Den 25te sivilisasjon

I følgende video forteller Richard Heinberg at det har vært 24 sivilisasjoner før vår egen, og at de alle kollapset:

Den fatale feilslutningen til dere cornucopianere er at dere later som disse pengene bare kan trylles frem. Enten det, ellers så tror dere på uendelig vekst i en endelig verden. - Eivind Berge
Cornucopicanerne fornekter tom. at det har vært sivilisasjonssykluser:
Ja sikkert, hvis man ikke tror på teknologisk utvikling. Det ville være første gang i historien i tilfellet. - Thina Saltvedt
At fremskrittstroen virkelig er en tro, er så enkelt å forstå for oss ikke-cornucopianere. At evig vekst er umulig i en endelig verden, er for oss like logisk som at hvis man spiser et eple, sitter man til slutt igjen kun med epleskrotten.

Allikevel, fordi vekstdogmet er det sentrale dogmet i vår økonomi, tror man at eplet blir større, saftigere og rødere, dess mer man spiser av det. Så man kan trygt si at mennesket ble ikke vist da Eva tok sin berømte bit av kunnskapens tre.

Mot slutten av videoen spekulerer Heinberg i om vår sivilisasjon vil bli nok et studieobjekt for framtidige arkeologer. Dessverre tar han nok feil i dette, da vi, i motsetning til tidligere sivilisasjoner, har brukt opp engangsgavene. I tillegg til at vår sivilisasjon er global. Tenk bare på hva det betyr at utvinningsgraden av kobber har falt fra 20 % på 1800-tallet, til 0,2 % i dag.

Så vår sivilisasjon ser ut til å bli den siste, da vi ikke kun er i ferd med å ødelegge vår egen sivilisasjon, men også grunnlaget for alle fremtidige sivilisasjoner. Derfor er syklusenes tid forbi!

Syklusenes tid er forbi
Men etter fallet av vår industrielle sivilisasjon vil historiens gang endres, og syklusenes tid vil være forbi. Vi vil få en rettlinjet historie, men ikke en oppadgående rettlinjet utvikling, slik Saltvedt tror. Nei, menneskets gang videre vil heller kunne sammenlignes med en rett, flat strek like over bakkenivå, kanskje med noen ytterst små humper og kuler. Dette fordi vi har brukt opp engangsgavene av energi-, metall- og mineralkilder. Derfor kan vi ikke starte opp igjen en industriell sivilisasjon, og vi vil heller ikke ha til rådighet de enkelt tilgjengelige metaller og mineraler tidligere sivilisasjoner hadde. Så noe nytt Romerrike blir det neppe snakk om. Man kan si at vi er dømt til en evig fremtid på jeger/samlernivå. Forsåvidt en god nyhet for alt annet liv på kloden.
Fallet av den 25te sivilisasjon, den siste på jorden
Biologen Jared Diamond ga i 2005 ut boka Kollaps. Hvordan samfunn går under eller overlever. Han oppsummerer hvordan urbefolkninger og kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, uten unntak har ekspandert over bærekraftig grense, ødelagt eget livsgrunnlag og deretter kollapset. Det finnes ingen historiske eksempler på at urbefolkninger hadde omtanke for annet enn sin egen kortsiktige vinning. 
Menneskekulturer har vært begrenset av teknologiske muligheter til å tømme ressursene, ikke av sin edle holdning. Det går en tydelig grense mellom de kulturer som ble på jeger-/samlernivå, hvorav noen fremdeles finnes, og kulturer som utviklet teknologi eller ble mange nok til å endre økosystemene de selv var avhengige av. Alle de sistnevnte kulturene er borte, utenom den vi lever i nå. 
Verdens kjente tidligere og nåværende kulturer er en historie om hvordan mennesker har brukt alle midler for å krige om, utnytte og utarme økosystemene de har levd i. Uavhengig av kultur har mennesket til alle tider strevd og kjempet etter mat, plass, goder og verdier som har sammenheng med de to seleksjonskreftene: Å få tak i det som er nødvendig for å sikre ernæring til barn og familie (naturlig seleksjon), og å bli en attraktiv partner (seksuell seleksjon). – Det biologiske mennesket, av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 239
De fleste mennesker innser ikke at vi nå lever i en spesiell tid, avslutningen av den 25te sivilisasjonssyklus, og med dette en endelig avslutning av hva man kan kalle sivilisasjon. De vandrer inn i avgrunnen med øynene forblindet av fremskrittets dogmer. De innser ikke alvoret før de sitter med steinøksa i hånda, i et desperat forsøk på å berge vinterveden. Og intet vil bli gjort for å gjøre livet litt mer utholdelig for våre etterkommere.

Vi har nå kommet til slutten av den 25te sivilisasjon. Slår Tverbergs energigraf til, vil den avsluttes like brått og uventet som Rv. 4 her i Viggadalen på Hadeland.

Heinberg snakker en del om kompleksitet i videoen. Men vi må merke oss at dette dreier seg om teknologisk eller fabrikert kompleksitet, hva økosofen Sigmund K. Setreng kaller for komplikasjon.

Derimot kan de overlevende etter den 25te sivilisasjons fall få oppleve liv fyllt av naturens kompleksitet!

Relatert:
  • What is the Future of Humankind? (Interessant artikkel av Hugo Bardi hvor han mener det igjen kan oppstå sivilisasjoner etter kollapset, på tross av at de ikke vil ha tilgang til fossil energi, mineraler og metaller.)

Comments