Thursday, November 2, 2023

Vestlig sivilisasjon er lik en snittet blomst

Bestill fadografiet her."Western Civilisation is a cut flower, and cut flowers die... but we have the remnants, the symbols of Western heritage, and their seeds. All we have to do, those of us who inherited it, is to go and see them, grow them, nurture them, water them".

Dette var da rart, fordi det var akkurat dette sitatet som gjorde så at jeg stoppet videoen, for å poste den her. Så ser jeg at de har lagt til det samme sitatet, i ingressen til videoen.

Vestlig sivilisasjon begynte i Athen, Jerusalem og Roma, og ble avsluttet her i Grythengen. Vi ønsker så inderlig vel å fortelle historiene om vår sivilisasjon, i vårt historiemaleri, som kulturbærere av kværnenga til herr Fossemøllen og pietistenga til oldefar. Men dette går ikke, fordi alle biokulturelle koblinger er revet fra hverandre.

Derfor har alle Mjøslandets barn endt opp som mjøsbarbarer, hvilket vi merker så inderlig vel, da hatet og raseriet mot oss og denne bitte lille himmelenga vår, er akkurat like intenst og forblindet, som hatet og raseriet mot det jødiske folk og Israel.

Så er det da også slik mannen bak sitatet ovenfor fortsetter, alternativet til å ha en sivilisasjon med røttene intakt, er barbariet, det er Hamas!


Da meldte vi oss inn i Med Israel for Fred, da det er gratis ut året. Vi følger krigen mot Hamas sånn någenlunde på Raptor News, ellers får det være, vi har ikke tid til mer.

Selv ser jeg på Grythengen som et lite Israel, og bygdedyrene i Øverskreien, som Hamas. Men vi har ingen interesse av å kjempe mot dem, vi får bare samle sammen frøene etter vår vestlige sivilisasjon, som de har ødelagt, og ta med oss disse til en sjarmerende, liten, fransk middelalderlandsby.

Skulle Norge en gang i tiden bli seg selv igjen, og disse sinnsvake menneskene, som har overtatt landet vårt, setter i stand igjen kværnenga vår, slik at vår kulturarv kan vokse og gro her på nytt og slå røtter, da kommer vi tilbake med frøposene våre.

Bye, bye, mjøsbarbarer! Vi samler nå sammen så mange frø vi klarer etter sivilisasjonen vår, som dere har ødelagt, og finner oss en sjarmerende, liten, fransk middelalderlandsby, så raskt vi kan etter 150-års jubileet vårt i 2025.

"20 Beautiful Medieval Towns and Villages in France"

Ser ikke ut til å være noen dårlig tilværelse dette😌

Men, men, dere er nå dumme da, tenk å jage vekk Mjøslandets beste landskaps-fotograf. Kun barbarer kan få seg til å gjøre noe slikt😡

Fotografiet er tatt ut gjennom vinduet på den gamle Mjøsferga, mot Helgøya og Nessundet.

Bestill fadografiet her.


Lik fisk i en sølepytt.

Så er spørsmålet, er det noen vits i å leve i en nasjon der all spiritualitet er tapt? Der all urban og rural kultur er borte? Der menneskene kun er tomme, Falske Selv?

Jeg tror Konstantin Kisin ville svart NEI!


Hatet til Israel og jødene er jammen akkurat det samme hatet, som hatet til Grythengen og kværnfolket i Grythengen, det er ingen forskjell, det er Hamas-hat alt sammen!

Uansett er det meget trist at ingen av herr Fossemøllens barn, eller etterkomerne av Ovren Mikkelson, som designet kværna ved stenelven Grýta, og som vel utgjør omkring 5% av totningene, ser noen verdi i å samle sammen de siste frøene etter vår tapte sivilisasjon, i et forsøk på å bevare dem for etterslekten og bedre tider, lik i frø-hvelvet på Svalbard.

Tvert i mot gjør alle sitt ytterste for å forhindre oss fra å dokumentere restene av vår tapte, vestlige sivilisasjon!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Hovdetoppen - Mjøslandets største øyensår

Da vi forlot Gjøvik i 2018, var planen å flytte tilbake så raskt råd var, men så oppdaget jeg plutselig store skogsmaskiner oppe på det unik...