listen. - James Kalb

"Lunacy burns itself out, so the current craziness won’t last forever."

Ja, la oss tro det, for med slik galskap kan ikke menneskene ha lenge igjen på jorden. Imens jeg venter på at galskapen går over, tror jeg ikke det er annet å gjøre enn å vandre som pilegrim rundt Totenåsen i fotsporene til vår apostel, sammen med min a7III.

Igjen, mange takk til Kalb, fordi han på nytt har styrket min selvtillit, hvor han klart og tydelig viser at det ikke er meg det er noe galt med, men verden og den liberale orden.

Nordmenn er et underlig folkeferd, de ser ut til å mene at vi hverken trenger et fedrealter eller et fedreland å være stolte over og glade i, at det er nok med karrière, konsum, nøytral byråkratisk ekspertise, politisk korrekthet og personlig preferanse, for å holde oss sammen som folk og slekter. Forunderlig.

-Wikimedia.


-Wikimedia.

Totenåsen Skyline, WOW!

"Det er den samme, vonde historien, med kyniske forretningsinteresser som resolutt og målrettet får overrumplet lokale kommuner og lokal motstand. De tvinger utbyggingen igjennom, og det er akkurat som om de har norske energimyndigheter på rad. Som vi har et system som legger til rette for slike monumentale ødeleggelser for evigheten, for kortsiktig økonomisk gevinst." - Eivind Salen

Itte på Toten, her måtte dom bite ti grase😛


Her på Kronborgsætra kom jammen gamle Jan ut for å slå av en prat denne gangen også, det er som jeg sier, her i grenda blir det hyggeligere jo lenger opp man kommer. Han hadde problemer med noen grevlinger som dreiv og veltet søppeldunkene hans om natta, og viste meg noen spor over vollen som nok kunne være spor etter synderne.

Fra Kronborgsætra skuer vi her mot Overnhøgda.

-Wikimedia.

Flotte skyer over låvegrava.

-Wikimedia.

Kraftig regnskyll over de grønne enger. Nederst i bildet går gamlevegen, og midt over jordet gikk vegen ned til Skreia, slik at det var et kryss her rett ovenfor våningshuset. Min oldefar og tippoldefar traff derfor alle i grenda som var ute på et ærend, eller skulle utpå åsen, i det daglige. Selv aner jeg ikke hvem som holder til her lenger, men det er heller ingen vits, da vi ikke lenger har noen felles tro, kultur, tradisjoner, minner eller historie. Multikulturalismen er en fiasko, hvor fellesskapet er oppløst i individet, hvilket er det moderne ideal.

-Wikimedia.

Knallbra! Velg den formen for motstand som harmonerer best med din indre natur! For vår felles natur! - PermaLiv

Uendelig trist, min første fotobok var Jørn Bøhmer Olsen og Rolf Sørensens "Et år på Finnskogen". Uaktuelt nå! Tipper vindkraftverket som ble nedkjempet er det på Totenåsen, eller Totenåsen Skyline, som jeg kaller det. Regner med du skal besøke Nils Faarlund på Bilitt, som fikk oss til å bi litt. Men å bi litt, det nytter visst ikke for NVE og Tina Bru, ingen tid til å bi litt i ettertanke over hva vi har tapt og er i ferd med å tape! - PermaLiv


Samme her i enga, da vi er dei siste fossemøllingar, og fossemøllings-kulturen dør ut med oss. Enga vår, elva vår, landskapet vårt og troen vår, alt forsvinner med oss.

-Wikimedia.

Både Marit og Bente er lokale, fra litt lenger sør, og får begge det sjokket det er å se de absurd store turbingigantene midte inne i naturområdene de er vokst opp i, og kjenner som sine egne. Det er generasjoner med identitet og historie som er bygget opp her, og som nå veldig brutalt blir knust med disse fremmede og dominerende inntrengerne. Jeg får det sterkest i Jærheiene, men sterkt overalt. Her er det vindkraft i skogen som er uutholdelig å ta inn over seg.

De er vant med å se trærne endeløse og hemmelighetsfulle langs hele synsranden. Plutselig drepes synet av dominerende, hvite, snurrende turbiner.

Alle er de over 200 meter. Alle har de intenst, hvitt, blinkende lys. Og de støyer, så vi stadig må ta diskusjonen, er det et fly vi hører, eller er det turbinene? Raskiftet skal ha radarstyrt lys. Vi stod der og filmet og fotograferte og diskuterte, vi lurte på om det virket.

Mystikk, stillhet, ro. Like utenfor grusveien og veifyllingen ved siden av den er hele tiden urgamle trær, krokfuru i utallige variasjoner, tuer og myr. De bygger i myr, her også. Det grønne skiftet er gruslagt. Det er sterkt å vite, sterkt å se.

Vi besøkte også Kjølberget. Her må vi berømme utbygger, som inviterte oss inn, og viste oss anlegget. De lot oss også få se det de ikke ville vise oss, for eksempel masseuttaket, der 140 000 tonn masse er tatt ut. Dette er like ved Finnskogen-leden, som er nesten hellig for de som har tilknytning til den, og skulle vært det for oss alle. Dette er norsk historie, norsk identitet. Og det blir brutalt knust, av et vindkraftverk, som presterer å krysse leden to ganger før vi kommer til den første turbinen.

Det er en vei som hører til den nasjonale arven og til verdensarven, og våre energimyndigheter av i dag presterer å sette et vindkraftverk.

Det er den samme, vonde historien, med kyniske forretningsinteresser som resolutt og målrettet får overrumplet lokale kommuner og lokal motstand. De tvinger utbyggingen igjennom, og det er akkurat som om de har norske energimyndigheter på rad. Som vi har et system som legger til rette for slike monumentale ødeleggelser for evigheten, for kortsiktig økonomisk gevinst.

Vi ble invitert som gjester, og skal være høflige og respektfulle for det, sånn god kutyme er. Men vi må passe på så vi ikke blir lurt. Hvem er det egentlig som er gjester? Marit er skogfinne, hun og familien har vært her i generasjoner, dette er livet hennes og identiteten hennes. For de to som tok i mot oss er disse prosjektene på Raskiftet og Kjølberget kun korte skritt i karrieren. De er her så lenge utbyggingen foregår, og så reiser de videre til andre prosjekt.

Jeg tror nok det er dekning for å si at de fikk høre det. Og det må de nok finne seg i. Det er ikke vi som er gjester, men de som er inntrengere. Kjølberget ligger til sivilombudsmannen, alle konsesjoner skal gjennomgås, og i denne er det litt av hvert å peke på. Det vil selvfølgelig bli fulgt opp. De tar Finnskogen, tar Finnskog-leden, tar stillheten og mystikken og roen. Her var før bare skogen og stjernehimmelen. Nå er det hvite tårn og blinkende lys som dominerer.

Klart vi ikke kan ha det slik. Klart vi må stoppe det.

I dag går turen til Nord-Odal, der utbyggingen nettopp er kommet i gang. Vi vet hva som venter, om den får fortsette. Det skal den altså ikke. - Eivind Salen

Takk! Jeg bare elsker Bongard jeg, han er en slik kjernekar, helt på høyde men Hans Anton Grønskag og Nils Faarlund! Mens Hans Anton er opptatt av landskapet, er Faarlund opptatt av friluftslivet, og Bongard av menneskenaturen eller humanøkologien. Landskap, friluftsliv og menneskenaturen må kobles sammen til en sunn miks, når vi har nedkjempet vindkraftverks-mafiaen og skal videre til en ny framtid:-) - PermaLiv

Jeg er innestengt på Toten og i Oppland, som fremdeles er vindkraftverks-fritt. Tar ikke sjansen på å bli utsatt for en eneste vindturbin, da jeg ikke vet hva dette vil bety for min mentale helse. Så resten av livet er jeg dømt til å vandre rundt Totenåsen og å sykle Mjølkevegen i Valdres. - PermaLiv

Dessa vackra byggnader kommer snart att bli uppförda i Orust. Hylla arkitekt Albert genom att gilla hans egen Facebooksida "Albert Svensson Arkitekt". Nyskapande och framåtanda i ett fyrkantigt land där nästan bara Albert vågar bygga vackert."

Tenk det, slik kunne vi hatt det på Skreia dere, men istedenfor breier de motbydelige, egosentriske, inhumane og ressurssløsende viktorianske Toten-tempel-bunkerne seg oppover i Hveemsåsen, hvor de skamløst konsumerer kulturlandskapet og kveler våre forfedres smekre urbane landsby ved Kværnumsstrykene.

Totenpark-prosjektet er like vanvittig som vindpark-prosjektene, og ingenting av dette har noe som helst med parker å gjøre, da det hele er falskt inntil margen.

Tammy'n skuffer ikke!

-Wikimedia.

-GP!

Nå går vindturbinene opp på Frøya😖 At folk orker å leve lenger som om ingenting har skjedd, det begriper ikke jeg. For det er kun å konsumere og å ødelegge vi driver med i Norge nå, samt å skamme alle som ikke har underkastet seg den liberale orden. De driver på med denne skammingen alle sammen, politiet, politisk korrekte kjerringer, kommunalsjefer, alt og alle som kan krype og gå og som identifiserer seg med eller har fordeler av den liberale orden, de skammer og skammer, det er vel en form for skanning tenker jeg, hvor man skanner fienden for å utydeliggjøre deres budskap. For vi er i krig nå, borgerkrig, mellom de liberale og de tradisjonelle.

Her på Toten ser jeg ingen bannere til støtte for Frøya. Har de glemt at vi jaget Havgul fra Totenåsen? Er det bare "skitt i Norge, leve Toten"?

Hvem de er alle disse totningene, det aner jeg ikke lenger, går mange måneder mellom hver gang jeg snakker med noen av dem. For all tro, kultur og tradisjoner har forsvunnet herfra, derfor er det ingenting lenger som binder oss sammen, annet enn karrière, konsum, politisk korrekthet og nøytral byråkratisk ekspertise, og dette blir for tynt. Derfor har vi heller ingenting å snakke om. Egentlig veldig pussig, da denne enga her er fedrealteret til flere hundre totninger.

Ja, jeg snakket jo med fossemøllingen på Granavollen da, det var en meget klok og kunnskapsrik fyr, som hadde fått til noe viktig her i livet. Faktisk ble jeg så imponert og inspirert at jeg likeså godt vier resten av livet til pilegrims-vandringer rundt Totenåsen, etter Dahlsleden. For noe må man da ha å leve for, selv om vårt fedreland og våre liv har mistet siste rest av mening.

-Wikimedia.

-GP.

Jeg tror det er noe galt med både de som blir politikere og hele det politiske systemet. Så jeg tenker som deg. Må nok bli kvitt både politikerne, det politiske systemet og vindturbinene, da det er en og samme sak. Men godt å vite det er flere som kjemper! - PermaLiv

-Wikimedia.

-GP.

-Wikimedia.

-GP.

-Flickr.

-GP.

Tjuvåselva.

-Wikimedia.This Tammy 28-75 mm is a fantastic lens, got 8 images with it this morning from just a 15 min walk around the house. It has a kind of melancholy in it I can't really describe - PermaLiv

-Wikimedia.


Mye å ta fatt i til vinteren.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

-GP!

Kronborgsæterlinna. Tja, dette er vel et nymotens navn, vet ikke om vegen vår hadde et annet navn før?


-GP!

-Wikimedia.

Dagens visdomsord fra Eivind Salen, som sitter i salen for Motvind, på reise omkring i vårt arme fedreland:

Noen bilder fra Nord-Odal

Det er Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk som bygges her. Tiltakshaver er Odal Vindkraftverk AS, eid av Akershus Energi gjennom datterselskap. Som alltid er eierstrukturen rotete, det har vært kjøp og salg underveis, og det er vanskelig å få helt oversikten. Tyske EON har vært inne, men de ville ikke ta ansvar for prosjektet, og solgte videre til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som eier nå. Det er altså pensjonen til norske kommunalt ansatte som ligger her, i disse ødeleggelsene.


Jeg har modnet litt på denne turen, som har gått langs Vestlandet over i Trøndelag, og videre til Nordland, før den går ned igjen langs Helgelandskysten, og inn i Innlandet med Finnskogen. Og her altså Nord-Odal. Det er et kolossalt overgrep som blir begått. KLP kan ikke stå ansvarlig for noe sånt. De må bare trekke prosjektet. Komme seg ut.

Dette gjelder overalt. Konsesjoner må ikke realiseres. Utbyggingene må stanse. Makthaverne som har sluppet løs denne galskapen, må finne en retrettmulighet for å få den stanset. Det står om liv og helse, det står om natur og livsviktige verdier, det står om planeten vi lever på, og skal overlevere videre til neste generasjon også.

Det stopper ikke må oss.

Med på denne turen var Bente Rudberg, Marit Dahl, Tor Arne Voll og Petter J. Holth. Vi traff et par stykker til der oppe, de fikk jeg ikke navnet på. Særlig vil jeg trekke frem Tor Arne Voll. Han bor i området, har levd sitt lange liv i området, og har fått ødelagt de ni siste av dem i kampen mot dette vanviddet. Han er sliten.

Og så kan man spørre de smilende og dresskledde maktmennesker, hva slags mandat de har til å ødelegge livene til hederskarer som dette? De snakker om tonen i debatten. De skulle snakke om livene i debatten.

For Energimyndighetene er alt blitt teknisk. Det er tall. Det er vedtak. Det er papirer og dokument. De har jo helt mistet følelsen for at hva de vedtar, får konsekvenser. For liv. For natur. For planeten vi lever på.

Vi kjører forbi en liten beverdam. Den beveren er også liv. Veien vi kjører på vil bli bredere. Vannet vil forsvinne. Hva med beveren? Det er Tor Arne Voll som har denne historien, og utallige andre historier.
For Energimyndighetene er alt teknikaliteter, de snakker om trasé for veien, om bredde og lengde, og skriver side opp og ned, akkurat som om det er irrelevant at veien skal bygges, og det som er under den vil forsvinne.

Drikkevann. Drikkevannskilden til kommunesenteret, Sand. Det står skilt: All aktivitet som kan skade kvaliteten på drikkevannet er forbudt.

Dette er absurd. Tor Arne Voll tar oss med til det idylliske vannet, et helt nydelig norsk skogsvann, med liv oppi, og koller rundt. Dette er drikkevannet, sier han. Der skal turbinene stå. På akkurat de kollene som står rundt vannet.

Dette alene er nok til å måtte stoppe prosjektet. Det er helt vanvittig at det ikke er stoppet lenge, lenge før. Er det ingen i systemet som har sett det, som har sagt det? Vi kan ikke risikere drikkevannet til folk. Det er livene deres. Å drikke forurenset vann, man blir syk av det. Det kan være farlig.

For Energimyndighetene er det et teknisk spørsmål. De snakker om «lenser», som om det er mulig å stanse hydraulikkolje og epoxy-forbindelser med lenser. Blir det lekkasje, er løpet kjørt.

Komposittmaterialene på turbinene vil skalle av, og havne i naturen. De vil renne med grunnvannet. Inn i drikkevannet.

