Skip to main content

Hovdetoppen - Proletariatets katedral

-Wikimedia.
Takk for din beretning fra Hovdetoppen! Gjøvik er jo proletariatets by ved Mjøsa. Byen ble også modell for den kommunistisk orienterte, norske arbeiderklassens fraternalisering med kapitalismen, anført av Nils Ødegaard som ordfører for Ap og direktør for mønsterbruket Hunton.

Det er nedslående og nesten utrolig hva politikere nå til dags kan få seg til å gjøre, alternativt la skje. Mye av det er det jeg kaller ‘bakromsdemokrati’ – utbredt i flertallsregjeringene i Ap etter 2. verdenskrig. Eneste måten å hamle opp mot slike metoder, er å oppdage prosjektene mens de er i emning. Det gjelder da å handle raskt. Enten (1) Terrier-i-buksebeinet-metoden, der du skriver leserbrev til opplysning for allmennheten og åpne brev til ansvarlige institusjoner, eller (2) skape en opinion, slik vi gjorde med Åsens Venner som stoppet vindkraftanlegget på Totenåsen (70 turbiner med høyde 100 m og vinge-fang 112 m, 50 km veganlegg, riksvegbredde). - Nils Faarlund
Var såvidt nedom Skibladnerbrygga og tok to fotografier av Hovdetoppen, de ble nesten identiske, men dette ble litt bedre. Grunnen til at jeg ikke tok flere bilder, var fordi jeg oppdaget at jeg hadde mistet øyemuslingen på mitt A7iii. Hvordan slikt er mulig fatter jeg ikke, og fotogleden forsvant spontant.

Heldigvis ble det et godt fotografi, hvor Hovdetoppens dominans i bybildet kommer godt fram, ja faktisk dominerer Hovdetoppen bybildet på samme vis som middelalderens katedraler gjør det i byene på kontinentet. Så dette er ikke kun byens hellige fjell, men også byens katedral, og da Gjøvik er proletariatets by, er Hovdetoppen proletariatets katedral.

- Save the Chartres Cathedral

Visjonene man har for Chartres, Paris mest berømte katedral, er like katastrofale som de visjonene Gjøviks eliter har for proletariatets katedral. Ja, samme hva slags galskap man har kunnet finne på for proletariatets by ved Mjøsa, alt kunne være til å leve med, hadde man kun latt proletariatets katedral få ligge i fred. Nå ligger den der nedhøvlet, og det er vel neppe noen makt i verden som kan stoppe disse psykopatiske bøllene.

Selv er jeg også skuffet over proletariatet, de lot bare maktelitene høvle ned deres katedral, med lua i hånda. Heller ikke steigan.no gjorde nok, selv om de publiserte en av mine artikler. Nå, på Mot Dag - konferansen, er ikke Hovdetoppen tema. Selv om Hovdetoppens fall er langt alvorligere for vår nasjon, enn Damaskus sitt fall.

Først og fremst er det Debatt1 som har valgt å fremme min sak, derfor er jeg dem stor takk skyldig! Noe Kaffedebatt1 blir det ikke i Gjøvik, men oppfordrer alle til å støtte opp om Debatt1, som nå er eneste alternativ til å uttrykke oss, for kommentariatets proletarer.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!