Korstogs-fotografiet I

Fjørharva ved postkasse-enga, med ei herlig lita gresshoppe på rustnet slit, nederst til venstre😚

Nyt mer magisk fotografi:

https://permaliv.myportfolio.com/


Slike damer skulle det stått på hver eneste bru over hele landet👏

"Leser en artikkel om Saint Benedict i regnværet i dag, med tittel "Withdrawing From the World to Save It". Benedict trakk seg tilbake i ørkenen. Men hvor skal vi kunne trekke oss tilbake, nå som våre siste villmarker fylles opp av snurrende, skinnende og blinkende vindturbiner med hinderlys, som dominerer landskapet og nattemørket i mange mils omkrets? Og hvis det er slik, som den hellige Benedict hevdet, at skal man kunne frelse verden, må man ha mulighet til å trekke seg vekk fra verden, hvordan kan da Norge reddes? Når vi ikke lenger har noen steder å trekke oss vekk i stillhet og kontemplasjon!" - PermaLiv

- Withdrawing From the World to Save It

"To acknowledge mystery is to have a keen day-to-day existential sense that we must live our lives delimited by epistemic and moral horizons beyond whose boundaries we lack the capacity or authority to go. The West’s literary tradition is replete with cautionary tales, from the Tower of Babel to the fall of Icarus to Faust’s bargain, warning us that a recognition of the limits of human understanding is essential to our health. Such a recognition serves as a ballast and balm for our souls as well as a safeguard against the chaotic promptings we might otherwise be prone to obey, to our own regret.

This insight can be taken even further. The evidence suggests that we humans are made for mystery, to live and move and have our being in it, every bit as much as we are made for knowledge and work and love. We need the presence of mystery as a constituent element in our lives if we are to flourish, in the same way that the coherence and beauty of a landscape requires the presence of a horizon—whether as a defining line across the field of vision or as a dark and even forbidding boundary that gives sharper definition to the illuminated world. Or, perhaps, we need the presence of mystery in the same way that our use of language needs the refreshment and release that comes with the practice of silence." - Wilfred McClay


"...in the same way that the coherence and beauty of a landscape requires the presence of a horizon."

Amen! Snart finnes ikke igjen sammenhengene horisonter i Norge, kun blinkende, snurrende og durende propeller, og med tapet av horisontene, mister landskapet mysteriets kraft!!!! Mennesket kan IKKE leve uten mysteriet!!!!! 

"Og så er det norske energimyndigheter, Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Olje og Energidepartementet (OED) som ønsker å sette et vindkraftverk her (Stadtlandet), med fem turbiner, og komplett unødvendig. Og som ikke ønsker å stoppe det.

«Forstå det den som kan» er ikke noe uttrykk her. Dette er ikke til å forstå. Dette er absurd, irrasjonelt, det er sykt, det strider mot fornuften og det strider mot følelsen og det strider mot instinktet og det strider mot naturen.

Men alle lusker de inn i mørket, peker på andre, sier det er «politisk ønsket», sier det er «ønsket lokalt», later som om at når man har fått en konsesjon er man nødt til å selge den, som Sogn og Fjordane Energi har gjort, til italienske Falck, som tidligere stod på kundelisten til den italienske mafiaen. "Lord of the Winds".

Og NVE og OED var visst nødt til å godkjenne denne søknaden. Og alle andre søknader. Og alt annet avsindig. Og sende politiet for å jage bort oss som stiller oss i veien. Og holde seg for ørene og ikke høre ramaskriket. Late som det ikke skjer." - Eivind Salen

AmenII! Og hvem vil høre ramaskriket fra Grythengen? Eller var det meningen at himmelenga vår kun skulle være et bakteppe for det plettfrie subeksune paradiset? Uten mysterier, uten magi, uten fortryllelse?

"Det globale regimet som vi nå aner konturene av med avskaffelse av borgerlig-demokratiske rettigheter, møte- og forsamlingsforbud, demonstrasjonsforbud, internering og sensur har svært mange fellestrekk med fascismen, og i likhet med tidligere handler det om finanskapitalens uinnskrenkede diktatur. Det er på tide å våkne og skjønne at det er nødvendig med en felles kampe mot disse kreftene, før de seirer. For om de gjør det, er det ikke bare forskere, steigan.no og Rødt som går i minnehullet som George Orwell kalte det." - Pål Steigan


"...som går i minnehullet som George Orwell kalte det."

Minnehullet ja, det var et godt uttrykk! Som om det ikke er nok at Grythengen har blitt til Grythølet, jammen skal denne eldgamle himmelenga vår senkes ned i Minnehullet også, ser det ut til😡 For var det noen av grytheng-ættene, var det noen av husmannstroens barn, var det noen fra Dahls-land, som viste interesse for noe minne-stevne i Grythengen?

Nei, de har alle sammen gått sammen med mørkets orwellianske krefter, for å senke vårt fedrealter ned i Minnehullet til evig tid😢

Samme med Mjøsmuseet, ikke engang Thorud-fløya vil de vite av, denne flatbotningen som er så sentral i øverskreiingenes kulturarv, alt her i Øverskreien skal visst senkes ned i Minnehullet til våre nye herskere.

For her i Øverskreien, hvor husmannstroen rådde, er våre orwellianske herskeres plan at vi alle, ALLE vi øverskreiinger, skal leve i våre meningsløse Toten-bunkre, for bare å konsumere mjøslandskapet, uten tro, uten kultur, uten minner, lik narsissistiske zombier, uten snev av noe som kan kalles et selv😬

Kan PermaLiv godta en slik orwelliansk skjebne for våre forfedres landskap?

Om ikke annet, så har i alle fall hurdalsrosa vært magisk i år. Utover denne, er det ikke igjen mye magi i vår verden. Derfor var det så viktig at himmelengene i Øverskreien fikk blomstre. Men det er lenge siden de opplevde sin siste blomstring nå, og ingen av dem vil nok blomstre igjen, aller minst Grythengen.


Det er klart det, at det er umulig å skape magi i Grythengen sammen med disse folka her. Og nå som Grythengen forsvinner, sammen med de andre himmelengene i Øverskreien, forsvinner siste rest av pietisme i vårt land, som var narsissismens sterkeste motgift.

På tross av omstendighetene har jeg forsøkt å fange litt av de siste restene av den magien, som engang rådde over Grythengen.

"Let’s start with some basics. Magic, to cite my favorite definition of the subject, is the art and science of causing change in consciousness in accordance with will. It has nothing to do with special-effects tomfoolery of the Harry Potter variety. (The Harry Potter movies have as much to do with real magic as Young Frankenstein has to do with real science.)  Because it works with consciousness, magic has enormous power to shape how we experience the world, and so it can also shape the results we get from our interactions with the world.  Success and failure, health and sickness, love and hatred, joy and despair—all these can be determined by the consciousness with which we encounter our lives, and so all of them can be influenced by magic." - J.M. Greer

I natt fikk jeg ikke sove et sekund. Hvorfor? Fordi da jeg kom hjem med kona i går kveld, slo kjempe-TV'en innover stabburstunet, da det begynner å bli mørkere igjen. Dette river i filler sjela, nattemørket var dette stedets siste magi, nå helt ødelagt etter de to siste bevisstløse handlingene som har hopet seg opp her i enga de siste 120 år, ødeleggelsen av gardskoronaen og TV'en midt i mørket. Dette vidunderlige, magiske mørket, som skulle råde over denne vidunderlige, magiske Tjuvåselva vår, og denne vidunderlige, magiske himmelenga vår, fra evigheten av.

De kunne bare satt opp en lettvegg, en dyktig snekker ville gjort dette på to dager, så får istedenfor jeg ødelagt hele sommeren ved bygging av absurde lysskjerminger.

Denne gangen fikk jeg godkjent hele sju av åtte fotografier med min 50 mm med MC11-adapter, så det var en oppmuntring. Faktisk en så stor oppmuntring at vi allerede nå oppdaterte våre album igjen:

https://permaliv.myportfolio.com/

Fotografiet er fra Høversjøen, stoppet så vidt der på veg over åsen igjen fra Hurdal. Når man benytter en prime, må man tenke helt annerledes enn med en zoom.

