Tuesday, April 30, 2019

Per Posts blåveisengler

-Wikimedia.

Les hos Debatt1.

Nederst i Grythengen ligger den gamle potetåkeren til Per Post, som var pedell ved Skreiens bedehus. Nå vokser det store graner på åkeren til denne husmannstroens stolte tjener, sammen med store mengder kvit blåveis. Kan ikke huske å ha sett lignende. Mistet de fargen for slik å hedre minnet etter Per Post? Hvem vet? Alt jeg vet er at våre forfedre, husmannstroens menn, var hellige menn, som levde hellige liv. Kanskje ble derfor også jorda de sleit i helliget?

-Wikimedia.

Underlig er det å være her i grenda, da alt her var hellig, men nå er vanhelliget. Min eneste venn her er min trofaste kamera(t), som var med meg nede ved Olterudelva. Fotograferte med min eldgamle macro-linse, som jeg kjører med MC11-adapter på min a7III, og selv om autofokusen er håpløs, virker den nokså bra på manuelt fokus. Tror ikke det er noen vits i å bytte den med ny linse. Fotografiene ble redigert i Capture One i dag.

-Wikimedia.

De kvite blåveisene ovenfor vokser like oppi vegen. På andre sida av vegen lå Blåveissvingen, men den ble tatt av det nye V/A-anlegget, eller en "morderniserende kraft", som Steigan så treffende beskrev det hele i dag.
“…morderniserende kraft” var et meget godt uttrykk! Ja, enga mi, grenda mi, den urbane landsbyen min, byen min og Mjøslandet mitt har i sannhet blitt MORDERNISERT. Takk fordi du snikinnførte dette herlig kraftfulle uttrykket på en slik elegant måte!!! - PermaLiv
I grunnen levde husmannstroens folk som blomster, da deres tid var allmenningenes blomstringstid. Nå er jeg den siste husmannstroende, og derfor den siste allmenninger. Jeg er den eneste som hører til her, og er derfor den eneste som ikke hører til her. De husmannstroende var ikke mørkemenn, slik de hovdetroende hevder. For var de mørkemenn, hvordan kan det da vokse slike mengder kvit blåveis på potetåkeren til Per Post? Nei, de var lysets menn, mens vi er mørkemenn. Om dette vitner den kvite blåveisen på jordet til Per Post.

-Wikimedia.

Fossemøllingsslekta, denne engang så stolte elveslekta, har falt. De har forlatt sin husmannstro, sveket sitt husmannsfedrealter, og utstøtt sin husmannskulturbærer. Men den kvite blåveisen på potetåkeren til Per Post, den svikter ikke, men kommer tilbake vår etter vår for å hedre minnet om ham som sleit her, mens han nynnet til toner fra "Pris Herren".

-Wikimedia.

I dag blir man, hvis man er en husmannstroende i grenda til Totenåsens apostel, regnet som reaksjonær hatist. Underlig er det at det kun er en hatist som gleder seg slik over disse kvite blåveisene, som hyller pedellen ved Skreiens bedehus med sin engleaktige skjønnhet. Kanskje vandrer englene under disse grove granleggene om natten. Var det derfor blåveisen ble englekvit?

-Wikimedia.

De synes nok at de lever meningsløse liv disse kvite blåveisene, de futuristiske menneskene som farer forbi potetåkeren til Per Post i sine futuristiske metallhylstre, i sine soneinndelte liv, viet til fullbyrdelsen av Le Corbusiers profeti av 1939. For de står jo bare her og hyller våre forfedres La Belle Époque.

Det samme gjør jeg, jeg bare driver rundt og hyller husmannstroens land med kameralinsa, totalt meningsløst!
Den nær perfekte korrelasjonen mellom effektivitet og sysselsetting kan forklares med at vi i stadig større grad bruker arbeidstid på bullshit, mener antropologen David Graeber.

Han definerer bullshit jobs som en type lønnet ansettelse som er så meningsløs, unødvendig eller skadelig at ikke en gang den ansatte selv kan rettferdiggjøre at jobben finnes - selv om den ansatte føler seg pliktig til å late som om dette ikke er tilfelle.

I Nederland og England viser tall at 40 prosent av arbeidstakere mener jobben deres ikke bidrar til noe.

Den svenske sosiologen Roland Paulsen har forsket på tomt arbeid, og finner at ansatte - i snitt - bruker timesvis på ingenting på jobb. Ikke fordi de er late, fordi det ikke er nok oppgaver å fylle tiden med.

I Danmark kom boken “Pseudoarbeid” ut i fjor, der en filosof og en antropolog har intervjuet ansatte med god lønn, høy status og fine titler - og altfor lite å gjøre på jobb.
Og i Norge?

- Jeg har snakket med ansatte som selv etter to år i jobben er usikre på hvilke oppgaver de egentlig er ansatt for å gjøre, sier arbeidslivsforsker Erika Braanen Sterri til DN.

Saken handler om feilansettelser, men kanskje det ikke handler om feil person til stillingen, men at stillingen ikke burde eksistere? - MONA EVENSEN i HARVEST

-Wikimedia.

Så kanskje er det ikke så meningsløst å være en kvit blåveis på potetåkeren til Per Post allikevel?

-Wikimedia.

Husmannshestehov

Husmannstroens hestehov bryter fram.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

-Wikimedia.


Da jeg kom hjem fra Gjøvik i dag etter å ha levert ungene, la jeg merke til at det har kommet litt hestehov på den nye, beinharde plattingen der låven stod. Plattingen ble bygget for å skjerme for pumpehuset, men det er så utrolig trist uten låven. Ja, faktisk er alt her trist, enga mi har rett og slett blitt verdens sørgeligste sted. Samtidig er det intet sted på jord jeg elsker høyere.