Og så fortsetter de å bygge? Ansvarsløshen er total. «Konsesjoner kan ikke trekkes tilbake», sier de. Og lar enhver kommunalt ansatt i Norge vite at pensjonen han og hun får utbetalt, ødelegger drikkevannet og naturområdene til Tor Arne Voll og de andre.

Den tekniske formuleringen «konsesjoner kan ikke trekkes tilbake» er viktigere enn folks drikkevann. Folk skjønner ikke bæret av noe slikt.

Det var som alltid rystende å gå i terrenget. Her er gammelskog, her er myr, veien går brutalt igjennom, raskeste vei, billigste vei. Den er 50 meter i bredden. Les det igjen, og se bildene. Det stemmer jo, 50 meter bred vei, gjennom gammelskogen. Det er fordi veien også fungerer som masseuttak, så man tar i litt i bredden.

Det er en skandale av dimensjoner. Bare Nord-Odal. Og så er det bare en av utallige. Over hele landet er det nå mennesker som har levd år i fortvilelse og med søvnløse netter, fordi det er så vanskelig å fatte at livene deres betyr ingenting for den norske statsmakten.

Hva er det som har skjedd? Det må vi hele tiden spørre. Hva er det som har skjedd? Hvorfor ser ikke politikere enkeltmennesker lenger? Hvorfor er ikke nasjonale medier på som hauker, over denne vanvittige skandalen, 2500 mennesker får risikert drikkevannet sitt, i Sand, og det er den norske stat som tillater det, og KLP som skal tjene penger på det.

Petter Hjorth sendte pressemelding til alle landets medier. Det var en journalist som kom. Fra Glomdølingen. Noe er galt. Alvorlig galt.

Dette må stoppes. Bli med i Motvind.

-Wikimedia.

Man kan rett og slett ikke reise mer omkring i dette tragiske landet vårt, før vi har fått stanset vindkraftverks-marerittet og demontert vindturbinene. I mellomtiden får man holde seg i det nære, med vandringer etter Dahlsleden rundt Totenåsen og sykkelturer etter Mjølkevegen i Valdres, for lenger kommer man rett og slett ikke nå. Men man må selvsagt satse på å få frigjort landet vårt igjen, og å få gravlagt liberalismen for godt, slik at noe slikt ikke kan ramme oss igjen.

-Wikimedia.

-GP!

Liberalism is the victorious form of political modernity. As a modern tendency, it treats human will as the source of value and tries to rationalize all things by reference to it as the standard. What distinguishes it from other modern tendencies is that it treats every will as equal. Its ultimate goal, therefore, is to turn human society into an integrated machine for the rational equal satisfaction of desire.

Other forms of political modernity include fascism and communism. These differ from liberalism by their refusal to treat wills as equal. That refusal justifies the struggle for personal power and dominance, and so makes possible things people find attractive—comradeship in struggle, subordination to a collective will, and the joy of smashing the enemy. However, each has been refuted by its own standard of justification: fascism was defeated in war, and communism overthrown by the development of the forces of production. Since they have refuted themselves they are unlikely to rise again, and the victory of liberalism within modernity appears secure. Nonetheless, the things in fascism and communism that have enduring appeal, like the justification of tyranny and hatred, are sure to keep reappearing as part of any generally liberal order. (Consider, for example, PC and the hateful liberal attitude toward “bigotry” and “bigots.”)

To say liberalism has been victorious is not to say it will endure forever. Like other phases of history, modernity (including postmodernity) and thus liberalism will someday come to an end. My PC and the Crisis of Liberalism goes into some of the contradictions that in the end are likely to bring them down. I discuss other aspects of the issue in the references below. - James Kalb

"To say liberalism has been victorious is not to say it will endure forever. Like other phases of history, modernity (including postmodernity) and thus liberalism will someday come to an end."

Yes, herr Kalb, liberalismen går mot en slutt nå, vi skal ta dem nå og utslette liberalismen for godt, sammen med vindkraftverkene deres i vår ukrenkelige natur.

Petter kanin synes ikke å bekymre seg nevneverdig over vindkraftverks-infernoet der han ligger og koser seg i naturplenen i Grythengen. Men kanskje lytter han til Maskinen som nå tar sine nådeløse jafs av Kjølberget etter Finnskogleden, midt i Hans Børlis rike.

Men våre herskere bryr seg ikke om slikt, fordi de har forkastet tradisjonene til fordel for prosedyrene, og Gud til fordel for mennesket, hvor de nå kjenner seg trygt plassert på Guds trone.

Men de skal ikke kjenne seg altfor trygge der, fordi nå brenner det under deres mektige trone, og kanskje vil de måtte finne seg i å levere tilbake denne plassen til deres Skaper? Vi får se!

-Wikimedia.

Stakk innom Mett&Go på Lena i dag, fordi her går de aldri tom for napoleonskake. På Gjøvik er det alltid utsolgt for napoleonskake alle steder, men dette trenger man ikke å frykte her. Kunne selvsagt gått til nye Kjeldstad Cafe i Rådhustorget, men der holder de progressive til, og dem er jeg i borgerkrig med, så det er lite aktuelt. Her derimot, på gamle Kjelstad bakeri & Cafe, er det en god, reaksjonær atmosfære, hvor vi reaksjonære kan nyte vår napoleonskake med ære, for reaksjonen er nære.

"Vi tapte kampen for 50 år siden. Nå er naturen igjen under angrep. | Ulf Prytz"

-Wikimedia.

Igjen så jeg en artikkel om vindkrafts-motstandens populistiske røtter, jeg leste den ikke, for jeg vet da hvor mine røtter er, de er i husmannstroen og bedehuslandet, og de fem store syntes sikkert de var svært populistiske da de vandret her over tunet i Grythengen i sin tid. I dag henter jeg først og fremst min populistiske inspirasjon fra James Kalb, en typisk populist, konvertert katolikk, med doktorgrad i matematikk, juristutdannet og virker som advokat i New York, i tillegg til å inneha et treårig studium i filosofi. Han kjenner hele kirkehistorien i detalj, de politiske tenkere fra Moses til Simone Weil, alle filosofiske retninger og generelt det meste av verdenshistorien. Altså et trygt og stødig populistisk fundament, som har ledet til følgende populistiske konklusjon over tingenes tilstand:

So the world must be reconstructed on the model of an industrial process. With that in mind its population must be turned into components and raw materials for the machine: manageable, manipulable, and interchangeable. National, cultural, and religious traditions interfere with the transformation, so they must go. As we see around us today, history must be destroyed, monuments overturned, and even sexual distinctions, the basis of the family and therefore of society as traditionally conceived, utterly eradicated. - James Kalb

Selv har jeg kjempet mot denne rekonstruksjonen av Norge til en industriell prosess de siste ti år, fordi jeg har slettes ikke lyst til at mine barn og barnebarn ikke skal være annet enn komponenter og råmateriale for maskinen, håndterlige, manipulerbare og utskiftbare. Er man ikke håndterlig, manipulerbar og utskiftbar, da er man hatist, skamming og reaksjonær.

Men nå har Maskinen satt inn høygiret, jeg har ikke ord for hvor fryktelig vindkraftverks-infernoet er, så dette MÅ stoppes. Det er litt av et juggernaut vi har med å gjøre, bygget opp over mange år, hvor beistet nå har gått amok og tar store jafs av vår siste natur og spytter den ut igjen som småstein.

Etterpå skal vi bort fra hele den progressive liberalismen, kjøpesenterlandet skal dø og vi skal tilbake til bedehuslandet, vår apostels idealer og husmannstroens nøkternhet!

Reaksjonen er nære, fordi vi har ære, vi reaksjonære!

Husmannstroens katedral, til ære for husmannstroens apostel, mannen som satte sin ære i å fornekte seg selv det meste. Men for de som tjener Mammon, de fornekter seg intet, ikke engang Norges mektigste katedraler, våre himmelstrebende fjell, som hyller Skaperens storhet lik basuner frosset i stein.

Noe slikt kan kun skje hvis man har å gjøre med mennesker som ikke har andre standarder og lojaliteter enn seg selv, og for hvem menneskets vilje er eneste vilje.

Ingen ydmykhet har de, hverken for husmannstroens katedral eller Norges katedraler.

-Wikimedia.

Penger er makt

Penger er urettferdighet

Penger er korrupsjon

Penger er grådighet

Penger er forskjell på folk

Penger er lureri

Penger er mafia

Penger er juks og bedrag

Men, småpenger er OK

- Håkon Skau

Når man hører om hvordan politiet behandler våre helter på Frøya, er det helt klart at det lutherske standssamfunnet har vendt tilbake, men denne gangen uten Gud og tradisjonene som korrigerende faktorer. Politiet behandler naturelskerne på øya til kjærlighetsgudinnen vår som om de var kveg, på lignende vis som geistligheta og storbøndene etter Balkehøgda tedde seg mot våre husmenns- og leilendings-forfedre her i gråsteinsjorda i Øverskreien, før vår apostel kom med mottroen. Men nå kommer det Motvind👊

-Wikimedia.

I natt var første gang jeg har følt meg utrygg på Frøya. Hvorfor? Jo - politiets framferd i forbindelse med transporten av turbiner fra Nord-Hamarvika til Nessadalen er kommet helt ut av kontroll. Det drives nå med trakassering, hets og forfølgelser fra politiets side som savner sidestykke i Frøyas (og Norges) historie. Personer som på lovlig vis (og i henhold til grunnlovsfestede rettigheter) markerer sin motstand mot vindkraftverket er blitt jaget vilt for politiet.

Sist kveld/natt var vi fire personer som ønsket å markere vår motstand mot vindkraftverket ved å stille oss i rundkjøringa i Hamarvika når transport av turbindeler passerte. Dette har svært mange av oss forøvrig gjort flere netter tidligere uten at transporten er blitt hindret, eller at politiet har tatt kontakt. En del av oss har også deltatt i gå sakte aksjoner med politiets tillatelse (forøvrig vår grunnlovsfestede rett). Men i det siste er ting endret.

Vi ventet på transporten i buss-skuret ved rundkjøringa. Snart kom en av de utallige politibilene dit og spurte om det ville bli aksjon denne kvelden, noe vi sa at det iallfall ikke var noe vi visste om. Da vi spurte om lov til å stå i rundkjøringa avkrevde de oss legitimasjon. Så hadde de navnene våre dersom vi skulle finne på noe, for å gi oss bøter. Vi fikk også beskjed om at dersom vi ble stående i buss-skuret måtte vi også vise legitimasjon. Uansett, i begge tilfeller ville det følge et pålegg med. På forespørsel om hvorfor vi måtte vise ID uten at vi hadde foretatt oss noenting, svarte den mannlige politibetjenten "at det bestemmer vi". Hva vi skulle få pålegg om er vanskelig å forstå. Vi valgte bare å forlate området uten videre diskusjon og stilte oss et godt stykke unna.

Etterhvert befant det seg sju uniformerte politibiler og x antall sivile politibiler i nærheten av oss, etterhvert seks personer som ønsket å utøve vår rett til å markere vår lovfestede rett til motstand (med et ukjent antall polititjenestemenn inni) mot svineriet som er i ferd med å reise seg på Sør-Frøya. Da politiet fulgte etter transporten sørover sto det fortsatt igjen en sivil politibil som lenge fulgte med på hvor vi alle tok veien.

Tilbake i Nessadalen parkerte vi og gikk for å lukke teltet vårt. Da alle politibilene returnerte unnslo de seg ikke for å kjøre inn på parkeringa for å ta et bilde av bilen vår.

De siste ukers hendelser med en eskalering av politiets ressursbruk og maktbruk har gjort at jeg/vi ikke lenger føler oss trygge på Frøya. Politiet hevder at de bortviser oss, gir oss pålegg og bøter, for vår egen sikkerhet og transportørens sikkerhet. Det som skjer nå er noe helt annet. Vi får heller ikke overhode bevege oss langs veien, eller rettere sagt på gangveier langs ruta! Det opplevde vi forleden natt. Vi blir rett og slett truet til ikke å utøve vår demokratiske rettigheter. Vi, det er minst 80% av Frøyas befolkning.

Vi trodde politiet skulle være vår trygghet, men nå er de de som står for utryggheten.

-Steinar Petter Rabben

Ikke en vindturbin å se fra Øverskreien på Toten👌 Natta!

-Wikimedia.

Husmannstroens katedral svevende i sveve-enga.

Dessverre har jeg ikke sett en eneste husmannstroende her for å vise sin respekt under det store stabburs-jubileet. For det er vel bare hovdetroen som gjelder nå under kjøpesenterlandet. Bedehuslandet er glømt og fordømt.

Ja, de hadde det forferdelig, de fem store som vandret forbi her, ledet av sin apostel. Tenk å ha alt til felles a gitt, troen, teknologien, tradisjonene og historien. Huff og huff. Bedre å sitte avsondret i hver sin Toten-bunker og hate hverandre, mens tiden forgår på nettet, med hele verden som lekeplass.

-Wikimedia.

Reiser ikke mer omkring i Norge utenom Toten og Oppland før vindturbinene er nede igjen, skal støtte kampen så godt jeg kan herfra, innesperret i vindkraftverks-frie Oppland, men gleder meg til vi får frigjort landet igjen! Da blir det seiersrunde i hele Norge! - PermaLiv

Hovinsholmen i Mjøsa.

-Wikimedia.

It’s not hard to see why it should. People do not in fact invent their own ways of life. They’re too social, and the world is too complicated. So the disintegration of inherited culture, with its acceptance of natural human goods, in an industrialized, commercialized, networked, and bureaucratized society means people live by careerism, consumerism, pop culture, and propaganda, supplemented by the advice of therapeutic professionals. - James Kalb


"So the disintegration of inherited culture, with its acceptance of natural human goods, in an industrialized, commercialized, networked, and bureaucratized society means people live by careerism, consumerism, pop culture, and propaganda, supplemented by the advice of therapeutic professionals."

Blææææææææææææh! 

Det er som Erlend Leirdal sier det lenger ned her, livet i dag består bare av å ødelegge og å konsumere. Folk lever ikke for noenting egentlig, hvor ingenting har verdi i seg selv, og derfor kan ødelegges og konsumeres med den største selvfølge, da det kun er karrière, konsumerisme, popkultur og propaganda, supplert av rådene til terapeutiske profesjonelle, som betyr noe i dag. Og dette ser vi da jammen nå, hvor man går på og skal lage industri-vindkraftverk av våre mest ikoniske øyer, fjorder, fjell og skoger.

I sannhet, Norge har gått fra å være bedehuslandet til å bli kjøpesenterlandet!

Finnskog-leden. Bare søk det opp på nettet. Spør hva slags prioriteringer som ligger bak, at denne skal ødelegges for vindkraft. Hvordan har de tenkt? Fantes det noen i systemet som slo alarm, sa dette går ikke? - Eivind Salen

Gleder meg til å få meg Finnskogflagget til neste 17. mai, for dette kjøpesenterlandet gidder jeg ikke å feire mer!

