Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2016

You can’t tell me what to do with my land!

At P2P-Foundation here.

Extracted from James Howard Kunstler‘s book “The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America’s Man-Made Landscape“, pages 26-27.
Individualism, at first, only saps the virtues of public life; but in the long run it attacks and destroys all others and is at length absorbed in selfishness. — Alexis de Tocqueville This is embodied today in the popular phrase, “You can’t tell me what to do with my land.” The “you” here might be a neighbor, the community, or the government. The government’s power to regulate land use was limited under the Fifth and Fourteenth Amendments to the constitution. The Fifth states that private property cannot be taken for public use without due process of law and just compensation — the right to public hearings and payment at market value — and the Fourteenth reiterates the due process clause. All subsequent land-use law in America has hinged on whether it might deprive somebody of the economic value of their land.

America’s were…

Why White Trash Wote for Trump

Sorry! Trump couldn't help you with the harsh realities of a finite world. In 2030 you'll curse the man. Neither America or you or me will ever become great again!

Why we have a wage inequality problem(A must read post by Gail Tverberg with roots from Voss, Norway!)

Extraordinary Ceiling

Kronenstrasse, Mitte Berlin

Originalt innlegg hos Arkitekturupproret her.

Byggnaden till höger är byggd 1998. När ska tysk arkitektur åter bli modern i Norge? Norge ligger långt efter Tyskland när det handlar om vacker nyproduktion.

Något för Oslo, Gjövik och Skreia?


Mer info på arkitektfirmans hemsida: Patzschke & Partner Architekten

Detta inlägg har tidigare publicerats på Arkitekturupprorets Facebooksida av Edvard Erik Persson

Klicka här för att ta del av Arkitekturupprorets flöde av inlägg och diskussioner på Facebook

Klicka här för at komma till Facebookgruppen Nyproduktion i klassisk tradition

Fishing Perch in Lake Mälaren in Stockholm

Raushet: En god form for status

I Norge dominerer janteloven. Derfor kan det å opptre som raus være en bedre status-strategi her i janteland enn å satse på å holde sine medmennesker nede. Da skiller man seg ut fra den gemene hop av jantere. Dessverre synes det som om nordmenn flest mener at den som bryter janteloven er ingen ekte nordmann, langt mindre totning. Det kreves en rak rygg for å framstå som raus. Men klarer du å holde vinden av har du mye å vinne!

Terje Bongard skriver: 
Begge har rett her: Ved å framstå som inkluderende og raus, åpen og forståelsesfull og gi andre rett øker man sin status, Tuva, om det skal være målet, da. Personlig jobber jeg med problemet at Trond har rett: Å få gamle, satte gubber av begge kjønn til å snu er sgs umulig. De må nok dø ut, ja.Jeg poster hele tråden fra fjessida til "Det biologiske mennesket":

Arkitektenes sanne selv

Erling Okkenhaug: "Arkitektprofessor Knut Knutsen skrev en gang til arkitektstudentene. Han kalte det nattetanker":
Størstedelen av arkitektene er asosiale, forfengelige monumentskapere ( over seg selv ). Er hensynsløse ( er seg selv nok ), er lands og miljøødeleggende individer. Har ingen samvittighet når det gjelder å ødelegge medmennesket og materielle verdier. Arkitekten prøver å forme mennesket i sitt bilde, søker å gjøre omgivelsene sterile og døde. Ødelegger individets naturlige gleder, søker å skape det passive mennesket. Arkitektene er modister, ufrie og etterapere. Arkitektene forflater alt levende med sin måte å ordne alt for andre, slik at mennesket er en brikke i deres spill. Arkitektene vil ha diktatur for å kunne fortsette å ødelegge verden. Studenter. Arkitekten skal være menneskets tjener. Studer mennesket, studer selv. Finn ut hvor og hvordan mennesket er lykkeligst. Fortsett ikke med å være modister, utslett deg selv, vær ydmyk. Form hver oppgave så uvesen…

Modernistenes sperre mot "rekonstruksjon"

Av Audun Engh.
Nok et viktig kulturminne i tre har brent. Det er positivt at eier av Nedre Foss gård (bildet) sier han ønsker å gjenoppføre bygningen. Man kan imidlertid ta for gitt at konvensjonelle arkitekter vil advare eieren mot å gå inn for rekonstruksjon. Da vil han bli utsatt for "kulturelitens" latterliggjøring. Rekonstrukson er som kjent bare pastisj, nostalgi og juks. Hvis han vil ha heder og ære fra arkitekturetablisementets side må han selvsagt utlyse en arkitektkonkurranse og oppføre et "nyskapende" bygg av "vår tid". Om han da ikke er selvstendig nok til å gjennomskue den modernistiske retorikken og sikre at dette kulturminnet fortsatt blir en del av Oslos identitet. Til befolkningens glede, men ideologenes forferdelse.

