Skip to main content

Building Shape

By Christopher Alexander. Original text here. Published at P2P-Foundation on 2nd April 2015.

Almost every building mass visible in this picture, from the town of Trondheim, is a rectangle in plan.

THE BASIC SHAPE OF BUILDINGS

It is true that there are round igloos in the arctic, round wigwams among the plains , rounded mud huts in the Camerouns. Nevertheless, the vast majority of all good buildings, all over the world, for millenia, have been either:
 • rectangular, or
 • near rectangular, or
 • compositions in which rectangles form coherent groups so that one rectangle leans off the next.
 • shaped by the shape of the boundary or nearby public way, even when it is curved or acute-angled.
The recent fashion for oddly shaped buildings has come about, for three main reasons:
 • First, because people have wanted to separate themselves from the sterile architecture of the 20th century, and somehow, by using more complex shapes, they think they will “do better”. 
 • Second, it happens simply because of lack of mental discipline. When someone who does not understand the nature of buildings or the nature of built space, or if they do not understand the principles of structural stability, there is a tendency to draw a rounded or odd-shaped polygonal diagram, and then try to make an actual building on the basis of that plan. 
 • Third, it comes about because people do not understand the nature of the positive space next to the building. A rounded building or an angular building can only very rarely form positive space next to it.

SUMMARY OF TASKS FOR THIS UNFOLDING:

When the rudimentary placing of buildings first occurs, before the individual buildings are designed in detail, create credible and useful rough compositions in which each building is made of any one of the following:
 • Make the building mass a simple rectangle in plan — in later elaborations the plan may take on many small helpful details which differentiate its shape and envelope. 
 • Make the building mass a rough rectangle which may have slight deviations from the perfect right angles in one or two corners, to accomodate the building to an existing context which requires such deviations. 
 • Make the building a hierarchical arrangement of several rectangles, in which the smaller rectangles “lean up against” the larger ones. 
 • In cases where the building is close to a road or boundary, shape it to maintain positive space in the public realm, and thus let it be shaped by the shape of the boundary or nearby public way, even when they are curved or acute-angled.
Prestestua by Eiktunet, Gjøvik.


Related


  Comments

  Popular posts from this blog

  Sommerhilsen fra Terje Bongard

  Noen tanker:

  Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


  Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

  Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

  Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

  Village Towns

  Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

  Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.