Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2013

Paradigmeintervju med Terje Bongard

Av og til sitter man igjen med en følelse av at dette var noe helt spesielt, som når Martin Luther King holdt talen "I have a dream". Bongard er kanskje ikke like karismatisk som King, som jo var helt konge, men intensiteten er den samme.

I intervjuet med Bongard, gjennomført av James Alexander Arnfinsen hos Levevei.no, kan man virkelig ta og føle på hvor tungt dagens økologiske katastrofer ligger på Bongards hjerte, og hvor inderlig han ønsker å lede oss ut av den hengemyra vi har falt nedi.

Vi befinner oss på et synkende skip. Men i motsetning til kapteinen på Titanic har vi fått inn det gigantiske isfjellet vi er på full fart inn i på radaren. Det eneste fornuftige vi kan gjøre er å senke farten eller endre kurs, helst begge deler. Men neida, heller enn å foreta en unnamanøver begynner vi å rearrangere stolene på dekket til vårt Titanic, som er selveste moder jord. Da får man den gode følelsen av å gjøre noe, men det hjelper selvsagt ingen ting. Noe av problemet er også a…

The Economics of Monasticism

Since their emergence in ancient times, Christian monasteries have proven to be among the most durable of all human institutions, and in the medieval centuries made enormous contributions to the emergence of Western civilization. They are organized internally on socialist lines: monks own no property and owe total obedience to the abbot, making the monastery a miniature ‘centrally planned economy.’ A puzzling contrast exists between the longevity of monasteries and the transience of secular socialist communes. This paper presents a theoretical model which shows why voluntary socialist communes might be viable despite ‘shirking’ problems, yet fail due to turnover, and how worship, which induces people with high ‘spiritual capital’ to self-select into the monastery and then grows that spiritual capital through ‘learning-by-doing,’ can solve the turnover problem and make a worship-based socialist commune—a monastery—stable. Monasticism, like the market, is a form of ‘spontaneous order,’…

Er livet ei gåve eller ei vare?

Vi har alle fått ei gåve, livets gåve. Kva vi gjer med liva våre er gåva vår attende. – Edo Det berande målet for velstand i dag er bruttonasjonalproduktet, eller BNP, som er samansett av to komponentar, varer og tenester. I eit post-industrielt land som Noreg vert fokuset satt stendig sterkare på tenestekomponenten, kor målet er å gjera om sunne menneskesystem til ei tenestevare, som so vert veksla inn i pengar og målt i BNP.


Ei kjend utsegn frå skrifta er at mennesket kan ikkje tena to herrar, Gud og Mammon. Å tena Gud tyder å elska nesten sin som seg sjølv, slik Jesus klargjorde det for oss på saligprisingsberget ved Genesaretsjøen. Diverre, i ein økonomi som vår, der all kraft, som ei fokusert laserstråle, vert retta inn mot å gjera nesten vår om til ein vare som kan kjøpast og seljast i marknaden, vert dette ei umoglegheit. Vi tener berre ein herre, BNP, den moderne nemninga for Mammon.
Nokre menneske vil tenke at, vel, alt er heilagt, og so skal det vera, men er det ein ting so…

Sacred Economics with Charles Eisenstein - A Short Film

Sacred Economics traces the history of money from ancient gift economies to modern capitalism, revealing how the money system has contributed to alienation, competition, and scarcity, destroyed community, and necessitated endless growth.

Today, these trends have reached their extreme – but in the wake of their collapse, we may find great opportunity to transition to a more connected, ecological, and sustainable way of being.

Charles Eisenstein is the autor of ‘Sacred Economics’.
For more information see the P2P Wiki p2pfoundation.net/Charles_Eisenstein

A Conversation with Mark Lakeman of City Repair

Read more about Mark Lakeman here.

Pocket Neighborhoods: Creating Small Scale Community in a Large Scale World

Denne artikkelen har jeg sakset fra Resilience, og den er skrevet av Ross Chapin, som forøvrig er en stor fan av Christopher Alexander. Pocket Neighborhoods har sin opprinnelse i det alexandrinske "pattern" 37, som kan leses i sin helhet her.

Dette er også et usedvanlig viktig "pattern" i et framtidig inngruppe-samfunn! Det står som en absolutt motsats til dagens "suburbia" og Le Corbusiers ondskapsfulle anti-"pattern", tårnet i parken. Original artikkel kan lastes ned her.