Ellers er John Michael Greer ute med et nytt essay igjen, og igjen, som så mange ganger før, må jeg si at dette er hans beste, ja faktisk helt banebrytende og akkurat hva vi trenger i denne stund:

"What We Can Still Accomplish"

Et essay PermaLiv kommer til å dvele lenge ved!


Lr CC har blitt min favoritt det siste året, men Capture One har fremdeles de beste forelesningene.

Det var godt vi fikk tatt turen til Venezia før koronaen, slik at vi fikk litt tidløs, vitenskapelig fundamentert og udogmatisk arkitektur inn i porteføljen😍

Man blir så uendelig lei av disse modernistene, som liksom tror skvipet deres er basert på vitenskap, mens sann vitenskapelig fundamentert arkitektur er klassisk og tradisjonell, intet mindre👌

Uansett, Arkitekturopprøret Norge, ved Saher Sourouri, svarer godt🙌

"Dagens andre kronikk om Arkitekturopprøret.

Denne gangen er det byantikvar Janne Wilberg som slakter opprøret og tar modernismen varmt i forsvar.

Her gjentar hun fortellingen om arkitektur som en slags naturvitenskap som gjør irreversibelt fremskritt. Tradisjonsarkitektur er i denne fortellingen et tilbakelagt stadium (litt som årelating i legevitenskapen), mens den hundre år gamle modernismen er vår tids arkitektur. Å bygge alt annet enn modernistisk er ‘kopier av tidligere tiders byggeskikk’.¨

Denne fortellingen har man hørt mange ganger før, og det interessante oppstår når man ber de som forteller den utdype _hvorfor_ man ikke skal bygge ny tradisjonsarkitektur.

Det nærmeste man kommer er at modernismen bragte med seg lys og luft og hygiene. Også dette er en myte. Teknologi som innlagt do, heis, radiator og elektrisitet kom lenge før modernismen. Allerede rundt 1920 hadde halvparten av norske hjem innlagt strøm. Og dersom man tror luft og lys kom med modernismen, kan man besøke arbeiderboligene på Torshov og Sandaker oppført i nyklassistisk stil.

Janne Wilberg er medlem her. Jeg har lyst til å stille henne noen spørsmål.

1. Du beskylder AO for å være historieløs. Men er det ikke nettopp modernistene som gjorde et poeng av å være historieløse, all den tid de forsøkte å glemme alt de kunne om arkitektur?

2. Romerne forsøkte å kopiere gresk arkitektur, men endte opp med romersk arkitektur. Senere forsøkte man å kopiere romersk arkitektur, men fikk romansk. Deretter nyeomansk, osv. Å begynne med å se tilbake har vært regelen i arkitekturhistorien. Det er modernismen som er unntaket. Mener du at å se tilbake har som praksis vært feil i 2500 år? Hvis nei, hvorfor er det plutselig feil nå?

3. Det finnes en større mengde med både vitenskapelige studier og undersøkelser som har dokumentert at flertallet av befolkningen foretrekker tradisjonsarkitektur fremfor modernistisk. Mener du at befolkningen tar feil? At de egentlig ikke trives bedre med det? Bør de glemme ønsket om tradisjonsarkitektur og akseptere modernismen som “vår tids arkitektur”?

Og for ordens skyld: AO har ikke som kampsak å gjenoppbygge tapt arkitektur. Heller ikke å utradere modernismen. Hva er grunnlaget for den påstanden?

AO ønsker et arkitektonisk mangfold der det er rom for både “moderne” og ny tradisjonsarkitektur. AO mener at stedene bygges tross alt for folk flest og det er bare rett og rimelig at de har langt større påvirkning på utviklingen enn det som er tilfelle i dag."

For denne humla i rødkløverenga ved postkasse-stativet har jeg gjort absolutt alt feil, men det er vel helst insekter i ro Micael Widell har i tankene.

Var visst åkerhumle dette, fant ut på Artsoraklet😃

https://orakel.artsdatabanken.no/


Her var det virkelig mange gode tips for en nybegynner av insekts-fotografi! Ikke det at jeg vil gjøre insekter til mitt hovedfelt, men dette kan være en hyggelig avveksling fra tid til annen. Husker samme fyr tidligere anbefalte en 50 mm makro.

Såmaskina hass oldefar væ gamlevæga over Grythengen.

"Det var en gang ei vakker øy, som ikke er så vakker lenger, og hvor det ikke er så gøy.

Øya heter Haramsøya. Den er et naturfenomen. Den har hemmeligheter man trenger et liv for å få grep om, dybde for å forstå.

Bare denne uka jeg har vært her, bare i går, kun i går kveld, så fikk jeg høre om det største gullfunnet fra Vikingtiden, rett borti her, og også for alvor begynne å trenge inn i jettegrytene og til og med lavaen som ligger her borte.

Vi besøkte Ulla fyr. Det er livsprosjekt å fortape seg i det norske fyrvesenet, og hva det har å bety for landet og ferdselen og kommunikasjonen i de formende årene på 1800-tallet. Ulla fyr er fra 1874, og ment først for fiskeriet.

Like ved er naust fra 1600-tallet, det er klyngetun, begge deler er verneverdig og verdifullt for alle som tar seg tid til å sette seg inn i den fascinerende verden.

Og så blomstene, orkideene, Marihand. Jeg har lært meg forskjellen på Flekkmarihand og Blekmarihand, to som er vanlige og utbredt, og Purpurmarihand og Strandmarihand, som er utrydningstruet og totalfredet.

Begge står oppe på toppene av fjellet, brutalt nær anleggsveien. De vanlige flekkmarihendene og blekmarihendene er merket, mens de totalfredete Purpurmarihendene står ubeskyttet like ved. Det var fordi merkingen skjedde i august måned, i det planten var blomstret av.

Og så har jeg selvfølgelig lært menneskene her å kjenne, enda flere mennesker. Dette bildet er sendt meg av Sissel, som sammen med Synnøve var med meg opp i anleggsområdet søndag. - Litt spesielt? er kommentaren hun sendte meg med meldingen.

Det får være tidenes underdrivelse.

Dette. Må. Stoppes." - Eivind Salen

"Det var en gang ei vakker eng, som ikke er så vakker lenger, og hvor det ikke er så gøy.

"Enga heter Grythengen. Den er et naturfenomen. Den har hemmeligheter man trenger et liv for å få grep om, dybde for å forstå."

Kanskje den eldste husmannsenga i Øverskreien, kanskje innunder den eldste garden i Øverskreien fra etter Svartedauden? I alle fall kan det være vanskelig å tro annet, hvis man studerer topografien. Denne enga, som lå ved den sikreste brønnen på Grythe-platået, som ikke engang gikk tørr under tørkesommeren 1947, og som ligger nettopp her hvor dalsida går som slakest ned mot Tjuvåselva. Med herregården Grythe beliggende midt på det engang så fortryllende Grythe-platået, hvor det er mest sol i hele Øverskreien, i sannhet ei herlig og frodig Grythe engang i tiden, med Grythengen ved sin side, Grythes eneste naturlige satellitt siden urtiden.

Så har man husmannstroen, som hadde sitt opphav her, og som fant sin fullbyrdelse her, sammen med de andre himmelengene i Øverskreien, Holmstadengen og Overnengen, nå livløse etterlatenskaper i et modernitetens Apparatenlandschaft (Peter Wessel Zapffes karakteristikk av et fjellandskap som var ødelagt av vannkraft-utbygging. Husmannstroen, sluttpunktet for 2000 år med kristen historie og evolusjon, hvor man helt og fullt frigjorde seg fra det lutherske standssamfunnets lenker. En tro og en kultur man trenger et helt liv for, minimum, for å forstå dens hemmeligheter og dybde.

"Vi besøkte Ulla fyr. Det er livsprosjekt å fortape seg i det norske fyrvesenet, og hva det har å bety for landet og ferdselen og kommunikasjonen i de formende årene på 1800-tallet. Ulla fyr er fra 1874, og ment først for fiskeriet."

I sannhet, det er et livsprosjekt å fortape seg i det norske husmannsvesenet, husmannstroen og den norrlandske pietismen, og hva disse strømningene hadde å bety for landet, den norske velferdsstaten og vår norske identitet, som nå er tapt.