Ble litt grepet av denne hestehoven som trosser alle odds, og som hedrer minnet etter den gamle låven, lik blomster på en grav. Bestemte meg for å forsøke å ta noen bilder, fotografiet nedenfor er tatt håndholdt med min Tamroon 28-75 mm, som faktisk har ei nokså bra nærgrense på 19 cm. Skal forsøke å få til et lite prosjekt med husmannshestehov på låvegrava.

Husmannshestehov passer godt her i grenda, da naboenga var husmannsplassen der husmannstroen slo slike dype røtter rundt forrige århundreskifte, i like karrig og skrinn jord som her hvor låven stod. Men som en aremarking vitnet så godt på Livoll i påsken, det er ikke jorda det kommer an på, men stellet. Man kan få en rik høst selv om såkornet faller på karrig jord, hvis gartneren er dyktig. Og gartneren i Holmstadengen, han var utvilsomt en svært dyktig både jordbruker og Herrens tjener.

-Wikimedia.

Sunday, April 28, 2019

Å leges fra emosjonelt misbruk

Adil Nawaz har skrevet den absolutt beste artikkelen jeg har lest til nå om å heles etter emosjonelt misbruk. Alt stemmer! Tidsperspektivene. Hvordan man må kutte kontakten med alle som støtter misbruket, det være seg passivt eller aktivt, samt enhver som har frivillig sosial omgang med mennesker med narsopatiske trekk. Som regel må man si farvel til all familie og slekt etter emosjonelt misbruk, samt at man bør anta at ca 20 prosent av befolkningen er sekundærpsykopater, i stor grad viljeløse, flygende aper.

Selv om du er slått til jorden og føler du aldri kan reise deg igjen, kommer en ny vår, etter at alle bånd til misbrukeren og enhver som har kontakt med denne eller ikke aktivt har støttet deg, er brutt. For ofre av emosjonelt misbruk varer vinteren i gjennomsnitt tre år.

-Wikimedia.

Hvordan man skal hanskes med emosjonelle misbrukere, er ikke godt å si, samt hvordan man skal få bukt med dem? Som Anita Sweeney hevder, bør alle ha rett til å forskånes fra narsopatene:
Jeg vet ikke hvordan vi skal håndtere disse individene på sikt, når mange nok skjønner hvem de er. Jeg er opptatt av at de IKKE skal få skade flere barn og voksne i det skjulte mens de smiler uskyldig til verden og går blant oss som ulv i fåreklær. Mitt personlige ønske er at disse individene faktisk ikke får fritt leide i våre samfunn og skal overvåkes 24 timer i døgnet. Vi har like stor rett til å vite hvem narsopatiske overgripere er, som for eksempel, pedofile som har begått overgrep. Vi har rett til å beskytte oss mot skadelige individer som med viten og vilje og gjerne sadistisk tilfredsstillelse, ødelegger andres liv. - Anita Sweeney
Min erfaring er at det ikke nytter, ja rett og slett er livsfarlig å være overbærende med disse skapningene. Man må enten flykte eller være nådeløs, her gjelder ingen mellomting. Og husk, de vil aldri forandre seg en tøddel!

Men dette er konklusjoner man kommer til først etter å ha blitt overkjørt av narsopatiske bøller, og da er det i første omgang for seint, hvor man først må gjennom helingsfasen, som vanligvis tar tre år. Med god kunnskap om temaet kan man regne med at man trenger noe kortere tid, før man etterpå kan fortsette livet som et sterkere og klokere menneske, hvor man erkjenner at disse monstrene går løs i samfunnet, samt at man værer teften av dem på lang avstand, slik at man kan legge en strategi for å unngå å bli misbrukt igjen.

Derfor, studer nøye og les flere ganger denne fremragende og særdeles viktige artikkelen av Adil Nawaz!

- Why the brain cannot stop thinking about Abuse or Abusers after trauma exposure

Utdrag:
On average 18-24 months is the base time one needs to physically stop talking to and to stop reading material from someone who is Cluster B and from their social support network in order to have the Fight or Flight and or nurtured Freeze mechanisms disengage. We tell people to go low to no contact with their primary Abuser and with any of that person’s contacts — even if you knew their support people first — and recommend giving yourself 36 months of daily reading of Narcissistic Abuse material before making any decisions about how to feel about yourself after being traumatized socially or experiencing having been socially victimized.

Why do we make such a strange recommendation as to get away from toxic people and to give your body time to settle down and to heal?

Because the advice works. Don’t take our word for it — try it.

18-24 months let go of the addiction to socializing with toxic people.

36 months do a ruthless self-inventory that includes where you were emotionally and socially before you went low to no contact with problem people.

Chart your health and emotions as well as any experiences with hooveringyou encounter during the mindful healing process. Realize that what you are essentially doing is grieving the loss of relationship with people who are still alive as if they all died.

That can be overwhelming if you know you need to nix your relationship with nearly everyone you know personally who is related to you and or with all the peers you self-selected when you were acting and thinking like a compulsively self-destructive and “willing to enable social abuse” type of person.

Hence… give yourself 18-24 months to withdraw your social attention from toxic peers. Start with the bullies and work your way down the list using sorting hat features — bye bye to ASPD and groomed Narcissistic People first. Let go of the people suspected of BPD second. Then, make your decision about how to handle any social relationship with Histrionics.

Sort them like you are the Sorting Hat in the “Harry Potter” book series.

Physically violent? Out damn spot.

Socially violent? House of Slytherin.

Get them gone! But don’t just oust them and not bother to learn about how to spot early warning signs that someone you meet is socially competitive and likely to situationally harm or to mistreat other people in order to produce a deliberate impact or because they are used to acting anti-social on an emotional whim without social consequence.

If you needed someone to give you permission to eliminate contact with people who harm you or upset you on purpose or on accident, consider it given.