"Fantes det noen i systemet som slo alarm, sa dette går ikke?"

Selvsagt ikke, for hos disse folka her er det mennesket som har tatt Guds plass, og scientisme har tatt tradisjonenes plass. Derfor finnes ingen korrigerende faktorer utenfor dem selv. De tror rett og slett at de og deres system er ufeilbarlig, fordi de har erstattet Gud og tradisjonene med det ufeilbarlige, hvilket vil si nøytral byråkratisk ekspertise og prosedyrer. Hva skal man da med Gud og tradisjoner!?!

De er forresten like gale nede i kommunen her👿

-Wikimedia.

-GP.

-Wikimedia.

-GP.

-Wikimedia.

Bare syntes det var så fint kveldslys i løvverket da jeg kom ut på trappa, så stakk inn etter kameraet og tok et bilde mot Olteruddalen.

-Wikimedia.

Å være fotograf er en dyr hobby, skulle kunnet å male, men har lite håp om å få til det. Så da får man male på sensoren med kameramalerpenselen. Og de er flinke til å lure pengene av oss. Nå har de en ny stil igjen, som vanlig sterkt overpriset fra Capture One, men kan kanskje være en rimeliger måte å få Fuji-look på allikevel?


"The Beyond Film Styles are pulled from four colour film stocks and are aimed at portraiture and weddings, as well as travel and fashion photography."


Da var det nok ikke noe jeg trengte allikevel:-)

Naturplen eller natureng? Sannelig ikke godt å si lenger her i Grytheng-hågån.

-GP!

-Wikimedia.

Denne artikkelen fikk meg til å stikke ut for å ta fotografiet ovenfor, da den fineste enga i enga vår nå er i hagen vår.

-Wikimedia.

En symbolhandling for hva Stangeland har gjort med Haramsøya, slått ned og revet i filler!!! - PermaLiv

Ingen tvil om at vi nå har en borgerkrig mellom progressive og reaksjonære. Her går direktøren av Stangeland maskin til direkte angrep på Miljøvernforbundets medlemmer, slår dem ned med rå vold, river i filler klærne deres og river ned bannerne deres. På samme vis som Stangeland maskin slår ned og river i filler Haramsøya.

Haramsøya er naturligvis hellig, en grønn smaragd i et azurblått hav. Å ødelegge noe så vakkert strider mot all sunn fornuft og naturlig lov.

Veldig viktig at alle melder seg inn i Motvind nå! Det er som Kalb skriver i et sitat lenger ned her, situasjonen er så alvorlig at vi trenger et radikalt skifte. Ja, vi trenger et radikalt nytt Norge!


De er gale, fullstendig gale, forvaltning og næringsliv hånd i hånd, et sinnsvakt angrep på norsk natur. De må vekk, naturen må føres tilbake, minst 50 prosent av Norge må tilbakeføres til villmark, vi må ta makten på egne hender, gjennom lommedemokratiet til Terje Bongard hos NINA, en fullendelse av den haugianske visjon.

Forresten, vi må ikke glemme Hovdetoppen her i Mjøslandet, det er de samme grådige psykopatene som meide ned Hovdetoppen, villmarkstoppen vår, for å bygge den ned og profittere på den.

På sett og vis har det samme skjedd med himmelenga mi, som med himmellandet vårt, vi har bare drevet på å bygge å bygge og fylle opp alt som er med alskens teknologi, hvor alt og alle skal være likeverdig og tolerant, hvis ikke er man en skamming.

Så nå er vi her da, hvor vi har kjørt hele fedrelandet i grøfta. Vi må begynne på nytt, sier Erlend Leirdal, og det må vi, men først blir det en vanvittig ryddesjau etter festen. Og det er ikke like moro!

-Wikimedia.


A7SIII ble vanvittig bra, og som Sony-bruker er dette selvsagt morsomt, selv om jeg ikke kan tenke meg å gå under 24 MP igjen, men heller ikke over, da jeg sterkt verdsetter lavlys-egenskapene hos min a7III.

Holdt nesten på å bestille Canons 850D, men kom i natt til at jeg vil kjøpe dette kameraet som en felles julegave til jentene, sammen med en 24 mm prime. Tross alt er det meget viktig med pop-up blitz og lang batteri-levetid, slik at man slipper all denne ladingen både av blitz og kamera, samt at blitzen spretter opp av seg selv når det er for lite lys. Viktigere å bevare øyeblikket enn å ha perfekt belysning hele tiden.

-GP!

-Wikimedia.

Such a view is supported by all mainstream institutions and authorities. Popular entertainment emphasizes money and hedonism. Education is thoroughly career-oriented, and when it covers topics like religion and literature tends to do so in a reductive or debunking way. And pundits tell us that the highest moral values are equality and tolerance. The effect is that the most basic human concerns end up on the same level as internet memes. Religion and having children become private lifestyle choices, death becomes a weird event no one knows how to deal with, and the sole standards for good order between the sexes become consent, choice, and equal career success.

Such views are defended by their apparent simplicity and rationality: people equally want things, their desires have an equal claim to fulfillment, and the need for universality and simplicity demands that we derive our understanding of morality from those features of the situation rather than from confusing matters like natural law or higher goods. The resulting view is considered supremely rational and humane, so that there must be something wrong with people who reject it. It tells us that people should get what they want as much and as equally as possible, so those who reject it must either want special advantages, so they’re greedy, or they simply want to keep others from getting something, so they’re malicious. There are no other possibilities in a world in which no higher goods or natural orderings can publicly be taken into account. - James Kalb

"And pundits tell us that the highest moral values are equality and tolerance."

"Such views are defended by their apparent simplicity and rationality: people equally want things, their desires have an equal claim to fulfillment, and the need for universality and simplicity demands that we derive our understanding of morality from those features of the situation rather than from confusing matters like natural law or higher goods. The resulting view is considered supremely rational and humane, so that there must be something wrong with people who reject it. It tells us that people should get what they want as much and as equally as possible, so those who reject it must either want special advantages, so they’re greedy, or they simply want to keep others from getting something, so they’re malicious."

Uten Kalb ville jeg ikke forstått noenting, men nå forstår jeg mer og mer for hver dag som går. Selv mener jeg at himmelenga mi er mye mer verdt i et historisk, landskapsmessig, kulturelt og åndelig perspektiv enn de nymotens, viktorianske bunkrene omkring her, samt at jeg skal kunne få leve i fred her med min apostels teknologi og tro, uten å måtte tolerere konsument-livsstilen til alle som har trengt seg inn i den ikke-eksisterende gardskoronaen i denne bitte lille himmelenga mi.

Derfor er det noe fryktelig galt med meg, da jeg ser min apostels forbilde og de fem stores livsstil, som noe vanvittig mye likere enn happy-motoring idealet til Le Corbusier, da jeg ikke anser dette valget av livsstil som likeverdig med husmannsteknologien, husmannsdemokratiet, husmannskosten og husmannstroen, og jeg derfor er fanatisk intolerant og imot likeverd!

Jeg er fryktelig grådig, som ønsker denne spesialbehandlingen det er å gå her i gråsteinsjorda i stillhet og meditasjon bak Toten-arden til tippoldefar! Dette er ondskapsfullt, en ondskap som langt overgår å ødelegge norsk natur med vindkraftverk, som jo bare er progressivt!

Slik tenker de alle sammen, alle husmannstroens barn, alle herr Fossemøllens ætlinger, kommunalsjefen, fyrsteparet og alle andre velplasserte, progressive og liberale.

Uansett godt å hvite hvordan de tenker, alle sammen, med unntak av fossemøllingen på Granavollen.

Pussig, etter fire forsøk fikk jeg til akkurat de samme fargene i C1 som automatikken hos GP :-)

-Wikimedia.

-GP.
Sjonfjellet

Bak meg her går FV17. Det er bare å søke det opp på nettet, det er Nasjonal Turistveg. NAF har fyldig og fristende beskrivelse av den. Severdighetene står i kø. Den skal være tenkt oppgradert for noen millioner kroner, forstår jeg. Man skal satse på den.

Og så er det bare det, at på venstre side, her, ligger Sjonfjellet. Og man får enda en gang et sjokk over hva slags virksomhet og ødeleggelser dagens Norge legger til rette for. 106 vindturbiner på minst 200 meter tenker Cowboy-selskapet Freyr å sette opp her.

Jeg kaller det Cowboy-selskapet. De knøttsmå konsesjonsjegerne Freyr og Njord er vindkraftbonanzaen i sin reneste form. Det er jakten etter kjappe gevinster. Skaff en konsesjon, og bring prosjektet klar til realisering. Selg det. Og putt inntektene fra 25 års kraftproduksjon rett i lommen på en gang. Får Freyr sette opp de 106 versjonene av Oslo plaza x 2 langs den nasjonale turistvegen høyeste punkt, så vil de straks selge til gigantiske utenlandske fond som BlackRock, Aquila Capital, Macquarie eller andre.
Hva har skjedd med maktmenneskene i Norge som legger til rette for noe sånt? Hvor ble det av ansvarsfølelsen? Fellesskapsfølelsen?

Mo i Rana var så langt nord jeg kom denne gangen, på min ferd gjennom vårt vilt vakre land og vilt grusomme vindkraftutbygging i det. Det er å veksle mellom å være i områder som er reddet, truet og tapt. Noen blir tapt, mens jeg er der, som Frøya.

Ikke et innlegg om vindkraft uten en tåre for Frøya.

Sjonfjellet er truet. Det er dette området til venstre for meg som er truet. Folk skjønner det ikke, folk vet ikke. Ingen med vett og forstand i hodet kan få det inn i hodet at et vakkert område som dette skal gå tapt for alltid.

På høyre side er det så vakkert at man bare har lyst til å dette rett ned på kne. Det er den brede fjorden Sjona. Fjellet går rett opp på andre siden, ute i havgapet skimter man Lovund og Træna. Det er fjell, fjord, øyer, øygrupper, landskapet er så rikt og variert, finnes ikke maken i verden. Finnes bare her.
Og så skal det liksom være mulig å ødelegge det? Skal det sitte en håndfull maktmennesker i 2020 og bestemme at dette skal vi ta bort for alltid?

106 turbiner på Sjonfjellet vil dominere landskapet totalt. Det er naturskatter av en annen verden som vil bli omgjort i penger. Penger svært få i denne verden vil se noe til og få glede av. Naturen som ligger der vil alle kunne få glede av. Nå og for alltid. - Eivind Salen
Tror jammen jeg skaffer meg et slikt flagg (Skogfinneflagget) selv, da jeg heller ikke kjenner meg som nordmann lenger. Har litt hurdøling i meg, og i Nord-Hurdal var det en del skogsfinner, så kanskje har jeg litt skogsfinne i meg også? Hvor kan man få slike flagg? - PermaLiv

flaggfabrikken a.s !
Koster ikke mye heller.
Jeg vil gjerne være med å bygge « norge» men vi må ta det på nytt. Da må vi begynne med oss sjøl.
Hva skal vi her. Ødelegge og konsumere?
Har vi ikke stolte røtter som sier noe anna?. - Erlend Leirdal

Takk! Grønt og fint er det også. Synes det norske flagget altfor mye representerer ødeleggelse og konsum nå, dessuten kan man slik markere sin avsky for ødeleggelsen av Kjølberget og Finnskogens mystikk. Den første foto-boka jeg leste var Jørn Bøhmer Olsen og Rolf Sørensens "Et år på Finnskogen", i tillegg til at vi har Hans Børli. - PermaLiv

Da blir det Skogfinneflagget her i Grythengen neste 17. mai✌

Husmannstroens katedral, ikke noe for elitene. Kjenner du deg liten i møte med eliten, meld deg inn i Motvind!

-Wikimedia.

-GP.

The people who run our world—including many who run Catholic institutions—have been trained out of serious concern for such things. Theirs is a stripped-down view of the world that’s easily translated into commercial and bureaucratic language. In that view human relations have less to do with love, loyalty, and truth than with autonomy, nondiscrimination, and efficient allocation of human resources. Instead of the good, beautiful, and true, their vision of the good life mostly involves career success, with other concerns lumped together as leisure-time activities that each of us can choose and define for himself. The conception of justice is similarly stripped-down, and involves making the good life so conceived equally available to all. What is socially right is then the effort to arrange the world so everyone gets what he wants, as much and as equally as possible, consistent with the efficiency, coherence, and stability of the system. - James Kalb

Det er bare å innse, elitene og alle som assosierer seg med dem har kjørt landet vårt i grøfta, de står  for en absolutt syk, hedonistisk, umenneskelig tenkning. Nå har de ødelagt absolutt alt, det er ingenting igjen av Norge, alle våre landskap har de utslettet, de urbane, de rurale og natur-landskapet. Norge skal bli Europas grønne batteri, og det er ingenting igjen å være stolt over eller å glede seg over, ikke noe å samles om annet enn kampen, sorgen og fortvilelsen.
Å være nordmann har blitt bare trist. Naturen var det siste vi hadde å være stolte over. Ja visst, tyskerne bombet noen byer, men de ødela ikke naturen, og de norske byene var uansett ikke noe særlig. Norge var naturen, den var sjela vår, og den har vi solgt. - PermaLiv

-GP!

-Flickr.

Det blir enkelte endringer videre, da Blogger har nytt brukergrensesnitt, hvor jeg kun klarer å legge inn små videoer, men det kan være like greit. Videre vil jeg begynne å lenke fast til Google Photos (GP), da jeg har blitt imponert over hvor mye man kan forbedre bildene der. Når jeg mener et fotografi er bedre hos GP enn hva jeg har fått til, setter jeg inn et !, slik jeg har gjort det ovenfor, hvor man kan gå til GP for å beskue fotografiet der. Dette også for egen del, slik at jeg kan sammenligne med GP og forsøke å re-redigere fotografiene før jeg skriver dem ut, når jeg får meg foto-printer til vinteren.


Stakkars Canon, Sony killer dem med nye a7SIII! Tro hva dette vil bety for a7IV? Ellers, som dere ser, små videoer fra nå av.

Selv om vi ødelegger landskapet vårt, er heldigvis skyene de samme, og i sommer har det vært masse flotte skyer🙌

-GP.

-Flickr.


Godt innlegg, og selv synes jeg ikke vi skal tåle noe som helst lenger! James Kalb er meget klar på at kristen tro kan kun eksistere i symbiose med særegne, lokale kulturer, tradisjoner og landskap, derfor er det en særlig kristen plikt å hegne om egen slekt, eget landskap, egne tradisjoner og egen historie.


En slik en må jeg nok ha for mine pilegrims-vandringer rundt Totenåsen.


Tror jammen jeg tar en 850D allikevel, med en 24 mm prime på. X-T200 er nok morsommere å bruke, men jeg vil bare ha et lite kamera som kan stå i vinduskarmen, med pop-up blitz og batteri som bare varer og varer, som skyter bra i automatikk og som er så enkelt at hele familien kan benytte det. Et kamera man bare griper og uten å tenke får gode jpeg-bilder.