Min oldefar, Even Helmer Hermansen Holmstad, ble født i 1874, samme år som Ulla fyr ble bygget, og det var nok han, sammen med sin Tilla, som var hovedarkitekten bak at rosenianismen fikk slik solid fotfeste her i Øverskreien. Norges siste, beksvarte hedningeland.

I 1875 flyttet Herman og Mina fra Holmstad ned i Grythengen med sin Even Helmer, etter at husmannsfolket her mest sannsynlig emigrerte til Wisconsin, hvor de helst og tro ble metodister de også, sammen med Ovren Mikkelson.

Grythengen er ment for husmannstroen og kulturelva vår fra Tjuvåsen, samt som fedrealter for Grytheng-ættene, på samme vis som Ulla fyr er ment for fiskerne og fiskeriet.

"Og så blomstene, orkideene, Marihand. Jeg har lært meg forskjellen på Flekkmarihand og Blekmarihand, to som er vanlige og utbredt, og Purpurmarihand og Strandmarihand, som er utrydningstruet og totalfredet."

Og her i Grythengen blomstrer hurdalsrosa i sørveggen, husmannstroens rose, like hardfør og seiglivet som husmannsfolket som i sin tid sleit i gråsteinsjorda i Øverskreien. Ikke minst Ovren Mikkelson!

Verden før Le Corbusier og "tårnet i parken", sett fra Doge-palasset i Venezia.

"Modernistisk byplanlegging har vært en katastrofe. Bildet viser le Corbusiers forslag om å rive store deler av det historiske Paris til fordel for høyhus. SITAT fra Asmervik: "Le Corbusier var ingen byplanlegger, og mange vil gi ham skylden for at vi i løpet av 1920-tallet gikk bort fra å bygge byer med klassiske kvartaler. Slagordet, tårnet i parken, og ikke parken i byene, fikk dessverre enorm og ødeleggende gjennomslagskraft."

Ikke kun modernistisk byplanlegging, som for Skreia, har vært en katastrofe, men også modernistisk grendeplanlegging. "Tårnet i parken" som typologi er akkurat den samme som man finner igjen i gardskoronaen i Grythengen, hvor begge typologiene har sitt opphav i den skotske hærskapsboligen, bare at med "tårnet i parken" stablet man denne typologien i høyden, for å demokratisere dette skotske adels-idealet for arbeiderklassen.

I gardskoronaen i Grythengen derimot, fant man så billig land, at man kunne demokratisere Le Corbusiers typologi fra den skotske adelen, uten å måtte stable i høyden, hvor Le Corbusiers yndlinger, denne forferdelige fascisten, som har ødelagt jordkloden i langt større grad enn Hitler, anser Grythengen, hvor Husmannstroens katedral står, og hvor den vestlige kristne sivilisasjon nådde sin fullbyrdelse gjennom husmannstroen, som en kulisse for deres fullkomne subeksurbane paradis, intet mindre enn et glansbilde!

Så Norge og det norske folk er nå totalt ødelagt!!!!

"Det vi kritiserer er det modernistiske hegemoniet i arkitektfaget, ikke arkitekter generelt. Vi roser ofte arkitekter som tegner nybygg i tradisjonell stil. Stadig flere arkitekter støtter opprøret og våre krav om toleranse innen stilarter.
.
I dette innlegget ser vi igjen at vårt krav om mangfold, valgfrihet og brukerstyring innen arkitektur utdefinere som besettelse av kun klassisk arkitektur. Angrepene kommer fra fagfolk som selv kun aksepterer modernistisk arkitektur, og dermed er det de som står for intoleranse innen valg av stilarter. 
.
Et typisk utdefinerende knep, også brukt av Asmervik, er å koble klassisk arkitektur til Hitler og Trump. Det er usaklig å knytte en stilart til en autoritær politiker. Det er omtrent som å påpeke at Hitler var glad i hunden sin, og ikke spiste kjøtt, og dermed stemple hundeelskere og vegetarianere om nazister. Den modernistiske guruen le Corbusier var fascist, men vi bruker ikke det som argument mot arkitekturen han skapte. Det vi kritiserer er modernismens manglende vektlegging av menneskelige behov for vakker og harmonisk arkitektur. 
.
Forfatteren gjentar også påstanden om at alle problemer innen byutvikling er forårsaket av utbyggere, ikke av fagmiljøene. Vårt syn er at både profittbegjæret og den modernistiske ideologien innen byform og arkitektur sammen skaper stygge og utrivelige nærmiljøer. 
.
Vi deler hans ønske om sterkere offentlig styring av byutviklingen, men det må kombineres med reell medbestemmelse for befolkningen, og mer toleranse i fagmiljøene for den tradisjonelle arkitekturen som flertallet foretrekker. Armervik vil i stedet ha mer makt til fagmiljøene: - "faglig styring må sterkere inn"." - Audun Engh

"Her er et av punktene der Asmervik og Arkiekturopprøret er enige: Modernistisk byplanlegging har vært en katastrofe. Bildet viser le Corbusiers forslag om å rive store deler av det historiske Paris til fordel for høyhus. SITAT fra Asmervik: "Le Corbusier var ingen byplanlegger, og mange vil gi ham skylden for at vi i løpet av 1920-tallet gikk bort fra å bygge byer med klassiske kvartaler. Slagordet, tårnet i parken, og ikke parken i byene, fikk dessverre enorm og ødeleggende gjennomslagskraft.".... Nå vil man igjen bygge fotgjengervennlige byer, men problemet er at de fleste arkitekter fortsatt tegner overdimensjonerte næringsbygg og drabantbyblokker, ment opprinnelig å ligge spredt på jorder. Nå bygges de tett i tett, og det skaper utrivelige nærmiljøer." - Audun Engh

En liten kone demonstrerte mot internasjonal vindkrafts-kapital på Reinsvoll i går:-)

"Energipolitikk på naturens premisser"

-Wikimedia.

Etter banner-aksjonen i går var vi på en restaurant på Lena, hvor en fyr spurte seg selv om hva i all verden slags folk det er som leder dette landet her? Sam Vaknin gir svaret nedenfor:

"Thesis posted on 31.10.2018, 19:27 by Sam Vaknin

Narcissistic and psychopathic leaders come in all shapes and degrees of virulence. Learn to recognize them in various settings (the workplace, religion/church, or politics) and to cope with the toxic fallout of their "leadership". Includes analyses of historical figures from Alexander the Great to Jesus and from Hitler to Trump and Obama."

Download (455.5 kB)

- Narcissistic and Psychopathic Leaders

Da var albumene oppdatert, det kom med 16 av de 27 fotografiene jeg redigerte fra min lille pilegrimsvandring mellom Hoff kirke og Kapp kapell i går aftens, litt skuffende, og et bilde jeg meget gjerne skulle hatt med, ble tatt vekk av uforståelige grunner. Men jeg prøver å lure det inn igjen om en tid😏

Uansett kom turens beste bilde med, så jeg får være glad for det, og det var bildet vi ser her😀

Så tårefotografiet, det går sin gang🙏 For hva annet kan jeg gjøre? Ikke kan jeg bygge ny låve. Ikke kan jeg dyrke jorda vår. Ikke kan jeg være kulturbærer eller historiemaler.


Dette er ikke pilegrimsleden, bare vegen over Grythengen opp på Grythe-platået. Pilegrimsleden måtte jeg gå alene i dag, men da jeg gikk feil led, tenker jeg å friste jentene med is for å gå Hoff-Balke-leden.

Men helt alene var jeg jo selvsagt ikke, da jeg hadde med meg min siste kamera(t), min a7III, med en 50 mm prime med MC11-adapter. Og det var morsomt det😂

Så ser slettes ikke bort fra at jeg kun satser på Sonys nye, bitte lille 50 mm prime som reiselinse, og ingenting annet. Da kan jeg reise lett som ei fjør😎

Dessverre er det ikke alle som er så heldige at de kan gå pilegrimsleden over Toten uten å skue en eneste diabolsk vindturbin👿

"«Det føltes som mitt Mordor å gå der»"

Åh, det var morsomt det, fikk på min gamle 50 mm med MC11-adapter i dag, og gikk pilegrimsleden mellom Hoff kirke og Kapp kapell. Egentlig skulle jeg gått pilegrimsleden til Balke kirke, men tok feil led, og oppdaget ikke tabben før jeg var nesten nede ved Kapp. Men det ble fine bilder allikevel, ja du store all verden, redigerte hele 27 fotografier da jeg kom hjem, dette selv om jeg stort sett kun tok ett bilde per motiv.