Anti-Dahl & Hufsa.
Relatert


Gullstjerne ved Lenaelva

Gagea lutea by Lenaelva River.

-Wikimedia.

Shades of Grey above Mjøsa


The light above Lake Mjøsa is quite famous among painters, and I as a photographer appreciate it as well. This morning I was in a hurry and only had my old 70D, but still could not resist to jump out of the car to make a few shots of these grey skies, reflecting the light from Lake Mjøsa, passing by Kapphøgda. For landscape photography this camera is quite hopeless, you can't lift shadows a single bit or change exposure in post, and too it has become strange not to see the histogram in the viewfinder. It has nice skin-tones thou in jpeg. But is it still worth it to replace it with the upcoming 90D this autumn? To hopefully have a proper back-up camera to my a7III?

-Wikimedia.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

Saturday, April 27, 2019

Husmannstroens land

Gården Grythe som Grythengen var en husmannsplass innunder. Husker fremdeles Anna som bodde her, ei lita mørk dame med falkeblikk og ørnenese. De hadde deilige glassepler i hagen, som vi barna brukte å stjele av på veg hjem fra skolen. Da kom hun gjerne ut med ei bøtte epler og mente det var bedre å få enn å stjele. Men vi tjuvradder fortsatte å gå på epleslang, uforbedrelige krapyl som vi var.

-Wikimedia.

Utsyn mot Grythe og Øverskreien fra beitemarka i storgarden Holmstad.

-Wikimedia.

Interessant! Husk allikevel at også husmannstroen var et resultat av misjon. Men her var det snakk om nærmisjon, hvor en husmannssønn kom til husmannssønner, og slik gav identitet og fellesskap til disse menneskene, som nettopp hadde blitt frie fra sine husmannslenker. Husmannstroen over Totenåsen var en av landets fineste allmenninger! Etter denne kom moderniteten, og med moderniteten gikk vi fortapt, sammen med verdens mektigste kulturlandskap. - PermaLiv

Friday, April 26, 2019

Hovdetoppen - Why Modern Architecture SUCKS

A word of warning, though: if you wish to maintain your cultural respectability, it is absolutely essential that you don’t say any of this out loud. If you must make a point about the deficiencies of the contemporary urban environment, then make sure that you blame the planners or motorists or just about anyone but the architects. After all, you wouldn’t want to end up like Sir Roger Scruton, would you?

The code of silence of the haute bourgeoisie has served the professions well, and the architects most of all. It’s why our politicians are so reluctant to talk about beauty – and why, when they occasionally do, they quickly lose their nerve. What the worship of ugliness can’t do, however, is make beautiful buildings disappear or stop the rest of us from gathering in their awesome presence. When our untutored eyes behold the greatness of Notre Dame and then flick to, say, the Pompidou Centre, the combined might of the cultural establishment cannot stop us from drawing the obvious conclusion.

Any other profession would be embarrassed to be overshadowed by the accomplishments of their forebears. Imagine if medical treatments had been more effective a hundred years ago? Today’s doctors would be mortified. Or what if the computers and mobile phones of the previous decade were considered to be faster and more fashionable than today’s gadgets? The alpha-geeks would blow a fuse.

Today’s architects, however, have to endure the general public’s enduring love – indeed, reverence – for buildings built centuries and sometimes millennia before the modern age. And it’s not as if this appreciation of old architecture is limited to its historical value. People will pay tens of thousands of pounds extra to live in a Victorian or Georgian house as opposed to contemporary dwelling. If Le Corbusier was right and a house really is just “a machine for living in”, then it seems that the architects of old built better machines than their 21st-century counterparts. - Peter Franklin

Paul Joseph Watson has every reason to be angry, and so have we all if what he says is true, and every word is true. One need not accept his verdict on modern art in order to accept his verdict on modern architecture. His discourse thankfully includes clips from such generally less pottymouthed thinkers as Prince Charles, Roger Scruton and James Howard Kunstler. (Coincidentally, the latter two blurbed my new book Lost Providence.)
Toward the end of the video, Watson expresses this overarching truth about our era: “In an age of ugliness, a work of beauty is an act of defiance.” He concludes, “We must never accept ugliness as a form of beauty.” Enjoy. - David Brussat
Føler du deg maktesløs kan det kanskje hjelpe å kjøpe ei t-skjorte med Arkitekturupprorets logo på, som en liten, stille protest. Bestill den her.

- Making the Garden — Christopher Alexander

Etter å ha levert barna i dag tidlig stakk jeg en tur oppom Eiktunet for å nyte morgenkaffen til den flotte utsikta, som jeg så ofte har gjort det under min tid på Gjøvik. Men nå er det ikke lenge igjen før jeg ikke lenger kan gjøre dette, og jeg vil heller ikke igjen kunne spasere opp på Hovdetoppen for å finne ro for sjelen. Aldri igjen vil jeg kunne skue opp mot Hovdetoppen, da utsynet av UFOen vil gjøre meg syk. Hele mitt liv vil jeg, hvis jeg flytter tilbake til Gjøvik, være dømt til å gå med bredbremmet hatt og stirre ned i asfalten. Aldri igjen vil jeg kunne løfte blikket, fordi uansett hvor man er i denne byen, vil man se UFO-Hotellet på Hovdetoppen.

I Oslo kan man tross alt leve hele livet på Grünerløkka uten å ta turen ned til Barcode, slik at man slipper å bli psykisk syk og utmattet, men UFOen på Hovdetoppen er man som gjøvikenser dømt til å leve med uansett, da toppen ligger midt i byen.

Gjøvik var toppenes by, mens Oslo var fjordbyen. Fjordbyen Oslo fikk ødelagt sin karakter med finanselitens nyrike tannglis mot Oslofjorden, mens Gjøvik vil miste sin karakter med UFO-landingen.