Dette foto-lyset forstår jeg meg ikke på, her trodde jeg det var helt dødt, men så var lyset fullt av energi. Andre ganger når jeg tror lyset er fylt med energi, viser det seg å være livløst når jeg åpner råfila.

Fotografiet er tatt etter gamlevegen over Grythengen. Planen er å ta med Dahl etter hele Dahlsleden rundt Totenåsen, men man får begynne i det nære.

-Wikimedia.

"Also, they work best for healthy, energetic, talented, and focused people, and that doesn’t include everyone. So putting them first means growing class divisions, and for non-careerists it often means drift, drugs, and other distractions and intoxicants." - James Kalb

Dette avsnittet av Kalb glemte jeg å kommentere nedenfor, men det kan passe godt her sammen med fotografiet av Dahl, da han var en ikke-karrierist, i likhet med undertegnede. Nei, Dahl var en idealist, og han virket i en tid hvor klasseforskjellene var på et minimum, hvor de tidligere husmenn, fattigfolk og leilendinger var frigjorte fra det lutherske standssamfunnet, fra sine husmannslenker, hvor de hadde egen apostel, religion, sangbok og musikklag i hver en grend. Husmannstroen var en institusjon!

Nå er det kun nøytral, byråkratisk ekspertise og rasjonelle markeder, som har lov til å forme institusjoner, og passer man ikke inn under denne paraplyen, da er man kun rusk i maskineriet. Slik jeg er det!

Heldigvis mistet jeg min identitet samtidig med at a7III ble lansert, slik at jeg søkte trøst i fotografiet, og ikke alkohol, narkotika, spillegalskap eller andre skadelige distraksjoner. Resten av livet kommer jeg til å vandre som pilegrim rundt Totenåsen, hvor jeg minnes de deplorables apostel, i en tid hvor hverdagsfolk hadde verdighet.

Nå har vi ingen verdighet tilbake, kun lik frihet, som stappes ned i kjeften på oss av rasjonell ekspertise, hvor vi pines under den sosiale kontrakt til Hobbes og Locke, som overtok etter husmannstroens kontrakt.


Fra 14:30 kommer Daniel Milnor med noen meget viktige poeng! For det er slettes ikke sikkert folk ønsker ditt foto-prosjekt, og slik er det nok ikke minst med mitt prosjekt om husmannstroen og husmannstroens apostel. Folk mener dette var en reaksjonær, mørk og dyster tid, hvor troen var en tvangstrøye og mennesker levde ufrie, innsnevrende liv.

Men som Milnor påpeker, også upopulære historier MÅ fortelles!!!


Da har jeg omsider fått meg fotosekk, selv om jeg nok kommer til å vandre masse omkring kun med min lille Tammy og a7III i ei lita skuldertaske.

-Wikimedia.


Stakk oppom Balke kirke for å se om den var åpen i sommer, men det var den ikke, så tok bare et bilde av fasaden fra den vanlige vinkelen.


Yepp, Bolivia trenger de for å lage batterier, mens Norge skal være Europas "grønne" batteri. Skal ikke forundre meg om Elon Musk har en finger med i spillet begge steder. Musk vil jo selge elektriske biler i hele Europa, og trenger derfor masse "grønn" energi. For å få til dette måtte Bolivia og Norge ofres! - PermaLiv

-Wikimedia.


Tror det er TIFF som er tingen for prints.

Dahlsland med Dahlsleden etter Tjuvåselva ned fra Totenåsen. Vi ser rett mot Holmstadengen her, men også Grythengen, som i flere hundre år var Grythes eneste naturlige satellitt her på kanten av Grythe-platået. Vi ser også pumpehuset, et symbol på SERVOGLOBUS, motpolen til brønnhuset i Holmstadengen, et symbol for husmannsteknologien. Nå er himmelengene døde, alle kan se det, men ingen vil innse det, men enga mi har blitt helt klaus, et sted hvor det har blitt umulig å leve ut idealene til vår apostel i praksis. Kun pilegrimsvandringen er tilbake.

Legg merke til at Olterudelva svinger seg i en S-kurve ned fra Tjuvåsen. S-kurven benyttes i fotografiet til å øke kontrasten og livfullheten i motivet. Det samme kan vel sies om kulturelva vår.

-Wikimedia.

I går kveld, samtidig som jeg redigerte fotografiet ovenfor, kom jeg til å lese en interessant artikkel av James Kalb:


Om dette var tilfeldig vet jeg ikke, men jeg kom i tanker om at våre forfedre her i Dahlsland levde etter idealer, hvor ikke minst vår apostel i Holmstadengen også forsøkte å være et ideal, til inspirasjon for sine sambygdinger og etterslekten. Han levde ut sine idealer, og ønsket å være et ideal på alle vis, det være seg med slitet i gråsteinsjorda i Øverskreien, eller på sine vandringer rundt Totenåsen eller forskjellige dalfører, med sin dobbeltskjeftede gitar, bibelen, Pris Herren, paraplyen, og taska over skulderen. Hvor han satte sin ære i å fornekte seg selv det meste. Nå ser det ut til at folk setter sin ære i å ikke fornekte seg selv noe som helst, hvor de fyller opp de Viktorianske templene sine rundt omkring i kulturlandskapet med konsument-gods av alle slag, de synes sikkert det er flott og gjevt, men når sant skal sies er det bare skrot og en smerte å skue.

All of which now sounds old-fashioned and even medieval. After all, modern society isn’t organized by ranks and orders and their associated ideals of life but by markets, business enterprises, regulatory bureaucracies, consumer choices, and the machinery of persuasion. The result is that today ideals give place as a guide for life to fashion, legal standards, political correctness, and personal ambitions and lifestyle choices.

And why not? If markets, managers, experts, bureaucrats, and PR men run everything, ideals of life get in the way. Who today favors stereotypical views that lead people to resist change? What responsible person wants a subordinate employee to stand on a point of honor, or insist on his idea of what a Christian man ought to do? Such conduct is considered narrow-minded, self-centered, obstructive, and antisocial. To many people it suggests serious psychological disturbance.

The results of the change are pervasive. Honor disappears, since it implies identification with a recognized ideal of life. Character, a more general term that implies steadfast adherence to a system of standards, loses its significance. People mention it opportunistically, for example as a way of attacking political opponents, but it can’t count for much in a world in which tolerance is the highest virtue and rigidity a very serious vice. - James Kalb

Vår apostels ideal teller ikke lenger i Dahlsland, eller Øverskreien, som det heter i dag. For vår apostel var intolerant, må vite, og de som søker å følge hans idealer har ifølge den moderne øverskreiing alvorlige mentale forstyrrelser. Men selv tolererer jeg ikke dette her lenger, ja, jeg har blitt både reaksjonær og intolerant. Jeg har aldri skrevet under på den sosiale kontrakt, og prinsippet om lik frihet favoriserer kun kommunalsjefer, narsissistiske konsumenter, politisk korrekte kjerringer og andre progressive, for hvem alt er personlig preferanse og idealet et hvilket som helst valg av livsstil, hvor friheten likefordeles av nøytral, byråkratisk ekspertise, hvor intet annet enn rasjonelle markeder og den rasjonelle stat tillates å forme meningsfulle institusjoner, med innflytelse over folks hverdagsliv, slik husmannstroen i sin tid gjorde det.

That mostly leaves careerism, devotion to doing well in a money-making occupation; professionalism, complying with the standards that govern the occupation; and consumerism, spending the resulting income in accordance with intelligently developed taste. As organizing principles they have some advantages, since they keep people busy and mostly direct their efforts toward useful or at least inoffensive ends. On the other hand, their focus is much too narrow to support a way of life that is satisfactory individually or socially. Also, they work best for healthy, energetic, talented, and focused people, and that doesn’t include everyone. So putting them first means growing class divisions, and for non-careerists it often means drift, drugs, and other distractions and intoxicants.

In any event, individual goals aren’t enough for a workable society. There also has to be an overarching principle, traditionally the common good, that ties everything together. Liberal society doesn’t like to talk about the common good, since it views the good as a matter of personal taste, so it takes equal freedom as its overarching principle, understanding it to mean that everyone should be able to get what he wants, as much and equally as possible.

A current application of that principle is political correctness, which tells us that equal freedom requires continuous revision of customs and attitudes to get rid of inequalities and restrictions related to sex, religion, cultural heritage, and other aspects of traditional social organization. Not surprisingly, suppression of some inequalities shifts the work of social organization to others, so inequalities and restrictions based on modern methods of organization—money, ownership, certified expertise, bureaucratic position, political affiliation, government regulation—are increasing.

Since life remains unequal and unfree, equal freedom fails on its own terms as an ultimate principle. Nor does it have anything to say about the good life, and the damage it does to traditional social organization leaves important human needs, such as those relating to family life, largely unmet.

It turns out, then, that the principles intended to replace traditional ideals of life don’t work well. The overall effect of their growing dominance is that substantive standards for conduct disappear, so the way people think about life becomes irrational. They come to assume that conduct is determined less by standards and ideals oriented toward a reasonable understanding of life than by impulse, inclination, and personality, which is understood as a complex of habitual tendencies. Even if conduct is ordered toward an ultimate goal, such as career success, the goal is understood as simply a personal choice and thus arbitrary. - James Kalb

Når man leser disse ord av Kalb, kan man virkelig begynne å undres over hvor frie vi ble med vår like frihet, da vi gikk fra å være dahlitter til å bli øverskreiinger igjen, hvor Dahlsland nå kun er Øverskreien, hvor vi har got rid of inequalities and restrictions related to sex, religion, cultural heritage, and other aspects of traditional social organization, og erstattet dem med money, ownership, certified expertise, bureaucratic position, political affiliation and government regulation.

Kalb konkluderer: "It turns out, then, that the principles intended to replace traditional ideals of life don’t work well. The overall effect of their growing dominance is that substantive standards for conduct disappear, so the way people think about life becomes irrational."

Vi må vel gi Kalb rett i dette, å erstatte tradisjonelle idealer har gjort oss irrasjonelle og ødelagt tenkningens evne. Selv skulle jeg helst ha levd etter min apostels idealer i gråsteinsjorda her i enga mi, noe som ses på som ekstremt irrasjonelt av dagens rasjonelle, progressive mennesker. Men dette nytter ikke lenger, så da står kun pilegrimsvandringen tilbake, hvor jeg der vår apostel vandret med sin dobbeltskjeftede gitar og spredde det glade budskap, vil vandre med min a7III for å dokumentere de siste, falmende spor av den skjønne tiden.

The executions raise an important issue. In the What else can happen when no higher principle keeps the liberated preferences in order? So current tendencies that abolish rational conceptions of life aren’t taking us anyplace good. It seems then that instead of accompaniment we need a decisive break. For that deeply humane purpose nothing would be more helpful than renewed emphasis on the traditional doctrine and discipline of the Church. Once again, it appears that if the Church truly wants to help the world she should simply be the Church. - James Kalb

"In the Republic Plato notes that his democratic regime, which is based on the liberation of preference, soon collapses into a tyrannical regime based on the obsessions of the strongest."

Dette er vel hva det har blitt av Norge, et tyrannisk regime basert på de sterkestes besettelser, som vindkraftverk.

"It seems then that instead of accompaniment we need a decisive break."

Kan dette fundamentale bruddet, som vi nå tenger, være Motvind?

Uansett, godt vi ikke har 76 monsterturbiner etter Totenåsen Skyline i bakgrunnen, slik at vi fremdeles kan gå her og meditere som pilegrimer i hva som er igjen av våre forfedres landskap, det være seg etter Pilegrimsleden eller Dahlsleden, en herlig runde rundt Totenåsen!

Det er vidt utsyn ned Dahlsleden etter Olterudelva over Holmstadengen, og ikke en vindturbin å skue så langt øyet kan se😊

-Wikimedia.

Fra Terje Bongards rapport "FORSLAG TIL DEMOKRATISK STYRING AV ØKONOMI OG SAMFUNN", av 16. juni 2020:

"I løpet av noen tiår har drivkreftene i økonomien synliggjort grensene for globale ressurser, og dermed gjendannelsen av livsgrunnlaget for menneskeheten. Vi vet nok nå til å slå dette fast. Avgjørelser om investeringer og satsinger som driver det hele er nasjonalt og internasjonalt utenfor demokratisk styring. Kapitalismen har ingen kjente mekanismer for å bremse seg selv, og dagens demokrati klarer det ikke. Selv om kapitalismen kunne styres er paradoksene mellom reell ressursbærekraft, profittbehov og folks behov for jobb og inntekt uløselige. Demokratiske vedtak om å minske eller fjerne produksjon fører til tap av det som i dag er folks daglige levebrød. Vi ser derfor at internasjonale konferanser gir få eller ingen resultater. Global kapital motarbeider begrensninger og føringer med skjulte og åpne midler. Nasjoner unngår bærekraftvedtak som kan monne, for å unngå kapitalflukt og konkurser. Norges oljeproduksjon er jo så liten i global sammenheng.

Det er likevel et stort flertall blant folk som har innsett disse hovedtrekkene i kapitalismen, og paradoksene den fører til. Mange av dere er åpne for nytenkning. Det er dere vi må stole på til å begynne med.

Vi er i den situasjonen at vi ikke tåler mer «verdiskaping», det vil ta de siste ressursene og gjøre nær framtid svært farlig. Vi må definere begrepene verdier, verdiskaping og bærekraft på nytt, og erstatte dem med realverdier, verdier som varer lenger enn kvartalsregnskapene. Vi kan ikke ete penger, leve av kapital eller oljefond hvis verdens økosystemer bryter sammen. Vi må ha produksjon og forbruk innenfor rammene av hva jorda kan klare å opprettholde og gjendanne. Kapitalismen har ikke denne evnen til å tjene penger på å produsere mindre. Den omdanner livsgrunnlaget til verdimålet pengedata på servere, uansett om industrialiseringen kalles grønn."

Bongard stoler på PermaLiv, men hvem kan PermaLiv stole på? Uansett, alle burde være hoppende glade, fordi vi har forslaget klart som kan gjøre slutt på rovdyrkapitalismen en gang for alle!

-Flickr.

-GP.


Å bli profesjonell fotograf er nok ikke noe å strebe etter, så jeg får bare fortsette å vandre Dahlsleden rundt Totenåsen sammen med min a7III, min siste kamera(t). Og kanskje tar jeg med Dahl også, for å vise ham hans gamle landskap, hva som er igjen av det.

Det må være lov å jukse litt for en liten pilegrimsvandrer. Men når sant skal sies jukser vi vel vi også, da de opprinnelige pilegrimene gikk på knærne mens de pisket seg selv på ryggen. Og skal de som står bak vindkraftsverks-marerittet noensinne slippe ut av skjærsilden, da må de nok minst gå på knærne Oslo-Nidaros, mens de pisker seg selv til blods. Vi bør uansett kreve dette av dem, når vi får felt dem og monstrene deres, og innført lommedemokratiet til kaptein Bongard.

-Flickr.

Tro hvordan pilegrims-stolpene etter Dahlsleden skal være? Men før vi får opp disse, må vi få ned vindturbinene.

