Skip to main content

Stokkenes hos Harvest forstår intet

Kommentar her.
Jeg lyttet nettopp til en podcast hos Harvest hvor en Stokkenes mot slutten skisserte såkalte effektivitetsløsninger, altså at vi kan gjøre ting smartere. Dessverre var det ikke noe kommentarfelt, men alle disse som tror vi kan flikke på det bestående og fortsette veksten, gjør meg fullstendig motløs. De forstår ikke hvordan økende entropi virker inn på økonomien, og effektivitetsveksten stoppet dessuten opp på 1990 tallet og har siden vært synkende, og ligger nå på omtrent 1 prosent av BNP, hvilket fjerde graf av Tverberg i følgende artikkel viser:

https://ourfiniteworld.com/2016/03/29/why-we-have-a-wage-inequality-problem/

Det finnes altså ikke fnugg av håp i havet om at vi kan hente ut tilstrekkelige effektivitetsgevinster til å overgå den stigende entropien i det nåværende vekstbaserte paradigmet.

Får vi nå Kristin Clemet som ny direktør for forskningsrådet, blir det kun denne løsningen som blir prioritert, og vi er dømt til å falle ned i en ny sekulær intersyklus. Disse menneskene kommer aldri til å forstå at vi trenger et helt nytt og langt smartere system, og MEDOSS vil aldri bli tildelt forskningsmidler.

Jeg håper MDG forstår alvorlighetsgraden?
Dessverre, Stokkenes, effektivitetsveksten stanset opp på 1990-tallet, og kan ikke på noe vis overgå den stigende entropien i systemet

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?