Om sommeren, når flomlyset i Hovdebakken ikke står på, ligger Hovdetoppen lik en mørkets øy i byen. Hovdetoppen, en øy for mørke, stillhet og refleksjon. Vi trenger disse verdiene mer enn noensinne!

I tillegg til UFOen på toppen kommer det en ny, liten suburb i solhellinga til toppen, der de nå hogger, og denne er selvsagt regulert for funkisboliger😫

-Flickr.

Dystopiens seier over Prøysens land

De siste 100 år har den vestlige kultur gått baklengs inn i framtida, og vært besatt av å skape Dystopia, selv om man ikke bør benytte ord som skape, men dekonstruksjon, hvor man har dekonstruert våre forfedres La Belle Époque (fransk, «den skjønne tiden»). Dette var vår sivilisasjons høydepunkt, og ikke minst her i grenda nådde La Belle Époque uante høyder, med emissær M.J. Dahls komme over Totenåsen i 1892.

Selv har jeg forsøkt å dokumentere de siste rester av denne tiden her i grenda, før de svinner hen, og ønsket å få en stilling i min gamle bedrift for bedre å kunne utføre min gjerning. Dessverre blir man ikke akseptert i vår tid, hvis man ikke aksepterer troen på at Fremskrittet er en rett oppadgående linje, som leder like inn i Singulariteten. Så nå står jeg alene og forlatt, uten inntekter og sosioøkonomisk posisjon.

Her følger en forunderlig video fra La Belle Époque i Paris, hvor begrepet ble skapt:


Men selv om jeg står alene på Toten og i Mjøsregionen i min kamp, hvor Prøysens ånd sakte men sikkert kveles litt for litt, dag for dag, står jeg på intet vis alene i verden. Det svenske Arkitekturupprøret har oppnådd stor tilslutning, og David Brussat er i ekstase over den nye boka til James Stevens Curl, om hvordan vårt Dystopia ble til. Forunderlig er det at den skjønne tiden ble etterfulgt av et slikt forfall!

Brussat har laget til en egen hjemmeside for Making Dystopia  -The Strange Rise and Survival of Architectural Barbarism, av James Stevens Curl.


This post serves as the official announcement that I have posted on my blog a new page – as in the “Home” page or the “About the author” page or the “Lost Providence” page. That is, I posted it but it is not a post. Rather it is a permanent section of the blog itself. It concerns the book Making Dystopia, a comprehensive history of modern architecture by the architectural historian James Stevens Curl, published in 2018 by Oxford University Press. The page reflects the importance I place in the prospects for this book and the shift it might initiate in the revival of traditional architecture.

On the Making Dystopia page there is an introduction to the book and there are links to sites where the book can be purchased, and then there is a list of reviews of the book. Readers may feel free to send me news of reviews that I have left off the list, or suggest other material that might be of interest to readers. I may be reached at this email: dbrussat@gmail.com.

I will forgive any reader who, on his way to the Making Dystopia page, stops in at the Lost Providence page. When you are finished reading the Making Dystopia page, feel free to plunge back into the Home page and read more posts, many of which lately have been about Making Dystopia. No doubt they will help you fill up the down time between Christmas and New Year’s. - David Brussat
Med dette vil jeg ønske PermaLivs følgere et riktig godt nytt år! Så får vi tro neste år kan bli litt mindre dystopisk enn inneværende, og at flere vil slutte seg til kampen mot Dystopia, for en retur til våre forfedres La Belle Époque.

***

Godt er det å se ei slik bok, "Making Dystopia" av James Stevens Curl, på tampen av et år hvor dekonstruktivistene har halt i land ufattelige seire. Her i Mjøsregionen har dekonstruktivistene i løpet av de siste år lagt beslag på Furnesfjorden med Buchardts fallossymbol, de har tatt Østhøgda, Mjøslandets tak, med nye Rausteinshytta, samt at de i høst har høvlet ned Hovdetoppen i Gjøvik, for å lande et dystopisk UFO-Hotell på byens hellige fjell, som vil dominere hele byen og skinne lik et narsopatisk fyrlys over halve Mjøsregionen. Prøysens land har falt, hans ånd har forduftet, og engene til Bedehuslandet forsvinner snart de også.


Men, som Brussat påpeker, uten en retur til våre forfedres byggetradisjoner har vi ingen framtid, hvilket er helt sant, da dekonstruktivismen i sin kjerne er narsopatisk og inhuman.
I would like to thank all readers of the this blog, including those who might retain, if that can be imagined, some skepticism toward the classical revival, and who, as they keep on reading, may begin to see the reason behind the prospect that a return to tradition in the design and construction of houses, buildings, cities and towns can assist an efflorescence of traditional cultural revivals, artistic and otherwise, musical, both classical and folk, figurative sculpture and painting, along with the rise of a more humane back-to-basics sensibility, a smaller scale in every human endeavor, and a greater humility in the advancement of science and technology – that all this could actually bring a happier, lovelier world of greater fulfillment, greater sustainability and greater capacity to come together and solve, in an atmosphere of hope uplifted by beauty, the local, regional, national and global problems that we all face, and ponder at this time of year.
Bedre kan det ikke sies!

- Blessings be upon readers

Making Dystopia  -The Strange Rise and Survival of Architectural Barbarism, av James Stevens Curl.

  • A significant new critique of Modernism from distinguished architectural historian James Stevens Curl, and a major contribution to urban and architectural studies.
  • The story of the advent of architectural Modernism in the aftermath of the First World War, its protagonists, and its astonishing, almost global acceptance after 1945.
  • Argues that the triumph of architectural Modernism has led to massive destruction, a waste of resources, and the elimination of all decoration and choice.
  • Based on prodigious research, it draws together a vast range of material and includes original drawings by Stevens Curl.

Å fotografere de to siste himmelengene på jorden

Våningshuset i Grythengen med Holmstadengen til høyre i bakgrunnen.