Jentene ville ikke være med, minsta hevdet sågar at hun hadde gått pilegrimsleden 1000 ganger på skolen i vinter, så det var imponerende. Men da jeg gikk feil, kom jeg på at jeg vil friste dem med is på Bilitt-kiosken, slik at vi først går halve leden mellom Hoff kirke og Bilitt-kiosken en dag, så tar vi andre halvdelen mellom Balke kirke og Bilitt-kiosken en annen dag.

Trampe klarte å lure seg inn i kammerset i dag tidlig, hvor han spiste opp halvparten av plantene kona tenkte å ha i det nye drivhuset gamlefar setter opp. Og selv om det ikke var jeg som hadde spist dem, var det jeg som fikk unngjelde.

Men tilbake til 50 mm'en, jeg satte den på fordi jeg simpelthen har begynt å vurdere å kun skaffe meg Sonys nye, bitte lille 50 mm som reiselinse.


Du verden så hendig det ville være å reise kun med denne mini-linsa! Og etter erfaringene i dag, tror jeg faktisk dette kunne bli knallmorsomt, for jeg koste meg skikkelig med 50 mm prime i dag😊

Ellers viser det seg at Martin Luther foraktet tradisjoner også, sammen med jøder og det hellige:


"As a former Protestant, I find this interpretation odd, even bizarre, coming from the head of the Roman Catholic Church. It sounds like the typical Protestant interpretation of the New Testament, with all its anti-Catholicism baked in. This view dates back to Martin Luther himself: Catholics are like the rigid Pharisees, clinging to the traditions of men, while Protestants are free, just as Jesus commanded and Paul lived out after his conversion." - ERIC SAMMONS

Så vegen var nok ikke lang fra Luther til Friedrich Nietzsche, Guds og tradisjonenes død, holocaust og nå helicaust i Norge, med vindkraftverks-helvetet.

Hvor det hele endte med at vi alle ble super-narsissister, og ikke super-mennesker, slik Nietzsche hevdet vi ville bli, bare vi kvittet oss med åket av Gud, tradisjonene og det hellige.

Og faktisk var det Martin Luther som avskaffet tradisjonene og det hellige, Nietzsche bare fullførte der Luther slapp!

Den norske stat har kollapset totalt, og fører et regelrett Holocaust mot vår naturarv👿

Etter dette har staten ikke lenger noen eksistensberettigelse, og må avløses av lommedemokratiet👌

Bli med i MotVind☝


Mitt første bilde fra den lille rødkløverenga her i Grythengen mellom postkassene og låvegrava, ei aldeles nydelig lita eng, hvor jeg gjerne skulle tilbrakt mye mer tid.

Så det går slag i slag, først epleblomstring, så syrinblomstring, deretter hurdalsroseblomstring, og nå til slutt rødkløverengblomstring.

Allikevel klarte jeg i helga å grave ferdig det siste hullet i kjørbrua, så får jeg bære litt mer stein i morgen, før jeg tar turen over etter hengeren med et par vedkasser, slik at jeg får kjørt til et anleggsrør og kjørt opp resten av hogsten fra i våres.

Men det var ikke mye jeg rakk å hogge i vår, det er rett og slett enorme mengder trær som har falt overende nede i dalen etter snøfallet i vinter. 


Epimetheus har nylig sluppet to historiske dokumentarer fra Kanaan, og noe så vanvittig bra! Så dem nå nettopp, og det er jo helt enormt hvor mye nytt man lærer på en kort stund. Som om filisterne eller palestinerne, som jo var en helt annen gjeng enn de som holder til der nå, overlevende etter bronsealderens Mad Max.


En åpenbaring fra åpenbaringenes land! Når man har slike formidlere, hvorfor skal man da studere selv? Ja, det kan man virkelig lure på.


Denne, fra Kings&Generals, har jeg ikke sett, den er splitter ny, men tar den med da den poppet opp nå nettopp.

Det fjerde korstog kan jeg heldigvis en hel del om, og det kan være en fordel når man har med Kings&Generals å gjøre, da de har lett for å kjøre på med data i mitraljøse-fart.

Får se om jeg får sett den i morgen?

Vannbøffel kalles på Filippinene for carabao, og er filippinenes nasjonaldyr.

Svigermor driver og bygger hytte i Danao på Cebu for tiden, men det går visst sakte, da snekkerne har alskens unnskyldninger. Til alt overmål har de laget dørkarmen en halv tomme mindre enn standardmålet, slik at det ikke nytter å få kjøpt inngangsdør.

De lokale oppmuntrer svigermor ved å hevde at hytta hennes vil bli spist av termitter eller tatt av første tyfon, samt at de mener den ser ut som en kirke.


Tenk det, da lærte jeg mer om Filippinene på 12 minutter, enn hva jeg har lært de siste 12 årene😕

"Ottomans fighting Aztecs, Mayans and Incas in the Philippines is not something I expected to hear about today." - shappy60

Ah, plutselig slo det meg hvorfor de ikke har slått Nordenga i år, hvor dette bildet ble tatt i vår. Da jeg snakket så vidt med storbonden i vinter, lurte han på om han skulle slå noe mer i år, hvor jeg svarte at nå får det være som det er.

Men selvsagt, han tenkte med mer om han skulle slå noe mer i år, mens jeg tenkte at han lurte på om han skulle slå noe mer enn Nordenga. Det kan han jo ikke, da rundt tunet i Grythengen må det nå få lov til å bli som på potetåkeren til Per Post, da Grythengen har mistet sin mening og nå må få gå i dvale, i påvente av guddommelig inngripen i tidens fylde.

Uansett, nå står også Nordenga og gror til, grunnet at storbonden trodde han ikke skulle slå noe mer i år, mens jeg trodde han mente om han skulle slå noe mer enn Nordenga.


Dette var veldig rart, da jeg var sikker på at det var Abraham som brakte med seg monoteismen fra Ur i Kaldea til det lovede land, men så viser det seg at monoteismen allerede var godt etablert i Kanaan da Abraham ankom landet, hvor de nå, eller rettere sagt i 2011, har funnet selveste Melchizedeks tempel!

Noe jeg også kom til å tenke på under videoen, er om vår nye religion narsissismen, hvor hvert menneske i seg selv er gud, tilbeder og et tempel, er en form for monoteisme? Bare det at man har omskrevet det første bud til "Jeg skal ikke ha andre guder enn meg". De resterende ni budene tror jeg man kan si at man har strøket innenfor vår nye verdensreligion, fordi er man selv gud, da lager man selvsagt sine egne bud.

Det er naturligvis ikke PermaLiv som har slått fast at vi nå har dette voldsomme religiøse skiftet til monoteistisk narsissisme, dette er professor Sam Vaknin, selv narsissist, og en av verdens ti mest intelligente mennesker. Så man må nok være svært intelligent for å forstå at man selv er narsissist.

Allikevel er det skremmende å tenke på at var det ikke for monoteismen, da ville vi kanskje ikke foretatt dette skiftet til monoteistisk narsissisme som vår nye verdensreligion, etter kristendommens fall?

I Lr CC lagrer man alle sine fotografier i skyen. Selv har jeg blitt svært glad i Lr CC, ikke minst grunnet sin brukervennlighet, som stadig blir bedre.

Eneste ulempen er risikoen for å bli kansellert, derfor beholder jeg Capture One som en back-up. Adobe-konsernet har faktisk allerede kansellert hele Venezuela, hvor alle kreative fotografer mistet sitt arbeide.

Men er du politisk korrekt og elsker enkle brukergrensesnitt som gir fantastiske resultater, da er Lr CC absolutt å anbefale!


Aows

"Lr CC er superenkelt og superraskt for redigering av bilder, alle kan lære seg dette programmet på ei ukes tid, hvor man oppnår svært profesjonelle resultater med minimale forhåndskunnskaper. Merk at man kan abonnere kun på Lr CC + 1TB i skyen for samme pris som Lr Classic pluss Photoshop.

