Posts

Søndagsmorgen x7

Bryggerhuset ved Raufoss

Kunstmålaren Jacob Gløersen

Vakkert kunstmuseum i vårt vakreste fylke

Mjøslandsstabburet

Photoshop før Capture One

Ein stilna song

Foto-forelesning i toppklasse

Potetløe i vinterland

Tåretjernet i sølv

Ingen Tolfa på Toten

The Photographer of Tears

MAJOR Adobe Lightroom CC Update

Spasertur over Eiktunet

Bryggerhuset

Gammel Toten-glød

Stasjonsruter

Vinterkvelden

Langsommere, dypere, mykere

Ingen Røkke-skyskraper

Torsæterskaret