-Wikimedia.

Etter middagen kom jeg til å lese en artikkel om å fotografere de to siste kvite neshornene i verden.

- Photographing the Last Two Northern White Rhinos on Earth

Umiddelbart forstod jeg at mitt oppdrag er det samme, å fotografere de to siste himmelengene tilbake på jorden, hvorpå jeg med et stikk av dårlig samvittighet tok kameraet og stakk ut, for å utføre min plikt. Tre fotografier til ble det av engene i kveld.

Himmelengene representert ved herr Fossemøllens sønne-sønne-sønnesønns døtre, slik de danset sammen i sin livskraftige ungdom, i pur livsglede. Nå er engene glemt av alle, ikke æret av noen, klare for å forlate vår verden og vårt kollektive minne.

De hovdetroende vil kjenne en stor lettelse over dette.

De to himmelengene har hatt et langt og rikt liv sammen, der de holder hverandre så varlig i hendene etter Olterudelva, men ble i alderdommen sviktet av alle, slik det gjerne går til slutt for de som har gitt alt. Men ikke kun engene, men også hele kulturmiljøet de var en del av, er i ferd med å forsvinne. Det hele er et uendelig tap for verden, da man her fant Europas mektigste kulturlandskap, i aksen Østhøgda - Helgøya - Furnesfjorden.


Dessverre er det ingen lenger som husker himmelengene i sin ungdom, eller som forstår hva de var. Husmannstroen selger ikke lenger, den er kun for reaksjonære hatister. Nei, det er Hovdetoppen, tempelhøyden for den nye hovdetroen, alle etterspør i dag. Det er da mye bedre å være gud enn å tjene Gud, lyder budskapet fra Hovdetoppen, og Mjøslandets barn er lutter øre og danser i pur glede rundt Hovdetoppen, denne herlige, skinnende gullkalven midt i Gjøvik by.

Så jeg er alene i min sorg over engene, som snart trekker sitt siste sukk, uten at noen merker at de to siste himmelengene i verden ikke lenger er blant oss.
There’s no difference whatsoever between a soldier freaked out in a stressful, arguably profoundly toxic human environment and what an emotionally sensitive and native emotional intelligence capable child finding themselves being held hostage in a war zone at home. The mind notices the horror. Until it’s allowed to process the trauma exposure in a meaningful way and to physically be allowed to escape the profoundly anti-social and toxic environment, C-PTSD will increase — never abate. - Adil Nawaz
Himmelengene er forgiftet, dette er ikke lenger de grønne enger, derfor må engenes døtre berges vekk fra sin arv, slik at de ikke vil dø sammen med dem.

Når engene er borte, er også Mjøslandet borte...

Empater er intellektuelt overlegne narsopater

Her om dagen holdt minstejenta et lite skuespill for oss, hvor hun var trollet, og hvor hun kunne lukte Kristians blod. Men spøk til side, er det noe narsopater er gode til, så er det å lukte empaters blod. Ja, lukter de empatblod iler de til for å skåre billige herostratiske poeng, gjerne ved å sykeliggjøre empaters ektefølte engasjement for verden, og aller helst ved å utpeke dem som hatister.

Selv er jeg nå svært lei av overt-narsissister, covert-narsissister og psykopatiske bøller*, jeg har mistet min sosioøkonomiske posisjon grunnet dem, mine inntekter og tunfellesskapet mitt. Ja, og her i enga er det heller ikke bare trivelig.

Men når alt kommer til alt er disse menneskene undermåls, ja, selv den mest utspekulerte og intelligente covert-høne som finnes er tilbakestående ifht. en empat, da de er ute av stand til helhetstenkning og å ta til seg nye synspunkter. Vel, Sam Vaknin er kanskje et unntak, da han med en IQ på 196 har klart å bryte ut av sitt eget ego og se seg selv utenfra. Dette gjør ham, som verdens mest intelligente narsissist, svært interessant å lytte til. Narsopater generelt er derimot dørgende kjedelige mennesker, i alle fall hvis man ønsker intellektuelt stimuli.

- AN EDUCATED EMPATH IS A SOCIOPATH’S WORST NIGHTMARE
I want to debunk the misconception that sociopaths and narcissists are smarter than empaths. To many people’s surprise, empaths are absolutely intellectually superior to sociopaths and narcissists. Empaths are grounded in reality, capable of abstract thought, and they are creative.

Narcissists and sociopaths lack all three of these traits. Empaths have the intellect and the creativity to manipulate and even exploit the narcissist 1000 times worse than they could ever imagine. Just because targets don’t exploit does not mean they can’t, or that they couldn’t, do an even better job than the sociopath.

Empaths don’t exploit narcissists or sociopaths because we have morals and values. And moreover, empaths are not in the business of hurting people.

I certainly don’t want targets to abuse their abuser, but I do want to encourage targets to start engaging in self-protection by utilizing their creativity to come up with nonviolent strategies to counter manipulate narcissists into staying away from them. Counter manipulation is used by targets to STOP the abuser from manipulating them. This is not something to feel guilty about, but it is in fact a very healthy behavior called self-care.

"Empaths have something that narcissists and sociopath don't, which is empathy. They're the ones lacking, not us." - Jane E

* Selv om fellesbetegnelsen narsopater benyttes stadig mer, mener jeg det er klare forskjeller mellom overt- og covert-narsissister, samt psykopatiske bøller. Overt-narsissisme er nokså åpenbar og derfor enklere å forholde seg til enn covert-narsissisme, hvor narsissisten har gått stealth og slik opererer både under radaren og i kamuflasje. Covert-narsissister og psykopatiske bøller har det til felles at de er sadister, de nyter å se andre lide, men mens covert-narsissister skammer seg over denne siden ved seg selv og forsøker å holde den skjult, er psykopatiske bøller stolte over sin sadistiske legning. De skryter gjerne av sin sadistiske personlighet, ser på det å være et bygdedyr som en ære, og jubler og danser og mener de er verdens mektigste mennesker, hvis de klarer å knuse en empat og idealist.