Pocket Neighborhoods: Creating Small Scale Community in a Large Scale World introduces an antidote to faceless, placeless sprawl — real neighborhoods of a scale and design where people can easily know one another; where empty nesters and single householders with far-flung families can find friendship or a helping hand nearby; and where children can have shirt-tail aunties and uncles just beyond their front gate.

The book describes inspiring pocket neighborhoods through stories…

To sjeldent klartenkte artikler om den norske kjøpesenter(U)kulturen i Aftenposten

En villet ulykkKaller kjøpesentre en stygg boks Aftenposten følger opp med enda en artikkel. Jeg liker forøvrig ingressen: "Ligger Norges styggeste kjøpesenter i Arendal, eller ligger det på Gjøvik? Meningene er mange om norske kjøpesentre." Er dette Norges styggeste senter? Nok en bra artikkel i serien. «Selv blir jeg sliten etter 5 minutter. Hvorfor vil folk dit?»

A Commons-Based Map of Economic Realms

From P2P-Foundation.

A mapping proposed by the Co-Intelligence Institute:
These diagrams present economic dynamics in a concentric circles model which frames human economics as functioning within – and dependent on – the larger economies of nature – what might be called the natural and spiritual commons. It also presents a layer of human commons within which the community economics of gifting and sharing take place. It suggests that exchange – which currently dominates our conceptions of economics – is properly conceived of as only one smaller part of a much bigger economic picture, and that the monetized economy is even smaller than that. It further proposes that purely speculative economic activities that have no direct relationship to actual productive activity – abstract investments and trades that currently make up the majority of financial transactions globally – should be minimized or eliminated, or at least strictly managed where they colonize or harm the more productive secto…

Mapping the Newly Emerging Alternative Economic Approaches

Fastelavenstre

Stammen, ikke barnehagen, må være rammen om våre barns liv

Min kommentar til artikkel i dagens Forskning.no, som kan leses her.

"Increasingly, it appears that the meaning of late life centers on social relationships and caring for and being cared for by others, Levenson said. Evolution seems to have tuned our nervous systems in ways that are optimal for these kinds of interpersonal and compassionate activities as we age." - Science Daily:

http://www.sciencedaily.com/re...

Hverken barnehagen, den isolerte eneboligen i suburbia eller små grupper av barn er ideelt for barn.

Det ideelle for barn er å få vokse opp i STAMMEN!

Det er slik barn har vokst opp i hundretusener av år, stammen er en eldgammel oppfinnelse, mens barnehagen er en nymotens oppfinnelse oppfunnet av teknokratiet.

Som det slås fast hos Science Daily, det er de eldre i stammen som er aller best egnet til å ta seg av de minste, til å overføre tradisjonene til neste generasjon. EVOLUSJONEN har finstemt hjernen slik at denne tilpasses denne oppgaven på en mye bedre måte enn…

Drammensfjorden dekket av is

Med multikulturalisme eller multipolaritet som framtidig identitet?

Artikkel under utarbeiding!

Umiddelbart tykkjest ordet multikulturalisme fengjande, ein kan mest få visjonar om ein permakulturhage der ulike planter utfyljer og dreg nytte av kvarandre, ein polykultur, medan multipolaritet meir leier tankane til ein monokulturell åker. Korleis kan noko polært vera positivt? Sett frå ei anna side, ulike elektriske polar tiltrekkjer kvarandre.

Ein ting er sikkert, multikulturalisme er motpolen til multipolariteten, i den forstand at dei fråstøyter kvarandre, dei stend på kvar si ende av skalaen. Nokre vil her kanskje leiast til å tenkja på ulike former av fascisme, men nei, desse er òg berre utvekstar av moderniteten. Kva multipolaritet tyder er at den er laga av ein kultur fundamentert på tradisjonalisme, ikkje som ein individuell preferanse som for multikulturalisme, men som essensen av det samfunnet ein er del av.
Ikke at symboler, riter, historier og merkedager ikke kan ha stor betydning, men fordi symbolene er som gravstener i samtiden. Symbolene …

The Development of People and Places is the Same Process

Decades ago we, as a society, detached people from place. We decided that places should be shaped based on theories and ideas, rather than the needs of people who already lived, worked, and played there. The development of people and places is the same process. If we keep trying to separate the two, our cities will remain divided. —  Brendan Crain

The best cities are actually federations of great neighborhoods. — Jane Jacobs

Michel Bauwens on Our Ecological Cricis

Michel: Look at Wikipedia. It’s massive produced parallel development. Anybody in the world can work on something at the same time, and there is no capitalist company that can do that. Another example is Wikispeed, you might have heard of it. It is an open source car that took three months to develop. It has five star crash rating, drives hundred miles per gallon, it can be constructed in a micro factory, and has joined with open source ecology, which is a project to make fifty basic machinery in open source hardware.

