Skip to main content

Kulturhistorisk vandring etter grenda til Totenåsens apostel onsdag 31. mai kl. 18:00

Bli med på en kulturhistorisk vandring etter grenda til Totenåsens apostel onsdag 31.mai kl. 18:00.
Totenåsens apostel M.J. Dahl i yngre år.

Guider blir Ragnar Holmstad og Inger-Marit Østby. Sistnevnte har skrevet flere fine artikler om grenda, som du bør studere før vandringen, disse er lenket til lenger ned.

Grendevandringen begynner nede ved Sagplassen, vis a vis Hawgs MC, og avsluttes i Holmstadengen, hvor lekpredikant Magnus J. Dahl levde.

Det blir ikke vandring etter Olterudelva i år, men kulturkontoret innleder et 4-årig kulturstiprosjekt i 2018, og slik jeg forstår det er de interessert i å ta med strekket fra jordet til Per Post opp til Nygardseterdammen og Holmstadengen i dette prosjektet. Det er ønskelig å knytte denne vandringen opp til en folkehelsesti Toppen idrettsforening opparbeider mellom Stange skole og Toppenplassen. Jeg kan garantere at vandringen etter elva blir en topp avstikker for vandringen til Toppen!

Fra Nygardseterdammen er det også en mulighet å følge gamlevegen over til Ytre Kolbu mot Røise, og herfra følge Faraas-grenda ned igjen til Toppenplassen. Bare fantasien setter grenser for mulighetene som her ligger og venter på oss!

I tillegg har jeg fått ei skjermingsfylling ovenfor restene av herr Fossemøllens kulturskog, slik at dette kan bli et verdig sted etter kulturstien langs Olterudelva, eller Fossemøllen II.

Vandringen videre:

- Kulturhistorisk vandring etter grenda til Totenåsens apostel

Østby har skrevet mange fine artikler om Dahl og grenda på lokalhistorie-wikien:
Mine fem utvalgte artikler kan også være verdt å få med seg:

- Fem knallartikler fra Toten

Søndagsskole ved Skreiens bedehus på 1950-tallet, med Bjarne Holmstad som søndagsskolelærer. Helmer Holmstad den yngre er nr. 3 i bakre rekke sett fra venstre, med "caps".

Legg merke til de flotte rutevinduene og geriktene!

Familien til Arne Haug, som senere ble prest i Avaldsnes, vokste opp i vaktmesterboligen i underetasjen. Arne og Helmer pleier fremdeles sin barndoms vennskap, og Arne må tilbake og se Totenåsen hver sommer.

Nå er bedehuset til Totenåsens apostel i en trist forfatning, og bekken bak bedehuset, som markerte skillet mellom Hoff og Balke kirkesogn, er fylt igjen med stein.

Vandringen avsluttes ved Holmstadengen, hvor Totenåsens apostel Magnus Johansen Dahl holdt til. Herfra er en enestående utsikt over de fagre totenbygder, Mjøsa, de dype skoger mot Sverige og den norske fjellheimen. Utsikta i seg selv er verdt hele vandringen, i tillegg får vi en masse eksotisk kulturhistorisk krydder med på turen!

Vandringen tar til nederst i Kronborgsæterlinna, ved tidligere Solhaug Trevare. Her hadde Harald Holmstad landhandleri i første etasje, hvor hans tante Nelly Holmstad byttet til seg smør fra egg for å bake totenkringler. Harald flyttet seinere virksomheten ned til Skreia, hvor butikken seinere ble overtatt av Mistereggen. Fram til siste malingsstrøk kunne man tydelig se Harald Holmstad der bokstavene hang.

Hans bror Kolbjørn Holmstad fulgte også i sin fars fotspor, og etablerte jernvare på Bøverbru. Før dette arbeidet han med å dreie rivepinner ved den første Solhaug Trevare litt lenger oppetter elva.

Her ved Olterud nederst i Kronborgsætergrenda var tidligere tre landhandlerier: Olterud Handel hvor Helmer Holmstad den eldre en tid var kjøpmann, hans sønn Haralds landhandleri samt Fossum Handel under COOP.

Fossum  satset stort på totenkringler, som han solgte innover mot Oslo og ellers på østlandet. Man kan si at Skreien gikk fra å være vevegrenda til å bli bakergrenda, da mange kvinner ble engasjert til å bake totenkringler, disse bakte hver for seg hjemme.

Min bestemog fortsatte å bake totenkringler fram til sin død, og selv etter at Fossum ga seg kom folk fra hele Toten for å kjøpe kringlene hennes. I dag er det kun mine tanter og et søskenbarn som kjenner oppskrifta hennes.

Oppe på Holmstad Hjemmebakeri høyere oppe i grenda går produksjonen av totenkringler for fullt den dag i dag, og man kan si de har overtatt virksomheten etter Fossum landhandleri. Det virker imidlertid som om alle kvinnene som bakte totenkringler var frie til å utvikle sine egne oppskrifter.

For egen del håper jeg å lære opp jentene mine i oppskrifta til bestemor, og kanskje starter vi en dag en kafè med totenkringler ala bestemor?

Telthuset til Fellesmisjonen er bygget på grunnmuren til den første Solhaugs trevarefabrikk, hvor Kolbjørn Holmstad dreide rivepinner som ung. Lenger ned var sagverk.

Min far ser ikke bort fra at det var mølle her før trevaren ble etablert, og trolig ble min tippoldefar Herman Evensen Fossemøllen (1839-1919) hentet fra gården Fossemøllen ved Kvernumsstrykene på Skreia, for å drive vannkraftsindustri som husmann under storgarden Grythe ved Olterudelva.

Jeg ser ikke bort fra at herr Fossemøllen både etablerte mølle her og sagverket Skreien sagbruk, og at han seinere hjalp sin sønn med oppstarten av Solhaug trevarefabrikk.

Her er så mye jeg håper å få større klarhet i under denne grendevandringen. Håper du også blir med!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.