-Wikimedia.

Risdalen i Lensbygda.

-Wikimedia.

Bringebærris.

-Flickr.I denne grådighetens, oppløsningens og angstens tid, trenger vi pilegrimsvandringen og Dahlsleden mer enn noensinne, for slik å finne tilbake til våre røtter.

Gleder meg til å få meg printer til vinteren, hvor mitt håp er at disse fotografiene av vår apostels hjem, når det har vendt tilbake til jorden, kan være en slags ikoner for framtidige pilegrimsvandrere, som kommer ned Dahlsleden fra Totenåsen.Min a7III holder stand😍

Ikke et spesielt godt bilde, kun en liten stemningsrapport fra Olterudelva denne sommeren. Et lite stykke intakt natur i Norge. For naturødeleggelsene er ufattbare og ubegripelige, på Gjøvik har de gått helt amok i naturødeleggelse, ikke minst ved kvestingen av Hovdetoppen, byens sentrale villmarkstopp. Men nå har rovdyrkapitalismen gått fullstendig bananas, hvor fedrelandet angripes i en orgie av naturvoldtekter, hvor ethvert tenkende menneske selvsagt vil gå til motangrep. Det er krig nå!

-Wikimedia.

«Det stig av Hav eit Alveland
med Tind og Mo;
det kviler klaart mot Himilrand
i kveldblaa Ro.«

Fra diktverket Haugtussa , en nasjonalskatt av Arne Garborg. Hans landskaper , Jærheiene finnes ikke mere nå. Ikke maleren Lars Hertervig sine heller. Naturverdenen vår forsvinner nå for godt. Samenes reinflokker drives inn i slakteriene for siste gang og med dem verdens unike samiske kultur.

Naturen vår er en verdensarv vi som tenkende mennesker er forpliktet til å forvalte etter beste evne, hegne om og ta vare på. Vi har ingen rett til å ødelegge den verken for for profitt eller på grunn av politiske villfarelser og økt konsum.

Å ødelegge natur får enormt vidtrekkende konsekvenser, langt utover det fattbare.

Norsk natur tilhører verden, ikke enkelte grunneiere, kommuner, selskaper eller stater.

Den tilhører verdens folk! Vær med å kjemp for den, meld dere inn i Motvind!

Snart er vi 20 000 medlemmer men vi skal bli langt flere. Ta Ansvar, bli med å kjemp mot tidenes groveste ødeleggelse av Norge. - Erlend Leirdal

To versjoner til av kjøkkenvinduet i Holmstadengen, denne versjonen er redigert i Lr CC, som har en fenomenal automatisk keystoning. Tror dette her kan gjøre seg godt til utskrift, og jeg begynner å lure på om ikke Canons nye mini-printer er A5 i høyden, slik at legger man fotografiet får man A4. Får sende dem en epost og få oppklart dette en dag.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

Så vidt jeg vet er det kun Hasselblad tilbake som lager firkantede sensorer, men det går fremdeles an å beskjære, da Hasselblads kameraer er altfor dyre. Fotografiet er redigert i Nik Collection, den gamle versjonen, skulle gjerne hatt den nyeste, men venter og ser om DxO får til en versjon som er fullt ut kompatibel med Capture One. Hvis ikke satser jeg på å lære meg Affinity Photo, da Nik er min plug-in favoritt!

Men først må jeg få meg foto-printer og lære å skrive ut.

Olemartin Evensen har ny utstilling på Abelvær, anbefaler alle PermaLivs følgere å stikke innom denne hvis de er i Nord-Trøndelag, da jeg synes Olemartin er av Norges beste fotografer. Spurte ham forrige dagen om han endelig skulle gå speilløst med nye EOS R5, men neida, denne jordnære fyren har ingen planer om å bytte ut sin eldgamle EOS 6D, som han er strålende fornøyd med.

Dessverre kan jeg aldri reise tilbake til Abelvær grunnet vindkraftverks-infernoet😰

-Flickr.

-GP.

Her ser vi fordelen med allmenninger, som Toten allmenning, hvor de ikke fikk tegnet kontrakter i smug, men måtte forholde seg til alle grunneierne innenfor allmenningslodd 5, hvor også Nils Faarlund var allmenningsberettiget. I stedet for å være splittende, virket kampen mot Havgul og de 76 monsterturbinene samlende på bøndene etter Balkehøgda, hvor de nå holder rakfisklag hver vinter og morer seg over hvordan de jaget vindkraftverks-mafiaen fra Toten. - PermaLiv

Ja, de (vindturbinene) må ned, fordi de symboliserer et samfunnssystem som gikk bananas, og som må rives ned sammen med dette svineriet! - PermaLiv

Natta fra Dahls-leden!

-Wikimedia.

But the success comes at a cost. The emphasis on subjective valuations—on treating “what I prefer” as the meaning of “what is good”—makes it hard to see what life is all about. Treating “do what you feel like doing” as the ultimate guide to conduct, subject to certain practical considerations, hardly brings out man’s greatness. The problem can seem a theoretical one, but it’s basic, and its practical consequences, from drug use to family dissolution and general cynicism, become more and more severe as habits and attitudes from more religious times wear off. - James Kalb

Kloke ord fra Kalb til kvelden. De gamle vanene og holdningene er snart slitt helt vekk, på samme vis som den okergule malinga i vår apostels hjem. Selv gidder jeg ikke mer av dette her, og vier resten av livet til pilegrimsvandringen, hvor jeg håper å treffe de siste fornuftige mennesker.

Pilegrims-vandrere etter pilegrims-leden Hoff-Balke. Beklager fargene, dette var det beste jeg fikk til, ser av histogrammet at fargene ligger utenfor skalaen både her og der. Kanskje ville det blitt bedre med polarisasjons-filter eller ukomprimert RAW? Syntes uansett motivet var så bra, at man fikk bare gjøre det beste utav det.

-Flickr.

Mens det tidligere var vår apostel som vandret omkring i landet, ja han vandret faktisk helt til Numedalen, er det nå den store Statan som vandrer omkring i vårt fedreland, i hvis fotefar det gror angst, grådighet, terror, desperasjon, splittelse, angstskrik og hat.

I vår apostels fotefar derimot grodde det samhold, identitet, sang, verdighet, frelse, kjærlighet og håp.

Nå tror jeg at jeg lærte noe viktig av Paul Reiffer lenger ned her, mens jeg spiste rabarbrais til kaffen, nemlig at man kan forsøke å bytte til linear respons hvis man har problemer med å redigere et bilde, fordi da fjerner man import-dataene til råfila. Forsøkte linear respons med stabburet i Vestby ovenfor, og da fikk jeg det jammen til:-)

-Wikimedia.

Etter Dahlsleden opp mot Vestby i Øverskreien.

-Wikimedia.

Oppdaget plutselig at potet-blomstene allerede er i ferd med å blomstre av, så da var det bare å forte seg ut med kameraet.

-Wikimedia.

Yes, terrier i buksebeinet-metoden er det eneste som nytter, proklamerer frilufts-legende Nils Faarlund, og man må være terrier fra start! Nytter ikke å gå ut som puddel og endre taktikk til terrier etterhvert, man må bite seg fast i buksebeinet ved det minste knyst om vindterror, og ikke slippe taket før beistet ligger i bakken! - PermaLiv

Staselig låve, og vår apostel var nok staselig kledd han også da han mottok Landbruksselskapets diplom for sitt jordbruk her, snakker om å leve som man lærer! En sann apostel av bureisningstida!

-Flickr.

-GP.

Låven i Vestby.

-Wikimedia.


Kjøkkenvinduet i Holmstadengen, hvorfra vår apostel i sin tid skuet ned mot hva som nå er Lille Frøya.

-Wikimedia.

Frøya

Det kan ikke være en historie om sorg og lidelser på Frøya. Den kan ikke ende slik. Historien om Frøya krever en lykkelig slutt.

Den har sett mye. Jeg er gjest på denne øya, og en fremmed i landskapet. Vær og vind har ikke formet meg, her. Jeg hører historiene, men har dem ikke i blodet. Her er steinalderfunn, vikinghistorie og krigshistorie. Frøya har sett alt, og overlevd alt.

Nå kommer Stadtwerke München. Det er invitert inn av det interkommunale energiselskapet i Trøndelag, Trønderenergi, og allerede er historien så vond at det er vanskelig å skrive videre. Det er en historie om å være forrådt av sine egne. Frøya er også i Trøndelag. Kommunene er folkene som bor der, ikke makteliten som styrer.

I de beste årene av landets historie har de to vært ett. På fint kalles det Folkestyre, og forklares enkelt med at makten skal utgå fra folket. Det er grunnlaget for det moderne Norge, grunnlaget som har utviklet Norge til å bli et av verdens aller beste land å leve i. Vi har fått naturen i gave, men samfunnet og måten å leve på har vi jobbet frem selv.

Og så ligger turbindelene der. Gigantiske konstruksjoner. Det skal være fire av dem i hvert tårn, og så skal det oppå der settes en nacelle på omtrent 60 tonn, og feste for gigantiske rotorblader, ennå ikke ankommet kaien. Det vil ødelegge landskapet. Det vil ødelegge samfunnet.

Og folk godtar det bare ikke. Ikke på Frøya. Og ikke i hele landet. Folk står sammen nå. Det eneste spørsmålet er: Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre mer?

Alle skjønner det må stoppes. Det er gigantiske konstruksjoner av giftige epoxy-forbindelser, ugjennvinnbare komposittmaterialer, sjeldne jordmetaller, hydraulikkolje og girolje, miljøgifter som vil gå ut i naturen og grunnvannet. Alle skjønner dette går ikke.

Men Energimyndighetene og Statsmakten lar Trønderenergi og Stadtwerke München holde på. Nasjonale medier med statskanalen skriver som om det var folket på Frøya som er problemet.

Alle andre skjønner det er folket på Frøya som er løsningen. Dette vansinnet er vi nødt til å reise oss opp i mot. Og ingen gjør det i steilere tross enn folket på Frøya.

Jeg har nå besøkt dem for tredje gang. Alltid er det folk i teltet i Nessedalen. Den ene gangen hadde de ikke lov til å være der. Og flyttet teltet til den nærmeste plassen de har lov til å være. Hver natt mobiliserer de folk til å stille seg i veien for maskinene. Hver natt eksponeres landet vårt som det nå er blitt. Det er politiet, vårt eget politi. Akkurat som om vi ikke er på lag med dem lenger.

Går ikke an å ha det slik.

Frøya har sett mye urett begått. Men den har alltid stått seg igjennom det. Bølgene skvulper mot kanten, hauene og knausene ligger der. Vi gir ikke slipp på det.

Historien om Frøya er nødt til å ende godt. - Eivind Salen

Lyset er vanskelig for tida, tror det ble for mye dis i atmosfæren etter regnværet, men et og annet bilde blir det. Her var et troslandskap, men nå er ikke tilbake mye tro. Kanskje kan Dahlsleden bringe tilbake litt av forståelsen for våre forfedres landskap, tro og levevis, som var overlegent vår tid på alle vis.

Snart faller Holmstadengen ned. Da tror jeg fotografiene mine kan bli gode minner for framtidige pilegrimsvandrere rundt Totenåsen, i fotefarene til Totenåsens apostel.

Den troen han brakte oss må ha vært fullbyrdelsen av all religion. Deretter falt alt sammen som et korthus, hvor vi nå ikke kun har maltraktert himmelengene og grenda vår, men hele landet vårt. Det norske landskapet, som er det norske folk, ligger nå fullstendig nede for telling.

Skal vi kunne hente oss tilbake som folk, for slik å kunne bringe tilbake våre landskap, da tror jeg pilegrims-vandringen er helt essensiell.

-Wikimedia.

Det blåser.

Det er mye vind i Norge.

Men landet egner seg ikke for vindkraft. Bakkeinngrepene er groteskt for store.
Belastningen for fugler folk og dyr er for store.

Vi må samles for å stoppe vindindustrien. Hele landsdeler ødelegges. jærheiene finnes ikke mer. Hvor er dagens Hulda og Arne Garborg!

Hva er Norge uten natur?

Ingen natur i verden er noen sin. All natur er alles natur. - Erlend Leirdal

Bryggerhuset.

-Wikimedia.

Man kan selvsagt aldri gå forbi en gammel låveport uten å forevige den.

-Wikimedia.

Vi lukket døra til fortida, derfor har vi ingen framtid, med mindre vi klarer å åpne den igjen.

-Wikimedia.

Noen kveldstanker fra meg.

Hvorfor er det ingen norske medier som stiller noen kritiske spørsmål til Erna Solberg og regjeringen angående denne totalt meningsløse og svindyre vindkraft utbyggingen i Norge.

En enkelt vindturbin koster norske skattebetalere 50 millioner kroner pluss transport og infrastruktur. Hvor er fornuften i denne galskapen. Er de kjøpt og betalt hele gjengen. - Atle Jacobsen

Dette er helt vilt, for kostnaden av en eneste vindturbin for norske skattebetalere kunne vi ha reddet himmelengene. Forvaltningen er over styr, disse byråkratene som hevder de står mellom oss og barbariet. Sannheten er at de er barbariet, deres system er barbari og de er barbarer. De ødelegger jo hele fundamentet for det norske folk som folk, da folket og landskapet er ett, men nå har vi ikke lenger et landskap som kan gjøre oss til et folk.

Holder man til i Øverskreien, da er det en fordel å være glad i å lese.

-Flickr.

Dahlsleden over tunet i Holmstadengen. Denne kobles innpå pilegrimsleden ned Byvegen eller Overnvegen om Kloppvegen til Håjen, hvor man deretter ankommer Hoff kirke, for så å gå tilbake til Granavollen på Hadeland om Kolbu. En fin runde for pilegrimer som ikke lenger makter å vandre til vindkraftverks-befengte Trøndelag.

Ola Borten Moe den yngre, er du stolt nå? For det var du som startet vindkraftverks-marerittet!

-Wikimedia.

Kjørbrua. Ja, jeg blir så reaksjonær (reaksjonen er nær) når jeg hører disse progressive, liberale hipsterne snakke om hvor trangsynte og intolerante våre forfedre av bedehuslandet var, de som sleit her i gråsteinsjorda, for hva er vi nå under kjøpesenterlandet? Vi har gått amok og ødelegger landskapene våre med vindkraftverk, og alle går rundt og hater hverandre fordi ingen andre deler deler deres identitets-politiske identitet.

-Wikimedia.

Herlige jordekanter her i Holmstadengen, sett gjennom ruta i vindfanget, hvor svevene tar over stafettpinnen etter geitramsen, som nå blomstrer av.

-Wikimedia

Humla i sveveenga.

-Wikimedia.

All vår dikting, fra den eldste til den yngste viser et nært forhold mellom menneske og landskap/nærnatur.

Når vi nå har en generasjon politikere som ikke skjønner det, eller vil skjønne det på grunn av at hodet er fylt opp av dette ene begrepet: 'lønnsomt' - da har vi valgt feil politikere.