Man får håpe det er så mye planker igjen at man kan kalle rekonstruksjonen en "restaurering". Som kjent godtar også modernister "restaurering", men har en absolutt sperre mot "rekonstruksjon". Ei…

Stairways in Stockholm City Hall

Gyllene salen (The Golden Hall)

Archades of Stockholm City Hall

Skigard i snø

Brosteinsfryd!

Menneskesinnet trives aller best med en fraktal metning rundt D 1,4. Dette tilsvarer hva vi finner på de afrikanske savanner, hvor vår fraktale biologi ble evolvert. Faller den fraktale metningen for mye under D 1,4 blir vi engstelige, går den mye høyere kan vi fanges av en religiøs stemning og risikere å bli overstimulerte.
I Gamla stan blir jeg til stadighet fanget av denne religiøse stemningen, men allikevel ikke så mye at det kjennes ubehagelig. Et godt sted å reise til for å søke tilflukt fra en fraktalhatende modernisme, som dessverre i nyere tid har tatt til seg dette begrepet og pervertert det.
Personlig er jeg veldig var mitt fraktale sinnelag, og er derfor også en asfalt-hater. På samme vis som jeg er en brosteins-elsker. De vakre brosteinsmønstrene i Gamla stan gjør meg simpelthen høy til sinns, og slår inn i hjernekjemien med en langt større effekt enn det sterkeste anti-depressiva.
Mye av den angsten som har inntatt vårt samfunn skyldes utvilsomt all denne nådeløse og men…

Gail Tverberg: Something Has Got To Break

Småting kan være så mangt

Kommentar her. Mobbing er en herostratisk taperstrategi som trives i utgruppesettinger, dette gjelder også for barn. Hadde vi hatt et inngruppe-samfunn ville mobbing blitt et marginalt fenomen. Les Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket", hvor man finner svaret på de fleste samfunnsproblemer.

Småting kan være så mangt. Ei varmepumpe som står og surrer mot soveromsvinduet kan oppleves som "småting" av lavsensitive, men oppfattes mange ganger sterkere av høysensitive. Vanligvis blir den høysensitive gjort til synderen og den "vanskelige" personen, og defineres tom. som en mobber fordi man har en høysensitiv biologi. Samfunnet som helhet mobber høysensitive personer.

Inngruppa er som sagt svaret. Bodde vi alle i velfungerende lommenabolag basert på chapinske designprinsipper, ville ikke barn lært mobbing: http://www.kulturverk.com/2015/10/27/design-nokler-for-lommenabolaget/

Mange har Ayn Rand som ideologisk forbilde: http://www.galago.se/blogg/ayn-ra…

Vindusdempere

En flott ting med rutevinduer (NB! Ikke falske sprosser) er at man kan bytte ut de nederste rutene for å dempe ut- og innsyn. I Gamla stan er det mange eksempler på dette.

Se også de alexandrinske mønstre "238 Filtered Light" og "239 Small Panes"."Herr Fossemøllens øyensten" hos Kulturverk!

Les Herr Fossemøllens øyensten hos Kulturverk:

HERR FOSSEMØLLENS ØYENSTEN

ER TAKKNEMLIG HVIS PERMALIVS LESERE KAN SPRE DETTE ESSAYET PÅ SOSIALE MEDIER, DA JEG IKKE DELTAR SELV PÅ DISSE!

Ps! Se også kommentarfeltet etter artikkelen hos KV her.

Les mer om herr Fossemøllens eldste sønn Helmer Holmstad her.

