Saturday, September 9, 2023

Nils Lindstad i barnedåp i Engeli

"Og jeg har albumen bildet er hentet fra, og der står det bildet er fra Johannes Hols sin dåpsdag i 1922😊 Han gjorde vel amerikaner av seg, det veit kanskje du Ola Kai? Det er vel din bestemor Kari til venstre?" - Johannes Holmstad

Dette bildet er fra barnedåp i Engeli i 1922. Til venstre har vi Kari Alm.

Deretter har vi gode, gamle Nils Lindstad, som spilte bort gården sin i Smågarda, hvoretter han bestemte seg for å begynne et nytt liv som pietist i Øverskreien, hvor han bygde seg et skikkelig husorgel, med trepiper og det hele, for virkelig å kunne prise Herren for sitt nye liv. (Ifølge en litt apokryf familietradisjon.)

Hun som bærer dåpsbarnet er Nils sin datter Inga Nathalie Nilsdatter Rødningsby (Linstad). Dåpsbarnet er da Johannes Hols.

Til slutt har vi Ingas mann Ole Kristian Karlsen Rødningsby.

Hvem i all verden Johannes Hols er, veit jeg ikke? Det er mulig alle i bildet er faddere?


"Sant, mor var indignert over at orgelet ble pakket bort. Men det sto faktisk oppmontert (uten innmat) i stua på Øverjordet (på Steinberg) noen år, og jeg har hørt omvisere der fortelle om at det var vanlig med husmøter og orgelspill. Men nå er det på lager igjen." - Nora Brit Thomassen

Denne stua på Øverjordet på Steinberg får jeg forsøke å finne til neste sommer. På side 335 i bygdeboka bind I er det bilde av et tilsvarende husorgel, som det Nils Lindstad hadde, med trepiper og det hele. Dette står på Øvre Blikset, og var bygd av Ole Christian Fodstad, født 1798. Fodstad var organist og profesjonell orgelbygger på Toten, hvor han bygde både kirkeorgler og husorgler for bondestanden.

Det er selvsagt en mulighet at Nils Lindstad kan ha fått tak i et av husorglene etter Ole Christian Fodstad, men selv er jeg overbevist om at han bygde husorglet sitt selv, gitt lindstadingenes karakter og talent. I tillegg drev han eget snekkerverksted i gården Lindstad.

Hans barnebarn Nelly Lindstad lærte seg å spille på dette orglet.

Helst skulle vi satt opp igjen dette husorglet i Husmannstroens katedral, hvor vi arrangerte "Toner på Stabburstunet" for pilegrimsvandrere etter Dahlsleden rundt Totenåsen, hvor de fikk servert nystekte vafler med frisk jordbærrøre fra jordbæråkeren til bestemor, hvor de etter en omvisning i kværna til herr Fossemøllen, fortsatte sin vandring over til Skjølås i Kolbu, hvor det i sin tid var Skjølåsmesse, i fotsporene til økopietisten i Holmstadengen, med en stopp midtvegs på Syljusætra, hvor M.J. Dahl lot tonene trille utover sætervollen, med hans harpegitar.

Tro om dette kan være stua på Øverjordet, hvor husorglet til Nils Lindstad stod oppmontert en periode?

Bestill fadografiet her.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Hovdetoppen - Mjøslandets største øyensår

Da vi forlot Gjøvik i 2018, var planen å flytte tilbake så raskt råd var, men så oppdaget jeg plutselig store skogsmaskiner oppe på det unik...