Men Lr CC er også for profesjonelle fotografer, som Aows, en av mine absolutte favoritter: https://aows.co/

Aows har intet hjem, har ikke en eneste harddisk, kun et enkelt kamera og noen helt enkle linser. Han benytter kun 2. generasjons kameraer og 3.parts optikk, for som han sier, man kan ikke la seg begrense av frykt for å ødelegge utstyret.

Han redigerer stort sett kun på en IPad, og alt salg av prints og bøker overlater han til profesjonelle aktører. Uten Lr CC kunne han ikke arbeidet slik han gjør." - PermaLiv

- Lightroom CC – for fotografer på farten

Ferske pioner fra hagen i Grythengen.


Ja, det var nå jammen ille nok at tyrkerne tok Konstantinopel, om de ikke skulle tatt Roma også.

"Hva er Grythengens kall?
KRISTEN NASJON: Går det an å si at Grythengen som husmannseng har et kall? Og er det mulig fram mot Stiklestadjubileet å identifisere det som et kristent kall?"

En liten parafrasering av et utsagn av kommentator Erling Rimehaug hos Vårt Land, resten av artikkelen fikk jeg ikke lest, da den ligger bak en betalingsmur, og med den vindkraftselskende nye redaktøren deres, får ikke Vårt Land ei krone av meg. Uansett interessante problemstillinger, og skulle Norge som nasjon ha et kristent kall, tror jeg dette i så fall er helt avhengig av at himmelengene i Øverskreien får leve. Dette er spørsmål PermaLiv vil gruble på fram mot 2030, sammen med innsatsen for å tilveiebringe 15.551 godkjente bidrag hos Adobe Stock Photo.

Ellers har Hundorp en liten artikkel som enkelt og godt forklarer to av de tre markeringene vi feirer 1000-års jubileum for fram mot 2030.


"Det avgjerande opptrinnet

Nobelprisvinnaren Sigrid Undset underbyggjer dette med si uttale som låg til grunn for markeringa i 1921:
«Det er enkelt og lettfattelig som den avgjørende scene i et middelaldersk mysteriedrama i sin symbolske rikdom. Tinget på Hundorp kommer da til å stå for vår bevissthet som det avgjørende optrin i vår kristningssaga»."

Så opptrinnet eller innledningen for kong Olav Haraldssons kristning av Norge skjedde altså i Hundorp for 1000 år siden i år. Dette tenker vi i Grythengen å markere med å gå pilegrimsleden mellom Hoff og Balke, samt å besøke Olavskilden på Totenåsen.

Videre, mellomtrinnet står i 2024, hvor man markerer at Norge fikk kristenretten på Moster. Her har de på Moster laget til ei meget informativ side!


Kristenretten må vel være noe ala hva James Kalb omtaler som "Natural Law".

Til slutt feirer man fullbyrdelsen av kristningen av Norge med Olavs fall på Stiklestad, i 2030.

"Rasmus Stauri skriv i sin forprosjektrapport for Hundorp 2021, at «Olav Haraldssons fall på Stiklestad i 1030 fullfører på mange vis kristningsverket og nasjonsbygginga. Lokal makt blir brote ned parallelt med at trusskiftet blir vedteke»."

Eller var det først med nyromantikken og den norrlandske vekkelsesblølgen blant fattigfolket i Øverskreien på slutten av 1800-tallet, at kristningsverket og nasjonsbyggingen ble fullført? Eller at dette ble fullført for andre gang, hvor man her tok et endelig oppgjør med det lutherske standssamfunnet? Anført av min oldefar her i Grythengen.

Ja visst, man fant sterke rosenianske vekkelsesbølger også andre steder i landet, ikke minst på Nord-Møre kan jeg lese, men der hadde man jo solide haugianske vennesamfunn fra før av. I Øverskreien var ingenting, dette kunne vel karakteriseres som Norges siste kullsvarte hedningeland. Inntil de fikk hentet Totenåsens apostel over fra Østlandets perle etter tips av Andreas Berg.

Noe man også kan reflektere over, er i hvor stor grad den skandinaviske metodistkirken i Cambridge innvirket på øverskreiingenes vekkelsestrang? For kanskje var det ikke kun Ovren Mikkelson som ble en glødende metodist, kanskje var det slik at de aller fleste husmennene som utvandret fra Øverskreien ble metodister? Hvor de sendte amerikabrev tilbake til Øverskreien med vitnesbyrd om det rike kristenlivet i Wisconsin?

Dette tror jeg må være en form for makrellskyer, men noctilucent-skyer har jeg ikke hørt om før, så det var på tide. Skylandskap over Mjøsa er et av mine foto-prosjekter, så da må før eller senere noctilucent-skyene med også.

Bildet ovenfor er tatt fra kjørbrua i Grythengen, men nå er det farlig å være himmelvendt der, med så mange dype hull.

Noctilucent-skyene er svært tynne og finnes kun helt øverst i atmosfæren om sommeren, og man ser dem kun om natten. Man tror at klimaendringer kan gjøre dem vanligere med tiden.


Noctilucent clouds, eller skyer som skinner om natten, har jeg da aldri hørt om før. Har helt sikkert sett dem, men aldri tenkt over dem. Så nå blir det å speide etter noctilucent-skyer, og en eller gang innen 2030 må man vel kunne få dem inn på kamera-sensoren også:-)

I 2024 feirer man kun at Mostertinget, i nærvær av Olav den hellige, vedtok at kristenretten ligger til grunn for Norges lover. Dette jubileet sammenfaller med 150-års jubileet for min oldefar, Even Helmer Hermansen Holmstads fødsel, metodikeren eller metodisten som nok var hovedarkitekten for at den norrlandske pietismen ved Rosenius, fikk slikt solid fotfeste her i Øverskreien.

Dette ser nå ut til å være en periode som nær sagt alle øverskreiinger, i god woke-ånd, helst vil glemme, og gjerne utviske alle spor etter.

Men ikke PermaLiv, som vil søke å dokumentere denne siste epoken i vårt lands kristne historie fram mot 2030, gjennom fotografiet. Som ovenfor, fra Holmstadengen, hvor vår apostel, en liten, rund og kraftig kakemoms, holdt til det meste av sitt liv.

Det går visst litt fort i svingene her på PermaLiv, da det viser seg at det er først i 2030 med Olavs fall på Stiklestad, at hovedjubileet for kristningen av Norge står. Men gjennom dette tiåret er det flere andre markeringer som viser vei til det store hovedjubileet.

I 2024, som jeg feilaktig skrev var det store jubileumsåret, feirer man kun at Mostertinget, i nærvær av Olav den hellige, vedtok at kristenretten ligger til grunn for Norges lover.

I år feirer man at "det er tusen år sidan kong Olav Haraldsson og hersen Dale-Gudbrand i følge Snorre møttest på Hundorp i 1021, eit møte som resulterte i at dølane med Dale-Gudbrand i spissen tok i mot kristendommen. I soga om Norge har kristninga av dølane vorte ståande som eit bilete på kristninga av landet, og eit symbol på møtet mellom den nye og den gamle trua, ei ny og ei gamal tid."

Så for å feire 2021 tenker PermaLiv sammen med jentene å vandre pilegrimsleden fra Hoff til Balke i sommer, samt å ta en tur til Olavskilden på Totenåsen, et sted vi aldri har vært.

"En legende om Olavskilden:

Olav Haraldson hadde mange fiender på Romerike og Opplendene. For å være trygg måtte han derfor ha med seg en liten hær-flokk der han ferdes. En gang hadde han vært nord i Oppland og skulle til tinget i Eidsvoll. De dro da over Toten og Totenåsen. Noen rei, mens andre gikk til fots. Det var solskinn og varmt i været.  Både folk og hester ble tørste, men det var vanskelig å finne skikkelig vatn. Olav slo da med staven sin på en bergvegg som lå ved stigen der reisefølget hvilte. Et stykke nederst på berget løsnet, og klart, kaldt vatn strømmet opp nedunder bergveggen. Folk som seinere drakk vatn fra Olavs-lia, mente den hadde legende virkning på sjukdommer."