Even Helmer Holmstad døde tre dager før hans barnebarn Jon Helmer Holmstad ble født. Helmer den eldre skal ha vært en jovial og hyggelig fyr med godt humør, dette etter utsagn fra hestefolk i Hurdal som kjørte tømmer med ham på Totenåsen i sin ungdom.
Han var den eneste som fikk leve hele sitt liv i frihet og i full harmoni på Gryteengen, da forringelsen av stedet startet etter krigen, med Moderniteten. På hans tid slo grendekulturen ut i full blomst, like før den blomstret av og forsvant for all tid, lik en utdødd orkidé.
Denne gleden over å leve på et slikt velsignet sted urørt av AKIS og som del av en levende kultur, teknologisk og sosialt fullt ut integrert i det lokale og tradisjonene…

Pretend to the Bitter End

Med hvilken kraft vil den menneskelige sivilisasjon kastes tilbake når den treffer "affordability"-veggen? Tilbake til 1800-tallet eller til steinalderen? Det gjenstår å se. Imens lever mennesker i vår del av verden i ei boble og later som om Fremskrittet går sin gang. Kunstler avslører som alltid deres dårskap.

By James Howard Kunstler. Original essay here.

Forecast 2016 There’s really one supreme element of this story that you must keep in view at all times: a society (i.e. an economy + a polity = a political economy) based on debt that will never be paid back is certain to crack up. Its institutions will stop functioning. Its business activities will seize up. Its leaders will be demoralized. Its denizens will act up and act out. Its wealth will evaporate.

Given where we are in human history — the moment of techno-industrial over-reach — this crackup will not be easy to recover from; not like, say, the rapid recoveries of Japan and Germany after the brutal fiasco of World …

Skøytetrekk

Mälardrottningen

Gamla stan på sitt vakreste (”View from Mosebacke” painted in the 1790s)

Viking Women: Interview with Janne Eikeblad

I was allowed by Bjørn Andreas Bull-Hansen to publish the first half part of this extraordinary interview with who is in my eyes the most important female thinker of Norway. I was lucky to meet Janne Eikeblad at the Scandinavian Permaculture Festival back in 2013. Read Eikeblad's own introduction to the interview at her blog here.


Viking Women: Interview with Janne Eikeblad BY BJØRN ANDREAS BULL-HANSEN ON MARCH 2, 2016

I recently had a chat with Janne Eikeblad, an ecovillage designer, permaculturist, tree hugger and social media influencer with 60.000 followers. I was interested in learning more about the recent trend among mainly young people in Scandinavia: Spending time out in the wild without a focus on hunting or fishing. Traditionally, the Scandinavian hunting culture has been dominating – too dominating – and just going out in the forest to be close to nature has been looked upon as very strange. I am glad to say that this is now changing, and more and more people are starti…

Without Creating Money Out of Nothing Our Economy Dies

Thanks! Excellent article about Soddy’s work.

The issue Soddy, Daly and others have not recognized is that the addition of cheap energy can indeed increase the output of the economy. Debt is needed if this cheap energy is to be added to the economy. In fact, the use of additional debt can even make it look like expensive energy might be helpful to the economy.

Because of our need for a growing supply of cheap energy, there is no way that we can make an economy work, if we follow Soddy’s advice and stop banks (and others) from creating money out of nothing. (This is mentioned in the article as Soddy’s fifth requirement.) We need an increasing supply of cheap energy, and an increasing supply of debt is needed to get this energy extracted.

Lots of people seem to learn pieces of this puzzle, but cannot see the whole nature of our predicament. - Gail Tverberg

Ayn Rand - Terje Bongards motpol

Gjennom kapitalismen råder de onde utgruppekreftene i handikapprinsippet over verden, eller "the dark side of the force". For å dra denne Star Wars - metaforen ytterligere, nærmere Dart Vader enn Ayn Rand er det neppe mulig å komme.

På motsatt lei har vi Terje Bongard som Luke Skywalker, den ensomme jediridderen som kjemper det godes kamp, som sloss for den gode kraften i handikapprinsippet, inngruppekraften! Denne kraften, som har sitt utspring i Negevørkenen, gjennom forskningen til Amotz Zahavi på araberskriketrosten, er menneskeheten nødt til å utnytte hvis vi skal ha noe som helst håp om å unngå å falle ned i et evig sort hull.

Det er verdt å merke seg at Ayn Rand ikke har noen som helst støtte i atferdsøkologien og evolusjonsforskningen. Hennes teorier og bøker ble også utformet før handikapprinsippet, Darwins "missing link", så dagens lys.

I den følgende svenske seriestripa avsløres Ayn Rand i all sin hulhet. Men hennes tanker forgifter fremdeles sinnet til…

The National Library of Sweden (Kungliga biblioteket)