Skip to main content

Troen, Kulturen & Fedrealteret

Troen, kulturen og fedrealteret, med totenkringler til, dette var livet her i grenda. Nå er alt borte, med unntak av totenkringlene. I følge Inger-Lise Andersen skulle vi bli så mye lykkeligere da. Men ble vi det?

-Wikimedia.

-Wikimedia.

-Wikimedia.

Disse to mytiske dragefuglene på denne stolryggen, laget av min oldefar Johannes Lindstad, symboliserer de to engene Holmstadengen og Grythengen, som ligger hånd i hånd etter Olterudelva.

Under min tid på søndagsskolen på gamle Stange skole, med min far og Anders Holmstad, husker jeg at en av mine favoritt-sanger var "Hadde jeg vinger så ville jeg fly". Ja, hadde jeg enda hatt de vingene disse engene hadde under denne grendas "La Belle Époque". Nå har de mistet vingene sine, og grenda har mistet engene sine, og troen, kulturen og fedrealteret er tapt.

Mellom disse enge-fuglene ser vi kulturen de delte, og man kan se at den er del av dem, den vokser inn i dem, og det er ikke mulig å skille kulturen, troen og fedrealteret, livets treenighet, fra engene. Lik den hellige treenighet.

-Wikimedia.

-GP.

Forunderlig er det å dokumentere de siste, falmende rester av den gamle åstroen, her i bedehusgrenda oppunder Totenåsen. Troen (bibelen), kulturen (Pris Herren, åsfolkets dele-sangbok, med sine mange musikklag i hver en grend rundt åsen), samt fedrealteret (stabburs-nøkkelen), var de tre fundamenter for livet, hva hverdagen sirklet omkring. Nå har denne gamle åstroen blitt erstattet av hovdetroen, hvor livet sirkler omkring Hovdetoppen, og de verdiene denne tidligere hellige bytoppen, nå representerer. Uendelig sørgelig er det at denne regionen, Gjøvik-regionen, hvor bedehus-kulturen stod så sterkt, har blitt landets første narsissistiske region, med Hovdetoppen som vår nye verdens-religions kultsted.

Tidligere har jeg kalt meg tåre-profeten, etter Jeremia, men fra nå av er jeg tåre-fotografen. En melankolsk gjerning, men den eneste gjenværende aktivitet som gir livet mening.
Nei, normal vil jeg ikke være, særlig ikke etter Hovdetoppens fall!

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…