Posts

Barnevenleg?

Allergisamfunnet

Mitt bilde i ny bok (igjen)

Spyblad

Tre vanlige misforståelser

Hva hjelper det om vi øker produktiviteten når ressursene bare er fantasiforestillinger?

The Religion of Progress is the Real Threath

Tog-snacks

De vil gjerne ha flate tak og lite takutstikk...

Thermal SSP concept

Rast i gapahuken

Kloppen-vogga

Ny byggesaksforskrift undergraver allmenningheten og levende nabolag!

Kollaps-scenarioer

Hvorfor Gandhi og økosofen Bjørn Tordsson er på ville veier

Only the Clothing

Kampen for bygningsbiologien fortsetter

‘Voices of Transition’

Fra grend til økogrend på Eide i Sogn og Fjordane

New Video of Lloyd Kahn: the 80 Years Old Natural Builder Legend

Låven på Grue i Fitjar-Posten

Alle disse vidunderlige tog

Skrekkdomen i Våler

17. mai i Hurdal 2015

TEK energi - et angrep på bygningsbiologien

Utgruppelykke eller inngruppelykke?

Direkte vannkraft - vår framtid!

Vidunderlig togstemning fra Slovakia

Katastrofeåret 2014

Okay to Change Plans and Rules

Växjö, en tekno-dystopi fra de svenske skoger

Gode helgenyheter