Tror de virkelig at Stonhenge er den yngre steinalders viktigste monument fordi bygningsmennene anså det som lønnsomt? Kroner og ører fantes ikke, og sannheten er at Erna & Co har et verdisyn som dreper natur, dreper bolyst, dreper samisk bosetting, og ligger langt, langt fra naturens egne lover.

De lovene er de eneste som er varige Erna.

Vi kjemper mot deg, og bryter "loven" hver natt. Men likevel - du er lovbryteren! Du, Jonas, Esben og alle dere andre.

Dere bryter en gammel tradisjon, og fornekter en gammel kunnskap: mennesket skapes av sitt landskap.

Dere kan holde taler uten mening, men dere skjønner ikke bæra av det norske folk! - Hans Anton Grønskag

Innbying
--------------
Vil du gje med handa ved månens skin,
Lauv du er –
Under open himmel. Over open avgrunn.

Som lauv
er du og eg.
Fort skjelvande,
og fort borte.
Kom –

Tarjei Vesaas

Bie på geitrams.

-Wikimedia.

Hellig vann.

-Wikimedia.

Haramsøya

Det finnes ikke et godt menneske på denne jord som vil forsvare en vindkraftutbygging på dette stedet her. Likevel blir anleggsmaskinene fraktet i ferge over fjorden, og med politiets hjelp kjørt opp på fjellet. Det er et grusomt eksempel på en arealforvaltning og energipolitikk kommet helt ut av kontroll, og der ingen med myndighet og ansvar vil ta kontrollen landet skriker etter.

Vi tilbrakte hele gårsdagen der oppe. I nordenden, der anleggsmaskinene ennå ikke er vært, og hvor vi kan se den storslåtte naturen som den skal være. Vi har med lokale Vegard og Birgit Oline, kjent for de fleste gjennom sosiale medier og tradisjonelle medier, og fotograf Yngve, som dokumenterer flittig hvordan øya ser ut nå, og skal se ut.

Det er rystende historier som blir fortalt. Historier som ikke er til å tro. Som hvordan Olje og Energidepartementet med statsråd Terje Riis-Johannessen fra Senterpartiet tok en telefon til det som den gang fortsatt het Miljøverndepartement, med statsråd Erik Solheim fra Sosialistisk Venstreparti. Problemet var at de ville bygge vindkraft på Haramsøya. Og anlegget ville komme midt i et naturreservat.

Det blir kalt en konflikt, på departementspråket, vindkraftanlegget kommer i konflikt med naturreservatet. Løsningen er ikke å flytte vindkraftanlegget eller droppe planene, men å flytte grensene for naturreservatet. Selv i Norge går det ikke an å bygge vindindustri i naturreservat, eller andre verneområder, men det går visst an å flytte grensene for reservatet. Og bygge anlegget helt kloss inntil.

På andre siden av øya - og anlegget - er et fuglefredningsområde. Og på andre siden av fuglefredningsområdet er planlagt det katastrofale havvindprosjektet Havsul I.

Sånn tenker man i Norge i dag, på aller høyeste hånd. Det dreier seg alt sammen om grenser. Er man innenfor eller utenfor grensene, er det greit. Anlegget ligger ikke i noen av de tre verneområdene som omkranser øya, det ligger i mellom. Så da er det greit.

Sånn tenker de også med forurensning. Støyforurensning. Grensen går ved den tekniske og uforståelige betegnelsen Lden 45 dBA, en betegnelse man trenger oppskrift og forklaring for å skjønne litt, og lang utdannelse og fagkunnskap for å skjønne skikkelig. For statsmakten handler alt om å være innenfor den grensen. Det handler ikke om mennesker. Ikke om liv.

På Haramsøya greier de ikke å presse alle husene innenfor de tillate grensene. Boligene og fritidsboligene ligger jo kloss inntil fjellet, det eneste fjellet øya har, og det er ikke mye plass mellom fjellet og fjorden. Lyden brer seg godt. De som havner over støygrensen, blir tilbudt penger, i det som kalles «minnelig avtale», og er statsstøttet lureri. De som blir tilbudt pengene, får ingen hjelp, har ingen forutsetning for å skjønne hva de skriver under på. De blir lurt.

Og staten kjører på, med statlig arealplan, for å tvinge dette gjennom. Det er glemt å søke om et masseuttak. På fem dager får utbygger Zephyr stilt i stand en søknad. Nye fem dager går, så er søknaden godkjent.

Og alle ser dette er en forvaltning som er gått helt over styr. Dette masseuttaket er på toppen av et fjell. Et fjell der det - mildt sagt - vindkraftvennlige konsulentselskapet Multiconsult sier det ikke er gått ras siden 1600-tallet, men de lokale, som bor her, kan liste opp sted og dato for ras år ut og år inn. Birgit Olines mor kjørte forbi et ras som gikk i 1971. De lyver ikke.

Og rasfare, det er jo ganske alvorlig, når det bor mennesker ved foten av fjellet og går en trafikkert vei mellom fjellet og fjorden. Det kan gå menneskeliv. - Er rasfaren undersøkt, spør vi. - Har man undersøkt de geologiske forholdene ved dette fjellet, som alle kan og enhver kan se er råttent og porøst. Steinene henger i dramatiske overheng. Det kan og vil gå ras. Ikke stedet å sprenge. Ikke stedet å plassere gigantiske turbiner på hundrevis av tonn, som vil snurre og lage seismiske bølger i jorden, med virkninger ingen har undersøkt.

Fjellet er ikke undersøkt.

Det er heller ikke sikkerhet for drikkevannet. Både anleggsarbeid og turbiner vil være plassert i nedslagsfeltet. En lekkasje vil ødelegge drikkevannet for levende mennesker, for årevis fremover.
Hvorfor får anleggsarbeidene fortsette, spør vi.

Et hekkende havørn-par flyr opp over høyden, der den ene av de åtte turbinene vil bli plassert. De kan og vil bli drept om den kommer opp.

Den norske regjering med energimyndighetene sier turbinene skal opp. Motvind sier nei. Det trengs Motvind.

Nå må de skjønne det. Selv en statsråd og en statssekretær må kunne lese denne teksten her, og skjønne det. De må skjønne hva som skjer, hva de gjør. Så vil de også skjønne hvorfor Motvinden øker og øker og øker i styrke, og aldri vil stoppe, før de gjør det.

- Eivind Salen

Verden har blitt helt merkelig, for et år siden kunne jeg aldri innbilt meg at jeg skulle bli innesperret på Toten og i Oppland for resten av livet, hadde ingen anelse om at noen kunne være så gale at de ville angripe Kjølberget, Frøya og Haramsøya. Til Helgøya, som vi ser her på andre sida av Mjøsa, kommer jeg vel til å ta noen turer, men ikke videre innover i Hedmark.

Heldigvis fikk vi berget Totenåsen Skyline, og framover kommer jeg nok til å vie meg særlig til Pilegrimsleden og Dahlsleden, samt Mjølkevegen i Valdres. Utover sommeren og høsten vil jeg prioritere leden Hoff-Balke, hvor dette fotografiet er tatt.

Det har også vært en vanvittig foto-sommer, med en helt spektakulær blomstring og utrolig lys, kveldshimlene har ikke vært sanne, og fremdeles er været meget spennende og variert. Skulle gjerne ha fotografert mye mer, det blir liksom overveldende, så tross alt får jeg være takknemlig for at vi har tilbake såpass mye vakkert landskap her på Toten og i Oppland, hvor vi nå er omgitt av vind-terror på alle kanter, men heldigvis fremdeles utenfor Opplands og Mjøslandets synshorisont.

-Wikimedia.

Hoff kirke, hvor pilegrimsvandringen tok til, var åpen, så vi stakk innom en liten tur. Her satt også en pilegrim og mediterte.

-Wikimedia.

Har nok kunnet litt om denne altertavla engang, men alt er glemt. Flott er den uansett!

-Wikimedia.

Pilegrimsleden leder over Hoff prestegård.

-Flickr.

Grenda mi, O arme grenda mi!

Dahlsleden kommer ned her, som jeg tenker å knytte opp mot Pilegrimsleden med tiden.

Jammen ligger det en musvåk og våker over Totenåsen Skyline gitt, så den da jeg skulle se etter støv fra sensoren. Godt det ikke står 76 monsterturbiner der oppe, for da ville nok denne våken ha endt sine dager for lenge siden, med fugledreper-kniver som fort kommer opp i 200 km/t ytterst på rotorbladene.

-Wikimedia.


Godt å høre av Paul Reiffer at man aldri kan kalibrere en skjerm slik at den blir helt lik som på print, så jeg får kalibrere så godt jeg kan og deretter tilpasse råfila til jeg blir fornøyd med utskrifta, når jeg får meg mini-printer til vinteren.

Pilegrimsvandrere.

-Flickr.

-GP.


Mer rabarbra-is😋 Må nok innrømme at det er undertegnede som har spist det meste av dette her, så nå trenger jeg litt trim. Ble ferdig med å vaske hytta i går, så nå er det tid for å begynne å utforske pilegrims-leden, da jeg ble slik pilegrims-entusiast etter besøket ved Granavollen forrige mandag. Begynner på leden Hoff-Balke i dag, samtidig som vi kjører ned kona til bussen. Har lovet småjentene at de skal få gå akkurat så langt eller kort de ønsker, så bare fortsetter vi der vi slapp en annen dag. I løpet av høsten bør vi da kunne få unna hele strekket Hoff - Balke etappevis.

-Wikimedia.

Sommerskyer over Mjøsa.

-Wikimedia.

Tok fire fotografier på Skreia i dag på veg fra COOP til Kiwi for å hente adapter-ringen min, endelig, to måneder etter at jeg sendte den inn, men den ser ut til å funke nå. Oppe i Fossenfeltet driver de på og bygger kjempestore Toten-bunkre, de er nesten like skrekkinngytende som monstermøllene på Kjølberget, og ødeleggelsen av Skreia er en tragedie som kan sammenlignes med hva som har rammet Haramsøya og Frøya. Selv forstår jeg ingenting lenger, overalt driver folk på og ødelegger landet vårt. Hvorfor gjør de det?

Ja, man forstår ingenting mer. Hva eller hvem er dette, som angriper vårt eget land? Det er som om vi har blitt rammet av en autoimmun sykdom, hvor vi angriper vår egen kropp og vårt eget vev. Det er surrealistisk, utenfor fatteevne. - PermaLiv

Men tross alt ruver ikke disse Toten-bunkerne like voldsomt i landskapet som monster-turbinene, slik at man har ikke annet valg enn å bli på Toten og i Oppland. Må vel være omtrent slik det er å leve i Israel, et land på størrelse med Oppland, hvor de er omgitt av islamsk terror, og Oppland av vind-terror.

Tidligere var det nærbutikker og meierier overalt, nå har vi kun et kjempe-meieri i Brumunddal. Dette er den gamle meieripipa i Skreia, og den gjør seg meget godt! Hvilken vakker, urban landsby Skreia kunne vært, men så endte mitt kjære Skreia opp som ei utflytende, suburban billørje.

-Wikimedia

Våre guider var de aller beste. Ekteparet Runde og fuglemannen Folkestad. Jeg tror han går under det kallenavnet, fuglemannen. De kan dette ut og inn.

Og de kjemper bittert mot det vanvittige prosjektet Havsul I, som de har planlagt like bortenfor Haramsøya, midt i fuglenes matfat. Det er en katastrofe, og alle som har satt seg inn litt i saken, vet det. 35 turbiner på 205 meter. Det går ikke. Ikke bare vil fuglene fly i dem, og dø, både fuglene på Runde og de i Norges viktigste trekkrute, den våre energimyndigheter har tenkt å pepre med Havsul I, Haramsøya, Stadtlandet og Bremangerlandet.

Det må selvfølgelig stoppes. Folk som kan fugl, veksler mellom å være fortvilte og desillusjonerte. De har levert tykke bunker med tung fagkunnskap, bare for å se dem satt til side og ignorert av en Energimyndighet som i vår tid gjør seg til Herre over alt. Ingenting biter på dem, ingenting når inn. - Eivind Salen

Balke kirke, en avstikker av Pilegrimsleden.

-Wikimedia.

Må få tatt flere panoramaer, da den nye mini-printeren jeg tenker på fra Canon er ypperlig til dette.

Tenker også på å skaffe meg Samyangs nye 75 mm for portretter i løpet av vinteren. Denne vil jeg benytte til å fotografere pilegrimer etter Pilegrimsleden og Dahlsleden. Tror det beste jeg kan gjøre i den situasjonen vi har havnet i, å vie meg til pilegrims-vandringer rundt Totenåsen.

Gammelt våningshus ved Skreia sentrum. Det ble nok forlatt fordi det ble omringet av for mye industri og boliger.

-Wikimedia.

Ble ferdig med storvasken av hytta mi ved dalkanten i dag, og nå ble det så fint der at jeg kommer nok til å ta med kaffekoppen dit bort både titt og ofte utover seinsommeren og høsten, for å nyte synet av og klukkingen fra Olterudelva.

Mens jeg skrapte taket for mose kom jeg i tanker om at egentlig må vel prinsippet om lik frihet være det stikk motsatte av fri likhet. Fordi mens lik frihet finfordeles av nøytral byråkratisk ekspertise med utgangspunkt i den sosiale kontrakt, forfattet av Locke og Hobbes, er fri likhet noe man blir født inn i, hvor alle er like frie i troen og tradisjonene.

Mjøslys.

-Wikimedia.

Herlig fra Hans Anton Grønskag!


Det er denne typen politikere vi skal løfte fram gjennom lommedemokratiet til Terje Bongard! Men nå får vi få inn så mange vindkraftverks-motstandere som mulig på tinget og ellers, slik at vi får stanset vindkraftverks-marerittet, så får vi få på plass en ny demokratimodell i etterkant, hvoretter vi tar fatt på å tilbakeføre det norske landskapet. Da håper jeg man kan finne mulighet til å ta med himmelengene også.

-Wikimedia.

Har blitt lite fotografering denne uka da jeg driver og vasker hytta, noe som er dørgende kjedelig, den var helt grimete og algegrodd både utvendig og innvendig, og mosen på taket sitter som limt. Men leste en test av den nye 100-400 mm fra Sigma, hvilket inspirerte til å ta en liten spasertur opp til Holmstadengen i kveld med min GM-versjon, hvor det heldigvis fremdeles er igjen litt geitrams.

- Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary

Dette er ei linse som kom helt uventet på meg, og den må være av de linsene som gir best valuta for pengene som finnes! Linsa skårer fantastisk bra, og ifht. prisen slår den min Sony GM ned i støvlene. Hadde jeg visst dette ville jeg selvsagt ventet på Sigma'n, og det hele er egentlig koronaen sin skyld, da jeg kjøpte i korona-panikk.

Men en fordel har GM'en, den er langt bedre for fugler. Derfor satser jeg stort på småfugl her i Grytheng-hagen til vinteren.

-Wikimedia.