Overt-narsissister befinner seg på motsatt ende av narsopat-skalaen, de finner ikke glede i sadistisk nytelse, og overkjører kun empater når det er til egen vinning. Ellers overser de dem, de dras ikke mot empatene for å søke herostratisk berømmelse.

Hovdetoppen i Gjøvik har blitt til Narsopattoppen. Midt på toppen kommer snart et UFO-bling-bling-hotell, som vil bli liggende lik et narsopatisk se-på-meg-fyrlys over hele byen og halve Mjøsregionen. Som empat blir jeg så kvalm at jeg bare spyr, jeg rett og slett avskyr en slik by, som lar seg tråkke ned i søla av narsopatene.

På baksida er det mye verre, der er alt snauhogd. Skogteigen på venstre side av toppen, sørsiden, tilhører Mustad gård, og ble derfor spart.

Så slik gikk det, Gjøviks hellige fjell endte opp som et narsopatisk fesjå.

-Wikimedia.

Litt svart humor kan komme godt med.

Relatert


9 THINGS A NARCISSIST WILL NEVER DO FOR YOU (OR ANYONE ELSE) (Kan du krysse av for alle disse faktorene, ja da finnes ikke mye håp. Men som regel er det først i etterkant man forstår hva man hadde med å gjøre. Og da er det gjerne for seint.)

Vi mennesker er verstinger når det gjelder ondskap. Samtidig er vi den arten som har de beste forutsetninger for å unngå overgrep | Bjørn Grinde
Takk for denne Trond! Bjørn Grinde har lenge vært en av mine favoritter, grunnet hans engasjement for økolandsbyer. Synes han skriver svært bra, og et godt supplement til kongens nyttårstale 2018. Selv ble jeg nettopp utsatt for sadistisk handling, da jeg gikk 22 runder på jordet her for å bli kvitt litt julefett, og da en viss person ikke likte dette, slapp han ut hundene for å bjeffe på meg. Ja, jeg vet at dette ble gjort med overlegg, da jeg er en utdannet empat;-)
Men jeg reagerer på at her er det enda en som skal vektlegge hvor medfødt "gode" vi er. Jeg mener man man i stedet bør vektlegge menneskets betenkelige medfødte psykologiske bagasje. For å komme videre må man bli mye ærligere om menneskenaturen. - Trond Andresen
"For å komme videre må man bli mye ærligere om menneskenaturen." Bra, takk! Du har jo nettopp selv også fått erfare dette. Min erfaring er at det lønner seg svært godt å være drittsekk, og altfor ofte blir empatene skadelidende dobbelt, først som offer for narsopatiske bøller, og deretter utpekt som de skyldige av den generelle hop.
Why the brain cannot stop thinking about Abuse or Abusers after trauma exposure
Your brain, scarred by multiple instances of trauma with PTSD, is likely to still be fixated on processing the threat. Obsessing about abuse is normal and healthy — it’s how the body works through the process, grieves the loss of your intellectual innocence about whether or not real monsters in human bodies exist, and how you will eventually be able to use what you have learned to keep yourself safer.

A body that has been socially influenced by people using forms of social violence to upset it should be upset. If you were left unaffected by a person or peer group that treated you terribly, understand that you would likely be a stone cold biological Sociopath physically unable to process complex emotion.

Before you get critical and all self-deprecating about why you “can’t let things go”, realize whoever told you that you should is not only profoundly not in your corner they are actually socially abusing a PTSD patient.

The mind forms scars related to abuse. The bigger the trauma exposure or the greater the volume of paper cut style slights, the more time the brain is likely to take you to heal.
A person who understands not only what happened to them (as far as what abuse tactics were used to con, love bomb, dupe, defraud, or to harm) is miles ahead of where an undereducated abuse victim who has personalized abuse and fails to notice the pattern. The educated person understands not only how to observe social stimuli without feeling compelled to react but they understand the red flags when someone has an overt or covert socially egocentric and abusive personality type.
On average 18-24 months is the base time one needs to physically stop talking to and to stop reading material from someone who is Cluster B and from their social support network in order to have the Fight or Flight and or nurtured Freeze mechanisms disengage. We tell people to go low to no contact with their primary Abuser and with any of that person’s contacts — even if you knew their support people first — and recommend giving yourself 36 months of daily reading of Narcissistic Abuse material before making any decisions about how to feel about yourself after being traumatized socially or experiencing having been socially victimized.

Why do we make such a strange recommendation as to get away from toxic people and to give your body time to settle down and to heal?

Because the advice works. Don’t take our word for it — try it.

18-24 months let go of the addiction to socializing with toxic people.

36 months do a ruthless self-inventory that includes where you were emotionally and socially before you went low to no contact with problem people.
Dette var en svært god og viktig artikkel, og alt her stemmer med mine erfaringer. Selv begynner jeg nå å komme meg etter 24 mndr., har sagt hasta la-vista til de fleste, samt har utviklet en meget lav toleransegrense for psykopatiske bøller.

Thursday, April 25, 2019

Kloakkrotter eller allmenningere?

Les hos Debatt1.

Skjellsordene hagler for tiden og enhver som ikke helhjertet støtter opp om stats-/markeds-duopolet, stemples som kloakkrotte, hatist og det som verre er. Men sannheten er at det kun er innenfor allmenningene sann mellommenneskelig interaksjon kan forekomme, hvilket jeg fikk oppleve på Livoll leirsted i år igjen. I løpet av disse fire påskedagene førte jeg langt flere samtaler enn hva jeg sammenlagt gjør i løpet av resten av året. Ja, faktisk tror jeg Livoll er av de aller siste steder hvor en samtale kan oppstå, i ordets dypeste betydning.