Uansett, jubileums-tiåret sammenfaller underlig nok med flere store jubileer for grytheng-ættene:
  1. 2020 var jubileumsåret for Husmannstroens katedral her ute på Stabburstunet i Grythengen, et jubileum som endte i det ytterste armod, ved at enga vår seinhøstes mistet siste rest av den beskyttende og livgivende gardskoronaen😢 Egentlig skulle man til jubileet ha satt opp igjen pipeorglet til Nils Lindstad, som nå ligger nedpakket og glemt i ei kasse på Stenberg, i Husmannstroens katedral.
  2. I år er det 150 år siden vår slekts eneste suksess, Ovren Mikkelson, reiste med båten Hero til Cambridge, Wisconsin, 26. mai 1871. Det var kun jeg og jentene som møtte opp til dette jubileet, men det ble allikevel en stor suksess. Dessverre har det enda ikke lyktes å komme i kontakt med vår slekt i Wisconsin, veldig trist, da jeg nå kjenner livene til Ovren Mikkelson og hans kone Marthe Tandberg, i nokså stor detalj. Ovren reiste denne dagen sammen med sine barn Martine og Augustinus Overnengen, hvor de ble møtt av Helene, som hadde reist seks år forut. Noe seinere reiste enda ei datter. Ovren Mikkelson er 7.ende ledd forfar til mine døtre, og ihht. Totens store slektsforsker Herman Nettum, bør man kjenne til sin ætt sju generasjoner tilbake i tid, derav eventyret om den sjuende far i huset.
  3. I 2024 feirer vi 150-års jubileet til Even Helmer Hermansen Holmstad, som ble født i Holmstad i 1874. Han var nok hovedarkitekten til at den rosenianske pietismen fikk et slikt solid fotfeste i Øverskreien.
  4. 1 2025 feirer vi at Grythengen har vært grytheng-ættenes fedrealter i 150 år, da Herman Evensen Fossemøllen og Marie Andersdatter Holmstad flyttet ned i Grythengen i 1875.
Så mellom 2025-2030 har vi altså hele fem år til å dokumentere de siste restene av den rosenianske pietismen og bedehuslandet i Øverskreien og rundt Totenåsen, en forunderlig tid, som ingen i dag forstår noe som helst av. Dette får bli PermaLivs bidrag til 1000-års jubileet, eller det siste store jubileet for kristningen av Norge, i 2030. Og da først og fremst et fotografisk bidrag.

Innen 2030 bør det også gå å komme i mål med PermaLivs nye mål om 15.551 godkjente fotografier hos Adobe Stock Photo. Denne tiden kan jeg nok trenge, da de siste dagene har altfor mange fotografier blitt avvist grunnet tekniske problemer. Hva disse tekniske problemene består i, klarer jeg dessverre ikke alltid å finne utav, men i alle fall er det betryggende å vite at man ikke risikerer å selge fotografier med tekniske problemer til kunder.

Ruiner av Ragnhildsætra ved Myrsjøen på Totenåsen.


"Sooner or later Nikon will go Medium Format with their Z-mount too! It's ingenious, three formats in one mount!!!" - PermaLiv

Et aldeles nydelig lite APS-C-kamera fra Nikon💝

""They’re all passionate photographers, but the idea here is that taxable income is the only thing that defines whether you’re a professional photographer. If you don’t believe me, trust the great Ken Rockwell."

Aha, so you can only be a professional photographer within a capitalistic system! What if you live in a sharing economy with no income and no taxes? Can't you be a professional photographer then?" - PermaLiv


I tillegg til dette "profesjonell fotograf" - vrøvlet, kommer jo nå HEIF, som mange mener vil erstatte JPEG med tiden. Så vi får se hvor lenge JPEG-fotografen kan leve?

Utover dette, en meget god artikkel, og jeg gleder meg til å få vår 27 mm pannekake-linse til vårt Fujifilm X-T200, for å skyte JPEG rett i kameraet. Skal også bli morsomt å forsøke å skyte landskaps-foto i JPEG, med filtre og hele pakka, for å forsøke å få det hele korrekt i kamera med Fujifilms berømte filmsimuleringer. Så får vi håpe Adobe Stock Photo synes det blir topp?

Rødkløver ved kjerrehjulet ved stabburet.


I en tilstand av ondskap, ja det var en god beskrivelse. Akkurat hva vi opplevde i lommehullet vårt i Gjøvik, vi var konstant overstrømmet av en tilstand av ondskap fra covert-høna, eller Dødsengelen i D.

Hvorfor i all verden bosetter sadistiske covert-høner seg midt i et lommetun, hvor inngruppe-kreftene i handikapp-prinsippet, stadfestet av Amotz Zahavi etter 40 år i Negevørkenen i studiet av araberskriketrost, er ment å blomstre? Slik at man istedenfor skaper et totalt utgruppe-helvete?

Ja, det er slikt man kan lure på, men det er akkurat som om sadistiske narsissister instinktivt søker seg til de plassene hvor de kan gjøre aller mest mulig skade.

Så vi kommer aldri tilbake til Gjøvik. Lille M mistet storesøster, og har fått et stort hull i hjertet for livet. De fire herlige jentene våre fikk ingen mulighet til å videreutvikle sitt vennskap. Det ble ingen nye kornett-duetter over lommetunet vårt i varme sommerkvelder. Og det gamle korpset vårt har vi tatt avskjed med for alltid.

Og lommekroken vår fikk aldri mulighet til å blomstre😖

Alt til covert-hønas store velbehag!

Norge har blitt wokernes ubestridte paradis! Skal man overleve her nå, kan man ikke være sart som et strå. Man må rett og slett bli beinhard, trekke seg helt ut av samfunnet, og ikke stole på noen.

Hadde jeg ikke hatt min a7III, min siste kamera(t), ville jeg naturligvis blitt sprø.

Men med vårt nye mål med 15.551 godkjente fotografier hos Adobe Stock Photo, har vi mange gode fotografiske opplevelser å se fram imot i tiden som kommer. 

Siden jul har vi fått godkjent 1675 bidrag, hvor 30 nå ligger i feeden, og ca 40 stk. venter på modell-klarering.

Følg ferden mot 15.551 godkjente fotografier HER!

En meget betimelig artikkel:


Ja, de skulle bare visst hvordan det er i Norge de! Hele bedehusslekta har blitt wokere, de bare woker dag og natt. Var de enda blitt joikere, men neida, skal man være progressiv, da må man være woker. Snart skifter vel joikaboller navn til woikaboller også, tenker jeg😕 Kanskje har jeg igjen et søskenbarn som ikke er helt woke enda, men gidder ikke å finne det ut, for blir sikkert bare skuffet.

Så det er ikke annet å gjøre enn å tårefotografere, så får man være glad så lenge man ikke kanselleres av Adobe, grunnet "white supremacy".

I dag bestemte jeg meg forresten for at mitt nye mål er 15.551 godkjente fotografier hos Adobe Stock Photo. Klarer jeg da å få inn ca 3.000 fotografier i året, har jeg ca fem år med beinhardt non-stop-fotografi foran meg.

For å klare dette målet innen rimelig tid, må man rett og slett fotografere hele tiden, samme hva man støter på, og samme hva wokerne finner på😠 Det aller viktigste er å starte dagen med en solid porsjon "potent metarepresentasjon" hver morgen💪

I sommervarmen er hurdalsrosa som en kjele med popcorn. Trodde jeg var ferdig med å fotografere den i fjor, men den gang ei. Er nesten umulig å komme forbi den uten at man må inn igjen etter kameraet.


Enda har jeg ikke fått skaffet meg denne, og nå har jeg bestemt meg til å vente til jeg får gravd opp skikkelig fem hull til stolpene mine, samt båret opp tilstrekkelig med stein.

Men det er nå plent umulig å få gjort noe, da motivene bare strømmer inn i kameralinsa, selv her ute i rotehagen vår. Vi får nå bare håpe at blomstringen snart avtar.

Det pussige er at bildene strømmer like raskt inn hos Adobe Stock Photo.

- Den allmenne meningsløshet: Et essay om Brødrene Karamasov

Godt er det at man har fotografiet, i en tid hvor tilværelsen har blitt ytterst meningsløs. Ja, hele landet er nå meningsløst, ikke kun Mjøslandet, som har mistet himmelengene sine.