Denne glemte jeg nesten:

- Vi bør bytte ut et økonomisk system når det har hatt sin tid

Tollef Hovig er knallmorsom å lese, og er den skribenten her til lands jeg har mest glede av etter Terje Bongard. Hvor Hovig leder til Bongard som eneste realistiske mulighet for sivilisasjonens overlevelse.

-Wikimedia.

Dette er forskrekkelig og i går gikk jeg over hyllene og kastet all reiselitteratur fra Norge utenom Oppland, da Oppland er og skal forbli vindkraftverks-fritt, og jeg ikke kommer til å reise ut av Oppland resten av livet, annet enn til Koigen på Hamar for å nyte Totenåsen Skyline vindturbinfritt, samt kjøre i stor fart inn til Gardermoen når jeg må ut av dette skrekk-landet. - PermaLiv

Det var med tungt hjerte jeg fjernet all norsk reiselitteratur fra bokhyllene med unntak av for Oppland, og bar det ut i papirinnsamlings-dunken forrige dagen. Men å ha hyllene fulle av engang herlige reisemål rundt omkring i vårt tapte fedreland, det blir for deprimerende. Veldig synd at man har blitt innesperret her på Toten og i Oppland! Det er også trist for jentene mine, som ikke fikk mulighet til å bli kjent med landet sitt under oppveksten. Selvsagt tilgir jeg aldri de som står bak dette her!

-Wikimedia.

"Hvor er stoltheten over våre røtter og identitet...?", spør Astrid Reppe. Og det lurer sannelig jeg på også!

-Wikimedia.

-Wikimedia.

Panoramaer er noe jeg vil satse mer på, da mini-printeren jeg tenker på til vinteren kan skrive ut panoramaer i A5 høyde.

Fotografiet var vanskelig, flatt lys og en del kromatiske aberrasjoner, ser linsa mi er svak for dette på 14 mm, samtidig som den er aller skarpest i sentrum på 14 mm og f5.6.

Legg merke til grønnsakshagen til gamlefar bak låven.

-GP.

-Flickr.

I dag fikk jeg enda et tegn for at jeg skal satse på Dahlsleden som en framtidig del av Pilegrimsleden, fordi da jeg vasket hytta mi i dag fant jeg en bunke gamle kart som dekker Østre Toten, Eina, Gran og Hurdal, med andre ord hele området for Dahlsleden rundt Totenåsen. At jeg finner disse kartene nøyaktig en uke etter at vi var på Granavollen, samt besøkte Moen bedehus og Dahls grav, hvor jeg oppdaget at det er en gammel fossemølling som står bak Granavollen og pilegrims-senteret der, det kan ikke være tilfeldig.

Disse kartene ble gjemt og glemt, for så å åpenbares igjen i tidens fylde, når tiden var moden, hvilket var i dag, mandag 21. juli 2020. Et meget sterkt tegn!

Mot Sibirien! Tror de fleste fra Sibir ville kjent seg godt hjemme her. Er vel omtrent like mye mygg også.

-Wikimedia.


Steigan har noen gode poeng i dagens artikkel👍

Vil sitere litt fra den ferske (16. juni 2020) rapporten til Terje Bongard, som dessverre ikke lenger er nedlastbar fra nettet:

"Utgangspunktet for at demokratiet skal fungere og engasjementet opprettholdes er kjennskap til sakene som behandles, følelsen av medbestemmelse og tillit til de som tar beslutningene. Det er nettopp dette som mangler per i dag: Beslutningstagerne er langt unna, ute av syne i systemet. Selv om det generelt kanskje er lite korrupsjon i det norske samfunnet, er følelsen av at det kan forekomme til stede. Vårt forslag innebærer at vi organiserer jobb og samfunn i en demokratisk samfunnsøkonomisk modell som gir demokratiet eierskap til produksjonen og hele samfunnet, og med dette gir hver enkelt lik innflytelse og tillit til systemet. Selveierfellesskapet medfører at man kjenner hverandre i form av små grupper. Sosialt fellesskap oppstår, ‘man vet om hverandre’. I slike situasjoner kommer menneskets sosialitet til uttrykk. I store samfunn, utgrupper, tynnes sosialiteten ut. For å oppnå dette trenger vi et politisk flertall for å vedta en grunnleggende endring hvor selveierfellesskapet i arbeidslivet blir realisert. Da kan vi fritt produsere bærekraftig, det som vi til daglig kaller fornuftig. Vi kan lage kjøleskap som holder i 100-200 år. Det gjøres ved å frita produksjonen fra verdimålet pengelønnsomhet, og måle produkters ressurslønnsomhet i stedet. Demokratisk samfunnsøkonomi vil ha samfunnslønn, borgerlønn, i bunnen, som justeres etter hva demokratiet selv synes er rimelig og rettferdig. Prissetting av basisvarer kan settes i forhold til samfunnslønnen. Modellen fristiller oss til å fritt bruke kunnskapen om hvordan vi kan gjøre produksjon og forbruk holdbart og bærekraftig; ressurslønnsomt."

Dette er den haugianske revolusjon 2.0! Denne må vi få på plass!

Tar også med en artikkel fra Rondane:

- Et Rondane for dem som kommer etter oss

Fy skam til alle som har bygd hytter i villreinens rike! Det er nok av kristne leirsteder i regionen, og denne hyttebyggingen er meget ukristelig. M.J. Dahl ville ikke likt dette her. Som husmannstroende er det en plikt å fornekte seg selv det meste, slik apostelen i Holmstadengen viste oss med sitt forbilde. Norge som nasjon har sklidd fullstendig ut nå, hvor kun lommedemokratiet til Terje kan redde oss!

Jentene og gamlefar på veg for å spise sukkererter.

-Flickr.

Her skulle egentlig vært "The Permaculture Research Institute of Hurdal", men så lenge de ikke vil ha noe slikt i "Bærekraftsdalen", får vi nøye oss med grønnsakshagen til gamlefar.

-Wikimedia.

"A people is a population joined by common history, loyalties, institutions, and way of life, and by a sense of common destiny."

Når man leser disse ordene av James Kalb, da blir det nokså klart at vi er neimen ikke mye til grend, slekt eller folk lenger, hvis man overhodet kan si at vi nå er noen av delene, så uttynnet alt er blitt. Nei, når sant skal sies, det er ingenting tilbake som holder oss sammen som slekter, grender og folk, alt er vasket vekk og vi går i oppløsning.

Men nå får man slutte renkene med Motvind og ta den siste store kampen, da Norge er i krig, ingen tvil om det, vi er i krig om stumpene, så får vi se hva som kommer ut på andre sida?

Hurdalsvegen mot Hurdalssjøen.

-Wikimedia.


-Wikimedia.

That’s a problem, because while American identity is humanly dispensable, membership in a particular people is not. A people is a population joined by common history, loyalties, institutions, and way of life, and by a sense of common destiny. The existence of particular peoples is a human universal, and they serve a necessary function by providing members with a somewhat coherent framework for life with others that includes mutual loyalties and the common habits, attitudes, and understandings that go by the name of culture. - James Kalb

Selv har jeg tapt all identitet, jeg har mistet min industrielve-identitet, min husmannstros-identitet, min grende-identitet, min identitet som mann, da kvite middelaldrende menn uten status og posisjon i samfunnet er de nye jødene, jeg har mistet min småbruker-identitet, min urbane landsby-identitet, min slekts-identitet, min identitet som historiemaler og kulturbærer, min landskaps-identitet og min fedrelands-identitet.

Det pussige er at de liberale mener alt dette er kjempebra, fordi slik kan man velge og endre sin identitet akkurat slik man ønsker og lyster. Dette er selvsagt herlig hvis man er kommunalsjef, fabrikkeier eller rektor, men er man på bunnen av samfunnet, blir alt dette en hån.

Nå ryker vår viktigste identitet som folk, vår landskaps-identitet, med vindkraftverks-infernoet. Men Egil Bart Eide & Co synes selvsagt dette er meget bra, da de jo har sin identitet internasjonalt, og ikke nasjonalt eller lokalt.

-Wikimedia.

Norway has a large surplus of hydropower and are self sufficient with clean electricity. Nevertheless, due to incompetent politicians and pressure from environment- and climate activists - including german chancellor Angela Merkel who need lebensraum and green power, we are now destroying Norwegian nature for no good reason.

Visit Norway - And see how our great nature is being destroyed due to incompetence and greed.

-Wikimedia.

Det er nå ei uke siden jeg meldte meg inn i Motvind, og det har vært ei underlig uke, hvor jeg oppdaget Granavollen og det at det er en gammel fossemølling som står bak dette her. Samme dag besøkte vi vår apostels grav ved Moen kapell, samt at vi fikk besøke Moen bedehus. For meg ble det klart at vi nå må få til Dahlsleden som en ny pilegrims-vandring, og kanskje vi med tiden tom. opphøyer Dahl til helgen i en fornyet husmannstro for vårt land? Kateketen på Granavollen var også opptatt av dette, at Ordet alene blir for tørt, og han syntes meget glad i helgenbilder eller ikoner.

Selv har jeg tenkt at det er trist vi ikke har levende gater her i Mjøslandet, hvor jeg istedenfor gate-fotografiet heller vil vie meg til gutu-fotografiet, men hva som med ett slo meg er at gutu-fotografiet passer som hånd i hanske med å fotografere pilegrimer og pilegrimsledene. Derfor vil dette bli et nytt satsnings-område for PermaLiv, å fotografere pilegrimer på vandring rundt Totenåsen.

So the world must be reconstructed on the model of an industrial process. With that in mind its population must be turned into components and raw materials for the machine: manageable, manipulable, and interchangeable. National, cultural, and religious traditions interfere with the transformation, so they must go. As we see around us today, history must be destroyed, monuments overturned, and even sexual distinctions, the basis of the family and therefore of society as traditionally conceived, utterly eradicated. - James Kalb

Det har blitt meget klart for meg denne uka at progressiv liberalisme, som i likhet med nazisme og kommunisme er utslag av moderniteten, nå utvikler seg mot samme ondskap som sine søsken. Vi er nå derfor i full krig mot en uendelig intolerant religion, slik James Kalb omtaler progressiv liberalisme, hvor vårt fedreland skal omformes til en industriell prosess, hvor vi som mennesker reduseres til komponenter og råmateriale for maskinen.
I tillegg til å få fornyet optimisme for husmannstroen, oppdaget jeg denne uka at Terje Bongard hos NINA har finforedlet sitt dokument for den andre haugianske revolusjon, eller husmanns-demokratiet, en av de fire H'er for en bærekraftig sivilisasjon, sammen med Husmannstroen, Husmannskosten og Husmannsteknologien. Sistnevnte er selvsagt permakulturen, hvor jeg håpet å etablere et permakulturelt institutt ved gården vår sentralt i Bærekraftsdalen. Men da ingen synes interessert i dette, vil jeg videre først og fremst konsentrere meg om å videreutvikle og materialisere Husmannstroen og Husmannsdemokratiet, eller InnGruppe-demokratiet, som nå bare MÅ på plass.

Deretter skal vi ta tilbake våre landskap ved bruk av generative koder, slik disse er beskrevet i Christopher Alexanders "The Nature of Order".

Videoen nedenfor gav meg lyst til å prøve Silver Efex  hos Nik Collection 2017, hvor C1 åpnet seg nettopp på dette fotografiet, et snapshot fra Moen bedehus sist mandag, og jeg synes effekten ble skikkelig stilig og inspirerer til videre utforskning av bedehus-kulturen rundt Totenåsen og i Hurdal.

-Wikimedia.


Dette var en svært bra episode fra Advancing Your Photography med gatefotograf Dotan Saguy, som elsker Nik Collection, og her var mye å lære.

I have the 2017 free version of Nik Collection, but it's quite annoying using with Capture One, five steps to open the image in Nik, and sometimes the adjustments I did in Nik don't show on the tiff file in C1, although they're still there when I export. Can you please tell the DxO -team to make a better version of Nik Collection for Capture One users! - PermaLiv

Helt utrolig hvor mange kategorier de fant for denne døra her😲

-Wikimedia.

Vi må få dem vekk nå, Bongard har opplegget klart, deretter blir det vel en 3-400 år for å rydde opp i ødeleggelsene. Men blir vi kvitt dem og tar makta sjøl, da får vi i det minste meningsfylte liv, selv om vi jo helst skulle gjort noe annet enn først å nedkjempe dette svineriet, for så å rydde opp i svineriet deres. Vet ikke om lenken nedenfor funker for andre, men har sendt inn dokumentet av Terje Bongard til Motvind, og håper dere vil se på det? Selv går jeg 100% for Bongards modell nå💪💪💪 - PermaLiv

-GP.

-Flickr.

DE VOLDTOK VÅR PLASS PÅ JORDEN

( Av Øyvind Kjus,- vindkraftmotstander)

De tok våre heier, og våre skrinne teiger

De tok vårt utsyn mot fjord og fjell.

Stillheten tok de,

-den vi søkte, som ga oss fred i sinn og sjel.

Blinkende lys forstyrrer det gode mørket

og brummende dur har erstattet suset i løv og bekk

når du i lange nattetimer venter på søvnen.

Duren blir aldri helt borte,

Du kan glemme den i timer mens du er opptatt i arbeid

men så merker du den, som en murrende kreftsvulst du aldri unnslipper.

Du snur ryggen til de roterende turbinvingene som uroer blikket

men selv i øyekroken forstyrrer de det som blikket ditt søker.

Drømmen og troen på fremtiden tok de,

Tok den fra oss, -som var født på denne bortgjemte plassen

og vokst inn i våre forfedres drømmer og slit.

Drømmene som vi så smått hadde sådd inn hos våre egne sønner og døtre.

De nesten usynlige stier og små, hemmelige plasser som bare VI visste om

ble smadret og valset flatt av bulldozerførere med stivnet blikk

Hjorten er flyktet fra heiene, og vi forstår den.

Selv kan vi ikke flykte, for våre eiendommer vil ingen lenger kjøpe.

Hekkeplassene forsvant da fjellet ble sprengt i filler

og torvmyrene valset over av bulldozernes larveføtter

De daglige skrik fra havørnen hører vi ikke lenger,

bare dødsskrikene når de innimellom knuses til døde av skovelvingene.

Hvem var de, - disse fremmede som brøt seg inn i våre liv,

voldtok vår natur, vårt livsmot og våre drømmer?

Noen sa de kom fra «Den store byen» der våre høvdinger holder til.

Andre hadde dratt kjensel på noen fra nabobygda og en utflyttet grunneier.

Andre igjen hadde hørt fremmede tungemål og dialekter.

Hadde vi bare forstått HVORFOR,

Så kunne vi kanskje akseptert nederlaget, og forsont oss med vår vanskjebne.

De snakket om «Det grønne skiftet» og ren energi

Men vi forsto ikke hvordan rasering av vår egen urørte natur og livsmiljø

var nødvendig for å berge klimaet og gi oss den strøm vi allerede hadde i overflod.

