Friday, May 15, 2015

TEK energi - et angrep på bygningsbiologien

Les hele høringsuttalelsen fra Gaia Arkitekter som pdf her.

Skriv under på oppropet her.

Mottok nettopp følgende epost:


Vedlagt er Gaiaarkitekters høringsuttalelse vedrørende TEK energi som har høringsfrist 18 mai 2015.
Vi mener det som skjer nå er alvorlig - nedenfor er våre hovedinnvendinger oppsummert.
Dersom dette forslaget går igjennom slik det er foreslått vil vi sitte med et foreldet utidsmessig lovverk som stenger for innovasjon.
Vi håper så mange som mulig reagerer på det som nå skjer ved å skrive på underskriftskampanjen nedenfor:

Gaia arkitekter har gjennom mange år jobbet for at TEKen skal åpne for et MANGFOLD av løsninger, være FLEKSIBEL, ikke bare tillate, men også FREMME INNOVASJON og sikre løsninger som er SUNNE FOR FOLK OG MILJØET.
Våre innvendinger er som følger:
1. Klimaeffekten av de foreslåtte tiltakene er tvilsomme, dermed er premissene for forslaget - nemlig reduksjon av klimautslipp - ikke imøtekommet.
2. Kravene skjerpes i retning passivhus standard uten at dette er problematisert. Mange eksisterende passivhus bruker mere energi enn beregnet. Metoden må i det minste evalueres for om den faktisk fungerer etter hensikten. Over halvparten av de totale klimagassutslipp for hus med passivhusnivå er knyttet til materialbruk - uten krav til materialvalg og arealeffektivitet vil energieffektivisering kunne føre til økte klimautslipp.
3. Robuste bygningsintegrerte tiltak - passiv klimatisering - blir negativt diskriminert pga beregningsregler, og en åpning finnes bare i form av unntak for mindre bygg. Forskriften legger opp til løsninger som allerede er foreldet, og vil stoppe veldokumenterte miljøløsninger.
4. Effektene av tiltakene på helsen er i svært liten grad dokumentert, i verste fall kan konsekvensen bli økte helseproblemer pga. dårlig inneklima.
5. I dagens miljøsituasjon har vi stor behov for innovasjon. Innovasjon kommer bare hvis det reelt åpnes for å velge forskjellige metoder for å oppnå den overordnede målsettingen om å redusere klimautslipp og energibruk.

Vi har laget en underskriftskampanje på denne linken og oppfordrer så mange som mulig å underskrive og spre videre i egne nettverk:Hilsen fra Frederica


Frederica Miller
Gaia-Oslo as
Jaerveien 65 - 1450 Nesoddtangen
T: 66919861 M: 91345677

Fikk denne hyggelige tilbakemeldingen fra økosof og friluftsgigant Nils Faarlund:

Kjære Øyvind og medsammensvorne!

Da har jeg undertegnet med følgende begrunnelse:

I 49 år har jeg arbeidet for et naturvennlig samfunn. I løpet av 1970-årene lyktes det å påvirke samfunnsutviklingen i Norge fra ensidig økonomisk vekstorientering til økopolitikk. Den økopolitiske vendingen ble utløst av Mardøla-aksjonen i 1970 og bidro til en grønn vending for energipolitikk, samferdselspolitikk, landbrukspolitikk, m. v. Med utviklingen av olje- og gassindustrien ble den grønne vendingen til en grønn bølge som ebbet ut fra begynnelsen av 1980-årene med den norske oljealderen.

Siden den tid preges norsk politikk av ensidig økonomisk veksttenkning, begrunnet av vikarierende argumentasjon for miljøhensyn - herunder klimahensyn. Det foreliggende forslaget til byggeforskrifter er et nytt eksempel på et tiltak på kollisjonskurs med naturen.

Med naturvennlig hilsen

Nils Faarlund, omskolert sivilingeniør.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Portofolio Collection of PermaLiv