Skip to main content

Building Shape

By Christopher Alexander. Original text here. Published at P2P-Foundation on 2nd April 2015.

Almost every building mass visible in this picture, from the town of Trondheim, is a rectangle in plan.

THE BASIC SHAPE OF BUILDINGS

It is true that there are round igloos in the arctic, round wigwams among the plains , rounded mud huts in the Camerouns. Nevertheless, the vast majority of all good buildings, all over the world, for millenia, have been either:
 • rectangular, or
 • near rectangular, or
 • compositions in which rectangles form coherent groups so that one rectangle leans off the next.
 • shaped by the shape of the boundary or nearby public way, even when it is curved or acute-angled.
The recent fashion for oddly shaped buildings has come about, for three main reasons:
 • First, because people have wanted to separate themselves from the sterile architecture of the 20th century, and somehow, by using more complex shapes, they think they will “do better”. 
 • Second, it happens simply because of lack of mental discipline. When someone who does not understand the nature of buildings or the nature of built space, or if they do not understand the principles of structural stability, there is a tendency to draw a rounded or odd-shaped polygonal diagram, and then try to make an actual building on the basis of that plan. 
 • Third, it comes about because people do not understand the nature of the positive space next to the building. A rounded building or an angular building can only very rarely form positive space next to it.

SUMMARY OF TASKS FOR THIS UNFOLDING:

When the rudimentary placing of buildings first occurs, before the individual buildings are designed in detail, create credible and useful rough compositions in which each building is made of any one of the following:
 • Make the building mass a simple rectangle in plan — in later elaborations the plan may take on many small helpful details which differentiate its shape and envelope. 
 • Make the building mass a rough rectangle which may have slight deviations from the perfect right angles in one or two corners, to accomodate the building to an existing context which requires such deviations. 
 • Make the building a hierarchical arrangement of several rectangles, in which the smaller rectangles “lean up against” the larger ones. 
 • In cases where the building is close to a road or boundary, shape it to maintain positive space in the public realm, and thus let it be shaped by the shape of the boundary or nearby public way, even when they are curved or acute-angled.
Prestestua by Eiktunet, Gjøvik.


Related


  Comments

  Popular posts from this blog

  Paddehoa og plassen min

  Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
  Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
  Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
  Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
  grendearven din.
  No stend vi ribba attende.

  Kapping av hulkillist

  Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
  En god artikkel:
  5 snarveier når du skal legge lister
  En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

  Så bare til å montere :)

  Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

  Minus låven

  Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
  Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…