Tuesday, July 26, 2016

Stokkenes hos Harvest forstår intet

Kommentar her.
Jeg lyttet nettopp til en podcast hos Harvest hvor en Stokkenes mot slutten skisserte såkalte effektivitetsløsninger, altså at vi kan gjøre ting smartere. Dessverre var det ikke noe kommentarfelt, men alle disse som tror vi kan flikke på det bestående og fortsette veksten, gjør meg fullstendig motløs. De forstår ikke hvordan økende entropi virker inn på økonomien, og effektivitetsveksten stoppet dessuten opp på 1990 tallet og har siden vært synkende, og ligger nå på omtrent 1 prosent av BNP, hvilket fjerde graf av Tverberg i følgende artikkel viser:

https://ourfiniteworld.com/2016/03/29/why-we-have-a-wage-inequality-problem/

Det finnes altså ikke fnugg av håp i havet om at vi kan hente ut tilstrekkelige effektivitetsgevinster til å overgå den stigende entropien i det nåværende vekstbaserte paradigmet.

Får vi nå Kristin Clemet som ny direktør for forskningsrådet, blir det kun denne løsningen som blir prioritert, og vi er dømt til å falle ned i en ny sekulær intersyklus. Disse menneskene kommer aldri til å forstå at vi trenger et helt nytt og langt smartere system, og MEDOSS vil aldri bli tildelt forskningsmidler.

Jeg håper MDG forstår alvorlighetsgraden?
Dessverre, Stokkenes, effektivitetsveksten stanset opp på 1990-tallet, og kan ikke på noe vis overgå den stigende entropien i systemet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...