En del fremmedord i artikkelen, men noen meget gode for meg nye begreper, som "individ-humanismen", samt ikke minst "potent metarepresentasjon". Ja, det ser ut til at jeg er begunstiget med en enorm mengde "potent metarepresentasjon", dette kan faktisk være min sterkeste side😄

"Humanismen, filantropien og menneskekjærligheten – ja, det er fornuftige premisser for vandel, men det ubønnhørlige intellekt vil ikke henfalle til dogmatisk søvngjengeri og leve med illusjonenes lykksalige skylapper. Hvorfor? Hvis du er «begunstiget» med potent metarepresentasjon, evne til å anerkjenne at fordommer er fordommer, er det rett og slett ikke mulig å tro på løgnene som forkynnes." - Jostein Nermoen

"Yeah, the next to go here seems to be the old Jugend Villa of composer Leif Solberg at Lena, Toten, Norway: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komponist_Leif_Solberg_p%C3%A5_Solbakken_04.jpg

It will be replaced with sterile apartments, just like the old diary next to it: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kvasifunkis_i_Lena_p%C3%A5_Toten.jpg"

- PermaLiv

"Modern architecture is a reflection of an age governed by the top-down application of concepts rather than the bottom-up integration of experience. I believe that the revulsion that so many of us feel against modern architecture is an instinctual sense that it violates our experiential understanding of how the built environment should work. And, I believe much of the social and political tumult around the world today is a reflection of an instinctual desire to remake our social, political and, yes, our built environment to comport with what our experience tells us is consonant with human thriving." - Kurt Cobb


Har aldri tidligere sett Kurt Cobb skrive om moderne arkitektur, men her flesker han til med en knall-artikkel!

"And, I believe much of the social and political tumult around the world today is a reflection of an instinctual desire to remake our social, political and, yes, our built environment to comport with what our experience tells us is consonant with human thriving."

Oh, yeah🙋

Selv får jeg ikke gjort så mye for tiden, da jeg nesten ikke kommer meg forbi hurdalsrosa i sørveggen, og må inn igjen etter kameraet for å forevige nye roser hver gang jeg prøver å komme meg ut av hagen.

Uansett, kaniner er nok av de mest klimavennlige kjæledyrene man kan ha, i alle fall så lenge man slår høyet selv.

Godt man har tårefotografiet i denne begredelige verden😇

Dette er bra artikkel det, av Bjørn Vassnes:


Sakser noen godbiter:

"Slik er det med det meste av «klimatiltak», enten det er bokføringsknep eller «grønn teknologi» (som vindkraftanleggene som nå raserer den norske naturen, eller elsparkesykler): Klimaeffektene er tvilsomme, fordi det er så mye man ikke regner med: utelatte systemeffekter, «utslippsreduksjoner» som bare flytter utslippene utenlands. Man glemmer også at teknologien etter en tid må kasseres og fornyes, med nye uttak av ressurser. Dette i motsetning til naturens egen «klimateknologi», de naturlige karbonfangerne: gress, skog, jordsmonn, alger, og så videre, som fornyer seg selv. Å ta vare på eller restaurere disse er dokumentert å være det mest effektive klimatiltaket. Men det er ikke like interessant for investorene."

"Om elektrifiseringen av sokkelen vil hjelpe klimaet, er altså ikke regjeringen sikker på. Men det er likevel mye vi vet om effektene av dette prosjektet: Det ene er at det vil kreve enormt mye energi levert fra fastlandet. Noe som vil kreve en dramatisk økning i kraftproduksjonen (med vindmøller?), og en kraftig utbygging av strømnettet, både til lands og til havs. Begge deler vil ødelegge natur og også naturlige karbonlagre – for all framtid."

"Man bygger ut overdimensjonerte hyttefelt, tusenvis av hytter i små kommuner, med full pakke av veier, vann, kloakk, bredbånd og strøm. Det er hyttekommunene selv som vil dette, samtidig som de klager over at de ikke har kapasitet til å ta seg av alle de nye deltidsbeboerne."

"Man planlegger gigantiske veiprosjekter over fjorder og gjennom fjell, og legger opp til at trafikken skal fortsette å vokse til himmels. Her gjelder ikke tanker om kortreist mat (fisken skal via Kina før den når butikkene), eller at turismen ikke forventes å fortsette som før i post-koronaens tid. Prosjekter som et fergefritt Vestland vil ødelegge store og viktige karbonlagre, i tillegg til økosystemer til lands og til havs."

"Det planlegges også å ødelegge matjord for å anlegge gigantiske «datasentre», for å omsette billig strøm til kryptovalutaspekulanter og dataspillere. Og det blir igjen lov å ødelegge myr, ett av jordas mest effektive karbonlagre (det er riktignok ikke Tillers parti som gjør dette, men de «rødgrønne» Sp og Ap)."

"Men det er ikke bare myndigheter og investorer som bidrar til drivhuseffekten. Og mye av det vi selv gjør hver for oss, går under radaren. Et eksempel er eksplosjonen i antall kjæledyr: Ifølge bransjetall (sitert i VG 16. juni) har denne ekstra «befolkningen» økt med 20 prosent bare i første kvartal av 2021, her i Norge. Og for dem som måtte tro at dette ikke betyr så mye klimamessig: En artikkel i tidsskriftet PLOS, av Gregory S. Okin (UCLA), beregner at utslippene fra hunder og katter ligger på rundt en fjerdedel av utslippene fra oss mennesker. Som er mer enn de fleste andre klimautslippene vi ellers diskuterer."

For et forferdelig land Norge har blitt, og hvilket grusomt samfunn!

Ingen regel uten unntak, også i Mjøslandet kan det gjøre seg med harde kontrast-foto i svart og kvitt, slik som her ved Helgøya, et bilde tatt mens jeg ventet under korpsøvelse.

Men det er sørgelig at man ikke kan sende med jentene på korpstreff rundt omkring i landet, da jeg ikke har hjerte til å eksponere dem for vind-terrorismen😱

De som peprer landet vårt med vindkraftverk, de hater virkelig skolekorps!

"En såkalt faktasjekk om vindkraft"

"Then I enjoyed your article, and it’s just what I thought, to find your own style, which most photographers seem to think is the “holy grail” of photography, has no point.

The point of being a photographer is not to find your own style, but to find the style for each different image or motiv.

To shoot just hard contrast images here I live, with this soft, rolling landscape, would be very silly. Generally this is a place for muted colors." - PermaLiv


Godt å se Spencer Cox tilbake i spaltene😄

Hurdalsrosa, husmannstroens rose, like vill og hardfør som berberne i Nord-Afrika og de tidligere husmenn i steinrøysa i Øverskreien.


Kings and Generals gjør ofte den feilen at de pusher på med en flodbølge av fakta, slik at man er helt utmattet og faller av halvveis, men dette var en akkurat passe fakta-spekket utgave om berberne, del en av to.

Selv har jeg ikke visst mye om berberne, kun at de skal være et nokså vilt stammefolk og at kirkefader Augustin var berber. Men allerede etter første episode har jeg blitt meget glad i dem.

Nok en bekreftelse på at kristendommen i sitt dyp er kreaturlig, hvor kristendommens første store tenker var en vill berber, og hvor den vestlige kristne sivilisasjon så sin siste oppblomstring blant de ville husmenn og fattigfolket i steinrøysa i Øverskreien oppunder Totenåsen.

På Toten har vi ingenting som ligner på gateliv, så her er ingen vits i å forsøke seg som gatefotograf, dessuten er ALL kultur på Toten død, rural så vel som urban, menneskene har blitt lik narsissistiske zombier, så det ville ikke vært noen vits i å fotografere dem uansett.

Men heldigvis har vi tilbake masse gutuer på Toten, og selv om kulturen er død, er disse gutuene så fulle av spor og vitnesbyrd om de storartede kulturene til våre forfedre, som vi har tapt, og derfor har gått fortapt, slik at gutufotografiet allikevel gir stor mening, ikke minst for en introvert gutufotograf med sterke reflektoriske evner.

Det er bare å ta en liten gutu-tur, i all slags vær, så er det ti fotografier rett inn på Adobe Stock Photo allikevel, underlig nok de eneste som vet å verdsette PermaLivs fotografi.

Fotografiet ovenfor er fra Skreia stasjon.