Samfunnet har kollapset og ligger i ruiner fordi vi forkastet allmenningene og fedrearven.

Det lutherske tillits-samfunnet kommer til å forvitre i løpet av de nærmeste år, hvis det da ikke allerede ligger i grus, hvor vi alle går til grunne som guder.

-Wikimedia.

Jeg kjenner ikke til Resett, har kun lest enkelte innlegg der etter at de ble anbefalt i Verdidebatt, som nå dessverre har mistet sin verdi. Men har fulgt steigan.no, og ser at de samme menneskene ønsker å boikotte dette nettstedet. Utrolig synd, hva Steigan har fått til i Tolfa er jo helt utrolig!

All opposisjon til stats-/markeds-duopolet har sin verdi, men Steigan ser ut til å ligge nærmere alternativet, som er å finne i allmenningene. Ta Livoll leirsted, en herlig allmenning, hvor jeg tilbrakte påsken sammen med småjentene. Her sov vi i 24 arbeidsbrakker med fellesstue i midten, istedenfor at hver har egen hytte. Mye triveligere, og et langt mindre økologisk fotavtrykk. Derfor er svaret å finne i allmenningene. De ultimate allmenninger har Terje Bongard skissert for oss i lommedemokratiet. - PermaLiv

Husmannstroen var en av Norges vakreste allmenninger, men er forkastet og jeg er kanskje den siste på Toten som forstår denne troen. Derfor blir jeg av totningene nå ansett som ei kloakkrotte og en reaksjonær hatist, på samme vis som de ville regnet M.J. Dahl som hatist. De har rettet blikket mot Hovdetoppen, hovdetroens nye tempelhøyde. Himmelengene derimot, har de vendt ryggen til.

Men jeg elsker allmenningene og kommer alltid til å kjempe for disse. Terje Bongard har videreforedlet allmenningene og vist oss vegen til de ultimate allmenninger gjennom lommedemokratiet. For vel et år siden hadde han sin siste samtale med Kjartan Trana i NRK radio, jeg hadde sett for meg ei gullrekke her, men det ble dessverre kun med denne ene samtalen.

- Terje Bongards siste samtale

Enhver strategi avler en motstrategi, hvor nøysomhet avler sløsing, for å bli sett. Vi er programmert for å bli sett, ikke for å bli snille. Med sorg konstaterer jeg at Terje Bongard holdt sin siste samtale for vel et år siden, i Kjartan Tranas studio. Her hadde jeg sett for meg ei gullrekke. Bongard ble selv et eksempel på en idealist som brenner ut, slik han beskriver det i boka si. Selv ville jeg også brent ut, var det ikke for gleden jeg finner i fotografiet. Går det for lang tid uten at jeg får tatt et bilde som gir meg noe, som jeg så deler på Wikimedia, da taper jeg livsmotet. Det er således ikke idealisme som driver meg lenger, kun fotografiet. Valget står mellom kameraet, flaska eller hagla. - PermaLiv

Ære være familien Sunde!

-Flickr.

Da jeg skulle fyre opp og reiv opp ei gammel avis, falt mine øyne tilfeldigvis på et innlegg om Hovdetoppen, og hvilket innlegg! Det gjør så godt å se at jeg ikke er den siste empat tilbake i verden, og familien Sunde på Gjøvik må være verdens mest empatiske mennesker. Tidligere har Arnulf Sunde skrevet et uforlignelig leserbrev om galskapen på Hovdetoppen:

- Byavvikling

Gjøviks befolkning mistet med tapet av nærfriluftslivs-toppen sin en unik mulighet til å stresse ned i hverdagen!

- Bli mindre stresset med en halvtime i naturen
Resultatet av studien viser at deltagerne ble mindre stresset av bare 20 minutter ute i naturen. Dersom de økte til 30 minutter, ville stresshormonene reduseres til et optimalt nivå. Etter 30 minutter ville effekten fortsette, men i et tregere tempo.

Hadde man latt Hovdetoppen være i fred, ville vi vært tilbake i Gjøvik nå. Men inntil videre er vi fanget på Grythengen, som har lidd samme skjebne som Hovdetoppen, enga vår har blitt konsumert av mennesker som ikke forstod at himmelengene er hellige, på samme vis som Gjøviks hellige fjell. Tårene triller for Hovdetoppen ved frokostbordet hos familien Sunde, slik tårene triller for engene ved frokostbordet i Grythengen. For våre tårer har vi blitt lagt for et dypt hat av de som har vanhelliget enga vår, og som skamløst konsumerer den, og slik spytter på husmannstroen og tråkker fedrearven ned i søla. Engene og Hovdetoppen er kastet for svin, sammen med vår blå dronning.

Notre Damer har overlevd både WW1 og WW2 og også mye annet bla et mislykket forsøk på terroristangrep for en stund tilbake. Men det ser ikke ut som om kirken klarer å overleve nyliberalismen og EUs regler for offentlige innkjøp, noe som presser fram valg av det aller billigste anbudet for oppussing av kirken (men det er kanskje litt for tidlig å trekke en slik konklusjon nå). Mulig at nyliberalistene er fornøyde med at Notre Dame forsvinner, de ønsker seg en historieløs befolkning som er nærsynte egoistiske konsumenter og som ikke er ansvarlige borgere. - SHO

***

-Wikimedia.

Innlandets dronning gløder av stolthet, men vi, hennes undersåtter, har ingen som helst grunn til å være stolte. Vi har vanæret hennes land, hennes byer, grender og enger. Hele Mjøslandet er i ferd med å gå til grunne!