Så de brøt seg ikke bare inn, ydmyket oss og voldtok vår plass på Jorden,

De tok også fra oss fremtidstro og pågangsmot for å forbedre denne plassen

De tok ikke bare fra oss freden om dagen og om natten

Mest alvorlig er at de tok fra oss TROEN PÅ NORGE, vårt demokrati og våre ledere

-at det landet vi lever i er verd å være stolt av og kjempe for.

OG FOR DETTE VIL VI ALDRI TILGI DEM

-Wikimedia.

Ganske rart å føle seg overvåket og som et samfunnsproblem mens en er her på Frøya, sivilt politi kommer med jevne mellom rom bort til leiren for å telle oss, og ta bilder av oss for å vise hvem og antall. En vet det står et kamera inne i vindindustri området som overvåker leiren og filmer konstant, og vaktselskapet titter jevnlig frem for å se hvor mange vi er og hva som skjer. Har nok aldri vært mer på bilder og video enn i løpet av de siste dagene, men de får nå bare nyte vakre meg;-) Natt til i dag var ca 20 politifolk med sivile og uniformerte ute å sjekket hva som skjedde, undersøkte hver eneste avkrok på veien de skulle kjøre. Her må jeg bare si at jeg stusser på hva de holder på med, for det er lov å demonstrere og om de da leter etter folk for å hindre demonstrasjoner så er det skremmende. At sivile politibiler kjører inn i vindindustri området for å kommunisere med utbygger, men aldri annet enn tar bilder av oss stusser jeg på. Om en skal jobbe for at lovlige demonstrasjoner skal gjennomføres, så er det vanskelig å se hvorfor en kun kommuniserer med den ene parten og overvåker den andre. Det er faktisk ganske skremmende å oppleve denne situasjonen og se at den politimannen som omtalte oss som ekstremister, er en av innsats lederne på transportene. Liten tvil om hans meninger om demonstrasjonene når han anser som oss som ekstremister, men om han da bør inneha sin rolle er jeg meget usikker på. Og jeg kan slå fast at hans «erfaring og dyktighet» med å håndtere ekstremister ikke var videre imponerende, ville sagt at å blåse seg opp og bli hissig på grensen til ute av kontroll ikke er løsningen.

Merkelig å i en alder av snart 50 å kjenne på at en begynner å mistro politiet og myndighetene, og føle seg som et skummelt element i samfunnet basert på at en ønsker å vise at en er mot noe. Kjenner jeg virkelig blir trist på Norges vegne med denne opplevelsen. - Dag Bremnes

Grue gård sett fra Holen eller Hoo'n, bakenfor ligger Sibirien, navn som snart forsvinner ut av historien til det utvalgte kulturlandskapet etter Knai. Fordi forvaltningen er helt blåst, de bare vedtar at et landskap har særlige verneverdier, men så bryr de seg ingenting om at de som skal leve der skal trives i dette landskapet, slik at de finner krefter og inspirasjon til å videreføre landskapet i en historisk kontinuitet. Hva er da vitsen med å utpeke et kulturlandskap som utvalgt med særlige verneverdier, når de som skal leve der ikke kjenner seg som utvalgte, snarere tvert imot?

-Wikimedia.

Svar til Terje Bongard:

Takk! Ja, det er nok for mye haugianer i meg. De dreiv jo også på med slike produksjons-inngrupper vet du, og var slettes ikke kapitalister, men kommunitarister. Så på sett og vis ser jeg modellen din som fullbyrdelsen av det haugianske (produksjons) - prosjekt. Dessuten var produksjonen deres kosmo-lokal, hvor man delte kunnskap i nettverket, men produserte lokalt. Så kosmolokalisme ser jeg på som svært viktig for framtida, hvor modellen din er ideell for å komme tilbake dit.


Forvaltningen er blåst i hodet, og ikke noe sted ser man dette klarere enn på Frøya. Dette er landskaps-vandalisme dette! For egen del har jeg mistet ALL tillit til forvaltningen, også på kommunalt og lokalt nivå, og vil med Bongards bragd vie meg til et systemskifte, hvor vi bytter ut dagens system med en fornyet haugiansk modell, som Terje Bongard nå har finforedlet.

-GP.

-Flickr.


Personlig kommer jeg ikke til å reise mer omkring i Hedmark, de har ødelagt sagnomsuste Finnskogen og Kjølberget, så det blir maks til Koigen og Domkirkeodden på Hamar, for der å kunne nyte Totenåsen Skyline vindturbinfritt😊 I Oppland er det enda ikke kommet inn vindkraftverk, og nå må vi virkelig kjempe for at det forblir slik. Så da holder jeg meg i Oppland. Ikke bare det, jeg har ikke lyst til å leve i dette vindkraftverks-landet her, derfor foreslår jeg at Oppland løsriver seg fra resten av landet, og at vi danner en vindkraftverks-fri stat.

Skulle svært gjerne bodd i Bærekraftsdalen, med dessverre er slektsgården vår her ødelagt på to sider, så da hjelper det ikke om den er vidunderlig herlig på de to andre sidene. Dette medfører for store spenninger, både ytre og indre spenninger. Som Hans Anton Grønskag skriver nedenfor, skal man leve i landskapet, da må man være ett med landskapet. Og det kan man ikke være uten helhet. Det triste er at Bærekraftsdalen er fortapt uten gården vår, da den er den viktigste gården både for kulturlandskapet og Hurdal sentrum. Forunderlig at ingen ser dette, men det ser ut til at nordmenn helt har mistet gangsynet, hvor vi nå går med et smil om munnen rett utfor stupet.

Kanskje burde vi forsøke å få til en gjenforenings-konsert med denne gamle fossemøllingen og den gamle fossemøllingen litt lenger ned her, for å synge duett i Nikolaikirka på Granavollen, for slik å endelig virkeliggjøre bestefars visjoner?

Møtte alle fossemøllinger opp, ja om så kun de etter herr Fossemøllen den yngre, kunne vi fylt begge søsterkirkene på Granavollen, både Mariakirka og Nikolaikirka. Men det gjør de nok ikke, da de ser ut til å ha glemt og/eller forkastet sitt fossemøllings-opphav. Meget trist, da vi hadde så mye å være stolte over😰

Men jeg og jentene mine, "dei siste fossemøllingar", vi kommer😊

-GP.

-Flickr.

-GP.

-Flickr.

-GP.

-Flickr.

-GP.

-Flickr.

Det er uforståelig mange som forguder absolutt individualisme og hensynsløs liberalisme i landet vårt i dag, og det er svært mange av disse i parlamentet.

Vår heltehistorie handler ikke om individualisme.

Dette er kollektivets finstemte reaksjon.

Dette er bygdas stemme. Dette er de som står opp for sine landskap.

De landskap som vår litteratur, og vår kunst og vår tenkning bygde en nasjon ved hjelp av.

Folk og landskap er ett!

De fleste forstår det.

I øyeblikket er det foruroligende mange i Regjering og Storting som ikke gjør det. - Hans Anton Grønskag
- Vi har aldri blitt bedt om å godta å leve midt i et industrihelvete i 25 år

Kaninene er sprø, nå slipper jeg dem ut en og en for å nyte friheten, og hva gjør de da? Jo, krabber så langt de kommer innunder mørke terrassen og ligger der og trykker. Så vet de ikke å verdsette litt frihet, da kan det være det samme.

-GP.

-Flickr.

-Wikimedia.

Tenk det, kaptein Bongard er på banen igjen, velsignet være han, for nå er det kullsvart i vårt land!


Som PermaLivs følgere vet har PermaLiv kjempet for RID-modellen i nokså nøyaktig ti år, vi er nå ti år for seint ute til å implementere demokrati-modellen til Terje Bongard, da vi på disse årene har mistet all styring over demokrati og samfunn, hvor land og folk har blitt ti ganger så gale som de var for ti år siden. Ja, galskapen vil ingen ende ta!

RID-modellen er fullbyrdelsen av de haugianske, kommunitaristiske visjoner, og har derfor intet hverken med kommunisme eller kapitalisme å gjøre, men betyr simpelthen at vi lekfolk tar fra geistligheta makta.

Dette har visst blitt borte i all motvinden for tiden;-) Takk for innsatsen! Vi må få stoppet alle disse vindkraftverkene nå, de har jo til og med tatt Kjølberget til Hans Børli på Finnskogen, så de er klin gale. Var nede på campingen ved Mjøsa i går for å fotografere, men ble fylt av en avsky over denne plast-ferien, plastbåter, plastmøbler, plastmadrasser, plast-campingvogner, ble uvel og måtte gå. Er ikke mye jeg får gjort, Nils Faarlund har blitt for gammel og er for opptatt av filosofien sin, men har meldt meg inn i Motvind og skal dele og argumentere for RID-modellen der så godt jeg kan. Ser noen medlemmer arbeider for et nytt parti for naturvern. Hans Anton Grønskag virker klok, han kan være en fyr som forstår dette her. Vel, gjør det lille jeg kan. - PermaLiv

ENDELIG HAR VI LØSNINGEN KLAR! HJELP MED Å DELE!

Lenge har vi grunnet på dette utspillet. Det er ikke grenser for hvor mye det kan pirkes og rettes på, men nå stopper vi der, og overlater det til dere. Det beste må ikke bli det godes verste fiende. Vi vil inn til partienes ledelser, og gi dem ballen videre. Hjelp oss med det, dere som kjenner folk i Rødt, SV, MDG. Vi håper på en strøm av henvendelser til dem. Bjørnar Moxnes, Arne Nævra, dere vet om oss. Så får vi se hvor det ender. Les vedlegget! - Terje Bongard

Steinhuset ved Granavollen er kun åpent i helgene sommerstid. Området omkring Granavollen synes å være et godt, meditativt  landskap, selv om mye stygt har skjedd nede i Viggadalen og Gran sentrum. Men slik er det her på Toten også, hvor Skreia endte opp som et senter for "Happy Motoring", og ikke "Happy Walking", hvilket er pilegrimens oppskrift for det gode liv.

-Wikimedia.

I går var jeg såvidt nedenom Hekshus Camping for å fotografere Mjøsa, se forrige tårevandring, hvor jeg ble så grepet av avsky over all ferieplasten, da det er plast alt sammen, båtene, campingvognene, campingmøblene, bare plast.


Vi har nå vært gjennom en lang periode med "Happy Motoring" som oppskriften for det gode liv, med den viktorianske, suburbane bunkeren i landskapet som idealet, løsrevet fra jorden, slitet, fellesskapet og historien, hvor man konsumerer landskapet uten å være del av det, hvor fellesskapet er oppløst i individet, alt tilrettelagt av vår elvefilosof Sigmund K. Sætrengs gudinne-akronym SERVOGLOBUS.

Selv tror jeg ikke på dette her lenger, jeg tror ikke på "Happy Motoring", men på "Happy Walking", slik vår apostel praktiserte det, og slik pilegrimen praktiserer det. For pilegrimen er troen og landskapet ett. Slik må det også være, forteller James Kalb, fordi troen er lokal, skal den gi mening må den veves inn i landskapet, historien og fellesskapet. Derfor er den voldsomme ødeleggelsen av landskapet vi ser i disse dager dypt anti-kristen, hvor jeg da først og fremst er forferdet over vindkraftverks-infernoet, men også meget annet.

So the world must be reconstructed on the model of an industrial process. With that in mind its population must be turned into components and raw materials for the machine: manageable, manipulable, and interchangeable. National, cultural, and religious traditions interfere with the transformation, so they must go. As we see around us today, history must be destroyed, monuments overturned, and even sexual distinctions, the basis of the family and therefore of society as traditionally conceived, utterly eradicated. - James Kalb

Norge rekonstrueres i disse dager med en skremmende kraft, for å omgjøres til en modell for industriell prosess, hvor ingen lokale, særegne kulturer kan slå rot og trives, og derfor heller ikke kristen tro. Vi har å gjøre med en stat som mener den selv er Gud, og av denne grunn ønsker å utrydde all fruktbar jord, slik at det ikke lenger er jord hvor kristen tro og kultur kan slå rot, slik at den kristne Gud ikke igjen skal kunne få fotfeste, slik vi så det her i grenda mi og i et trosbånd rundt Totenåsen.

Samtidig advarer Kalb mot den dype kirke, som er en grunn kirke, da den er progressiv med liberale verdier, og slik en del av den progressive liberalisme og vindkraftverks-infernoet. Vi må derfor søke tilbake til kirkens røtter, det nære og ekte, aller best representert ved apostelen i Holmstadengen.

-Wikimedia.

De opprinnelige kirkespirene for søsterkirkene på modellen til høyre.

-Wikimedia.

Denne døra fant diakonen igjen i en potetkjeller, hvor de benyttet den til å sortere poteter på. Men det var bare å vaske den og tre den rett på plass igjen i de gamle hengslene til sidekapellet i Nikolaikirka.

-Wikimedia.

Nikolaikirka med sine romanske bueganger.

-Wikimedia.

Mariakirka har blitt pilegrimskirka framfor noen for meg, uendelig godt egnet for stille bønn og meditasjon. Selv kommer jeg ikke til å vandre pilegrimsleden til Nidaros, grunnet alle vindkraftverkene der, som Ola Borten Moe den yngre fikk stelt istand.

Istedenfor satser jeg på å få til en pilegrimsleds-runde rundt Totenåsen, i fotefarene til Totenåsens apostel, med husmannstroens katedral, stabburet etter oldefar, som framtidig pilegrimssenter for Dahlsleden her på Granavollen.

Motivet er ikke perfekt, skulle selvsagt gått litt til høyre for å kutte ut klokketårnet i bakgrunnen, men kommer tilbake. Har man med familien får man sjelden roen til å konsentrere seg om fotografiet.

-Wikimedia.

Nordveggen til Mariakirka. I gamle dager måtte alle damene sitte på nordsida av kirka, fordi man mente at all styggedommen kom nordfra, og at damene var bedre rustet til å stå imot denne styggedommen enn kara.

-Wikimedia.

Nikolaikirka, ikke like imponerende spir som i storhetstiden, men den har nå blitt riktig flott allikevel.

-Wikimedia.

Østveggen til Mariakirka.

-Wikimedia.

Kyssekors på østveggen av Mariakirka.

-Wikimedia.

Vakttårnet har blitt klokketårn for begge kirkene. Da dette var en borgkirke gikk borgmuren opp til vinduet til venstre, hvor dette var en dør som gikk rett inn fra muren, hvor vaktene patruljerte.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

Det er triste greier. Mer enn 1100 Frøyaværinger stemte nei til vindkraftutbygging, likevel stiller kun en håndfull opp i demonstrasjonen, og jeg minnes noen strofer fra en salme jeg ble tvunget å pugge dengang kristendomsundervisning fortsatt var et fag i grunnskolen:

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder.
Da blir livet ei så svært,
døden ikke heller.

Det står åpenbart så som så til blant Frøyaværinger, med både tro på Gud og kjærlighet til Frøyas vakre natur, og heder og ære til de få som stilte opp. - Anders Tallberg

Det samme kan vel sies om fossemøllings-ættene, men i det minste har vi nå en fossemølling vi kan være stolte over.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...