"You're a street photographer because you live in Toronto, so what else can you be? For me I live on the country side, here are no streets, and hence a good place to be an introvert. Still, observation skills are just as important for rural photography, as for urban photography!

I had no success at all on social media, so I gave up that when I found Adobe appreciate my images for some reason, they seem to love what I do, and they're the only ones that appreciate my work. So that's why I stick with them: https://stock.adobe.com/no/contributor/210096309/%C3%98yvind" - PermaLiv

Trønderlån ved Abelvær i Nord-Trøndelag.


"Please understand that Norway is becoming Germany's "green battery" and the "good conscience" of international capital, and that Norway is under the worst attack of wind power plants of all countries in the world. The coastline is about to become utterly destroyed, Lofoten might be spared, but that will be the only part. Even Inland Norway is under monstrous attacks.

If you want to keep Norway as Europe's green lounge, please join Headwind Norway" - PermaLiv

I'm sorry, they even plan wind power plants at Lofoten😰


"Lofoten er ikke vernet mot vindkraft. Det er tegnet inn to vindkraft-industri-anlegg!" - Terje Larssen

Slik som her i bildet etter Lenaelva, kunne det vært her etter Olterudelva i Grythengen, hadde enga vår fått ligge i fred, slik at vi kunne bygge ny låve istedenfor lysskjerminger.

Men det går ikke, så vi får la enga vår gå inn i en tornerosesøvn nå, snart står granleggene her like tykke som i potetåkeren til Per Post.

Det eneste man kan gjøre er å tårefotografere, og man får da ikke gjort annet heller, da motivene bare renner inn gjennom kamera-linsa, nærmest helt av seg selv.

https://stock.adobe.com/no/contributor/210096309/%C3%98yvind

Egentlig burde ikke fotografiet ovenfor vært mulig, knallhardt medlys midt på dagen, etter boka skal man ikke få gode landskapsfoto under slike forhold.

Men flott er det lell! Kanskje er det mjøslyset som gjør slikt mulig? Sannelig om jeg vet?


Det gikk med Grythengen som med Roma, kringsatt og utarmet av vandaler begge steder.

Komponist Leif Solbergs gamle bil.


Det var ikke mange av disse mulighetene vi har i vårt Fujifilm X-T200, men tenker man kan implementere alt dette i råfilene i FUJIFILM X RAW STUDIO. Hvis da ikke Bayer-sensoren i vårt kamera gir begrensninger? De dyrere modellene benytter jo Fujifilms unike X-Trans-sensor.

Allikevel, dette viser hvor nødvendig det er å komme seg litt inn i Fuji-filosofien allerede nå, da det å tilegne seg en helt ny filosofi tar tid, slik at denne filosofien blir en del av personligheten innen man blir profesjonell, hvor man da muligens velger Fujifilms medium-format.

Komponist Leif Solberg sin jugend-villa på Solbakken i sentrale Lena, var innom der i går og tok noen bilder, hvorav sju ble tatt inn hos Adobe i dag😁

https://stock.adobe.com/no/contributor/210096309/%C3%98yvind

I tillegg har jeg vel et par gamle foto inne av jugend-villaen.

Trodde stedet var vernet nå, men man kan visst aldri slå seg til ro med noen ting lenger, da kyniske eiendoms-spekulanter er ute etter å glefse i seg alskens indrefileter alle steder. På Gjøvik har vi jo to meget stygge saker med Hovdetoppen, Gjøviks unike byfjell, samt tidligere Bondelia husmorskole.

Og på Lena har man tidligere revet den gamle Meierigården vis a vis Solbakken, og erstattet denne med verdens mest nitriste, likbleike, kvasi-funkis-blokker😖

Husker de stod fram i avisa og sa at Meierigården var så dårlig at man bare kunne rive mursteinene fra hverandre med hendene. Tull og tøys! Før i tiden murte man med løs kalkmørtel nettopp for at man skulle kunne gjenbruke slik gammel murstein, de visste akkurat hva de gjorde, mens med den murpussen de benytter nå må man bare slå ned alt sammen, male det opp og benytte det hele som fyllmasse i asfalt.

Og nå, etter at alle trodde Solbakken var trygg, har en eiendomsspekulant kjøpt opp eiendommen igjen for riving, for å erstatte den med nitriste utleieleiligheter. Hvor man setter bevaring opp mot utvikling, sier de, men dette er også bare tull, men setter bevaring opp mot avvikling, avvikling av en unik identitets-bolig til vår kjære komponist Leif Solberg.

Og dette midt i kommunesenteret vårt, som hvis dette skjer, har mistet siste rest av identitet!

"Arkitekturopprøret er verken dogmatisk eller reaksjonært"

Er du forbannet? Bli med i ARKITEKTUROPPRØRET, sammen med 60.000 andre nordmenn!

https://www.instagram.com/aonorge/


Dette hadde jeg ikke peiling på, at Fuji har en egen programvare hvor man med råfilene kan anvende alle deres berømte filmsimuleringer, også de man ikke har i eget kamera:


Helt gratis er det også😀

Fikk heller ikke i dag bestilt en Fujifilm XF 27mm f/2.8 R WR, ble lei etter å ha sporet opp et batteri jeg har inne for service. Men kanskje i morgen?

Uansett, dette er veldig spennende, at man med kameraet får med et program for å benytte alle Fujifilms filmsimuleringer. Mulighetene er så mange nå, at det er bare å gi seg ende over😵

Myrsjøen på søndag, hvor en svanefamilie seiler forbi, med fem svaneunger. Irriterende at jeg ikke tok med telelinsa allikevel, men da hadde jeg jo ikke tatt dette bildet, som ble ganske bra det også.

Dette landskapet er naturligvis ikke på noe vis hellig for våre myndigheter og energimafiaen, for dem er Totenåsen kun et objekt.

Området omkring Myrsjøen er meget flott, jeg hadde nesten glemt hvor fint det er her.


"Finnskogen er i ferd med å se ut som en eneste stor kirkegård. 57 turbiner på 279 meter planlegges sør for Trysil, i Sverige. Vi har allerede Raskiftet og Kjølberget (den siste er ikke gitt opp!). Skal vi reagere eller se på ødeleggelsene, som vil være for alltid. Motvind Norge legger i disse dager frem en motmelding til regjeringens "Energi til arbeid" hvor planen er å pepre Norge med turbiner. Motmeldinga er laget av de aller mest kvalifiserte fagpersoner i landet vårt, og beviser at vi kan gjøre et grønt skifte uten turbiner i naturen. Monsterturbiner er et fullstendig blindspor. Vi trenger dem IKKE!" - Solveig Aunsmo

- Æ e Solveig 53 år – kriminell

Forrige uke fikk jeg den store ære og glede å bli kjent med folka fra Hedmark i nystiftede Motvind Innlandet, hvor Solveig nok er den flotteste av dem alle, nå utpekt som kriminell. Dette fikk det til å klikke for PermaLiv, hvor målet nå er å samle minst 1000 totninger, for å dra på korstog til Finnskogen.

"Nå er jeg så forbannet at jeg satser på å samle 1000 totninger for å dra på korstog til Finnskogen, da naturen er vår religion!" - PermaLiv

I dag kom jeg til å tenke på ei gammel bok igjen, ja det viste seg at den var helt fra 2012, året vi fikk berget Totenåsen.

- ENERGY: Overdevelopment and the Delusion of Endless Growth

"ENERGY: Overdevelopment and the Delusion of Endless Growth takes an unflinching look at the environmental devastation created by our thirst for energy--including supposedly "clean" renewable sources. From oil spills, nuclear accidents, and mountaintop-removal coal mining to oversized wind farms and desert-destroying solar power plants, virtually every region of the globe is now experiencing the consequences of out-of-control energy development. Essentially no place is sacred, no landscape safe from the relentless search for energy resources to continue powering a culture based on perpetual growth. Precious wildlands, fragile ecosystems, even our own communities and children's health are at risk."

Amen! Det var altså ikke slutt med Totenåsen, det var bare stille før stormen, og nå er Helvetet løs.

"Essentially no place is sacred, no landscape safe from the relentless search for energy resources to continue powering a culture based on perpetual growth. Precious wildlands, fragile ecosystems, even our own communities and children's health are at risk."

"The Hillbilly Photography I"

Comments