Nå, med ødeleggelsen av folkestiene i Øverbymarka, er det ingen vits i å vende tilbake til Gjøvik, selv om det skulle skje et mirakel og de dropper nedbyggingen av Hovdetoppen. For det er jo intet nærfriluftsliv å vende tilbake til. Absolutt ingenting!Samtidig er alt vi bygger noe så ufattelig stygt. Ja, vi rett og slett vanærer Hennes Majastet med juggel og skrot. Seinest i dag har Totens Blad et stort oppslag hvor de lovpriser et nytt boligprosjekt på Raufoss, med over 100 nye boliger. Alt sammen en hån mot vår blå dronning og hennes land!

Oppsummerer allikevel litt av hva jeg har nedtegnet og avbildet ifbm. Hovdetoppens fall, selv om Gjøvik er tapt og fortapt. Hvor jeg, som Mjøslandets tårefotograf, skal gjøre av meg, er sannelig ikke godt å si?

HovdetoppenTrippel-katastrofen for Nordbyen i Gjøvik

Siste kapittel i Gjøviks byhistorie

Wednesday, April 24, 2019

Resett himmelengene

På Livoll leirsted feiret vi oppstandelsen, men kan himmelengene gjenoppstå?

-Wikimedia.

Selv er jeg lommedemokrat og gir alle mine stemmer til Terje Bongard. Har tidligere stemt Venstre. Vi mennesker tenker i ut- og inngrupper og disse preferansene styrer oss i langt større grad enn vi liker å innrømme. Det ultimate målet til de som rakker ned på Resett er å gjøre sin inngruppe mer attraktiv, for å sikre spredning av egne gener. De proximate målene er naturligvis kun hyklerske, eller snillhetshykleri.

Det står ille til i Mjøslandet og Fedrelandet nå, svært ille. Derfor har jeg valgt å vende tilbake til husmannstroen, samt å starte Mjøslandsaksjonen. Kameraet er mitt våpen, penn og pensel. - PermaLiv

Under bibel-quiz på Livoll var et av spørsmålene om når Jesus gråt, hvilket var ved Lasarus død og da Jesus gråt over Jerusalem. Husker selvsagt dette klassiske bedehus-motivet av Jesus som gråter over Jerusalem, tror det også hang et her i enga? Nå gråter Kristus sammen med M.J. Dahl og englene over himmelengene.

Uten himmelengene er Mjøslandet fortapt.

-Wikimedia.

Da vi besøkte gamlefar siste helga før vi reiste til Livoll, ble jeg grepet av det store korset på Solhøy bedehus i Nord-Hurdal, som mektig møter alle som passerer Totenåsen. Like etterpå brant Chartres, hvorpå jeg under første bibeltime på Livoll ble møtt av et bilde av det eneste som var igjen av det utbrente interiøret i Chartres, et mektig gullkors. Med det samme forstod jeg at korset på Solhøy bedehus er korset i Chartres, husk at alt dette skjedde på under en uke, slik at budskapet er klart. Norge er et utbrent land, vi har tapt husmannstroen, himmelengene og alt hva våre forfedre overlot til oss, med unntak av korset på Solhøy bedehus, hvorfra husmannstroen spredte seg rundt Totenåsen og utover Mjøslandet, med himmelengene som sine fremste fanebærere. Alt er tapt, alt er brent ned, lik for Chartres. Kun et enkelt, nakent kors står tilbake, der hvor husmannstroens apostel, M.J. Dahl, først satte sine ben.

Etter å ha frelst Hurdal vandret M.J. Dahl videre over Totenåsen, hvor han ankom himmelengene, hvorfra han virket for Mjøslandet de neste 40 år.

-Wikimedia.

Etter åpenbaringen om at korset på Solhøy bedehus i Hurdal er vårt lands svar på korset i Chartres, er det klart at jeg må besøke dette bedehuset, som vel kanskje er et av de mest livskraftige bedehus vi har tilbake. Har ikke vært der på mange, mange år, og selv om ikke turen er så lang over åsen lenger, tar kjøringen fram og tilbake til Gjøvik fullstendig knekken på meg. Må selvsagt forevige Hurdals kors på kamerasensoren, på samme vis som denne dyktige fotografen foreviget gullkorset i Chartres i de utbrente ruinene. Et poeng til forkynneren, Ernst Halsne, var at når alt rundt er utbrent og ligger i ruiner, da trer korset så mye klarere fram, lik i Chartres.

Det finnes nå kun to håp tilbake for vårt land, dette er Livoll leirsted i Gudbrandsdalen og Solhøy bedehus i Nord-Hurdal. Andre håp har vi ikke tilbake! Ja visst, man kan drømme om at himmelengene igjen kan blomstre, men mest sannsynlig har de blomstret av for alltid, og med dette er Mjøslandet og grenda mi for evig fortapt.

Tuesday, April 23, 2019

Snow Skating by Skreia

-Wikimedia.


The Rabbit Cage of Grandfather

-Wikimedia.

Just one month after grandfather fell down from the ladder and lost his left eye, he's making a rabbit cage for his grandchildren. Amazing! He sacrificed his winter wood box for the case. Blessed be him!

The cage has wheels in front and handles on the back, so that we can role it around on the lawn, no need for a lawn mover this summer. And as they are Belgian giants, they will of course have no problem eating all the grass. Around bushes we can just keep them in a leash for a while.

Grandfather came with the cage this sunny morning:-) The rabbits seem to love it!

Happy for the rabbits.

Good for the rabbits to get out of the saltstamp, where they lived until Easter. Maybe they were afraid to become cured meats?

-Wikimedia.

Related


How To Take Beautiful Lifestyle Photography | 10 Easy Tips

Featured Post

Hovdetoppen - Mjøslandets største øyensår

Da vi forlot Gjøvik i 2018, var planen å flytte tilbake så raskt råd var, men så oppdaget jeg plutselig store skogsmaskiner oppe på det unik...