Posts

The Ghost House at Ramstad

Olav Duun Country

Borgerlønn kontra universell basisinntekt

Håpet henger i en tynn tråd

Den suburbane framtidsspøken

Berlinmuren ved Engelandsvika i Gjøvik

Dyssekilde økolandsbys historie

Tilbake til ilden

I væreierboligen på Abelvær

GI OSS MEDOSS!

Norge - et land av tomtenisser

Three Great Videos

Lysdans over fjorden

Endless Supply Of Potatoes

Misty Fjord

Krigen fortsetter for arkitektstanden

Makt er evnen til å definere virkelighetsforståelsen

Orwell-samfunnet skapes nå

Hvile fra kjøpesenterlandet i Abelvær

Vi trenger ikke bankvesenet

Thanks from John Michael Greer