They develop something called the extreme manufacturing platform, which would allow massive parallel-distributed development of any design. This is like Henry Ford inventing the assembly line. It’s the method of this new reality. I wanted to say this in order to show you that this is developing a lot faster than we think. But the second thing is that these new practices breed a new culture that wants to defend this new practice. So I see the pirate parties as directly b…

Runaway Climate Change is Already Here

Multipolaritet

Det viktige konseptet nous (intellekt) utviklet av den greske filosofen Plotin korresponderer til vårt ideal. Intellektet er ett og mangfoldig til samme tid, fordi det har mangfoldige forskjeller i seg selv—det er hverken ensartet eller et amalgam, men noe som i seg selv impliserer mange deler, med alle distinkte forskjeller ivaretatt. Fremtidens verden bør være noetisk—karakterisert av mangfold; forskjeller burde bekreftes som rikdom og fylde, og ikke som grunn for uunngåelige konflikter: mange sivilisasjoner, mange poler, mange senter, mange verdisett på én planet og i én menneskehet. Mange verdener.

Men det er de som har en annen agenda. Hvem er det som står mot et slikt prosjekt? De som ønsker å påtvinge ensartethet, det ene (amerikanske) levesett, En Verden. Og deres metoder er makt, fristelser, og overtalelse. De er mot multipolaritet. Så de er mot oss. Aleksandr Dugin Disse tankene er helt på linje med Aleksanders "Pattern" 8:  MOSAIC OF SUBCULTURES **:

Problem
The …

Nikos Salingaros's Lecture 08 of Algorithmic Design - The Future of Architecture

12 lectures on Architecture by Nikos Salingaros, on Vimeo

During the Spring semester of 2008, Dr. Nikos A. Salingaros presented a course "Algorithmic sustainable design: The future of architectural theory".

Most of the material used in the course is original, and includes topics introduced into architecture for the first time: fractals, cellular automata, emergent phenomena, symmetries, scaling, codes, and networks.

This innovative research program ties complexity theory to architectural and urban patterns.

See the lecture on Vimeo: 12 lectures on Architecture by Nikos Salingaros

The Animal-Like Figure of a Building Complex

The animal-like figure of the building complex was now consciously being sought. Every nuance was examined, accepted, or rejected. We knew we were playing for high stakes, and we had to pay attention to the process by which the animal spirit would reveal itself, to us, and become substantial. Everyone had to make a shift in orientation to the project, and start thinking of it as a living thing. Together, we found ourselves searching for the living animal.

Compared with this ideal, the first site plan we made, though also an overall positioning of the elements and their relationships to one another, was not yet fully precise to the level needed for foundations. That required yet another pass, to add still further precision to the points that had been set. The positions had 90% accuracy. Now they needed 100% accuracy, give or take a few inches. Each point, each center, and each corner, had now to be fixed finally, once again by appealing to the real feeling of the real place. To succee…

Universell egalitarisme

Universell egalitarisme, fra hvor idealene utløper om frihet, kollektiv solidaritet, aktiv kontroll over eget liv, frigjøring, samvittighetsbasert moral, menneskerettigheter og demokrati, er en direkte arv etter den jødiske rettferdighetsetikken og den kristne kjærlighetsetikken. (…) Alt annet er bare postmoderne snakk. Jürgen Habermas

Sacred Economics Summarized, by Devin Martin

Charles Eisenstein has written an important book for our time: Sacred Economics: Money, Gift and Community in an age of Transition. In the hopes of inspiring potential readers and informing the rest, I would like to offer a brief summary and commentary on four key ideas contained in his work. I highly recommend you investigate further. Whether or not one agrees with Eisenstein’s ideas is second to the fact that these are the conversations we need to be having. Read the whole article at Beams & Struts:

Sacred Economics Summarized