Skip to main content

Charles Eisenstein on Growing "the Bright Side of the Force"


Charles Eisenstein, the author of Sacred Economics, gave this inspiring talk to Occupy Wall Street, which is actually about growing “the bright side of the force”. This Star Wars inspired theme I couple with “the handicap principle“, which has a “bright” and a “dark” side; the selfish and the cooperative. Animals generally use just one of these forces in gathering acceptance and status, while humans are capable to use both or choose one. Or they don’t actually choose, they use the part of the force which is easiest to achieve within the current design of our societies. Unfortunately we have chosen to grow “the dark side of the force”, today growing these evil powers mainly through the ideologies of modernism and capitalism. As a result, community is almost gone.

To maintain eternal growth we need to turn more and more natural and human resources into products and services, rather than gifts. Ideally a mother making a meal of love to her children should have been turned into a transaction rather than a gift, to keep GNP growing. Sadly we are almost there, at the point where no more services can be transformed from community to money. We are at the end of growth. The sign is that community is gone — community has been torn to peaces by the beast of eternal growth.

Bonds between people cannot be created the same way within a transaction economy as it did in the gift economy. The gift economy is the tribal economy, growing the bright side of the force to its fulfillment, where invisible bonds are created between people through gifts, not services. How low have we as humanity gone in isolating things? The context, not the thing, is the key.

A debt based economy functions under the principle of competition, growing the evil side of “the handicap principle“. It cannot work another way. Watch the video above and you’ll hopefully be convinced. The ideology of economists tells us this is the only way to create prosperity. But the truth is that they have no idea how strong the bright side of the force is, the research gathered within the fields of psychology and human behavior ecology has proven this. We can beat the dark side using the massive amount of knowledge accrued on how to apply “the handicap principle” for creating a new gift economy!

See the video and get inspired! And then continue on to read Charles Eisenstein’s book — it’s posted for free on the internet here: Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition.
They tell you we are dreamers. The true dreamers are those who think things can go on indefinitely the way they are. We are not dreamers. We are awakening from a dream which is turning into a nightmare. We are not destroying anything. We are only witnessing how the system is destroying itself. We all know the classic scenes from cartoons. The cat reaches a precipice. But it goes on walking. Ignoring the fact that there is nothing beneath. Only when it looks down and notices it, it falls down. This is what we are doing here. We are telling the guys there on Wall Street – Hey, look down! - Slavoj Žižek
This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on November 16, 2011. Posted at Energy Bulletin, USA, on November 18, 2011.

  Comments

  Popular posts from this blog

  Paddehoa og plassen min

  Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
  Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
  Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
  Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
  grendearven din.
  No stend vi ribba attende.

  Hurdalsrosa på Toten

  Austlandets perle
  i dei djupe skogane
  på hi sida av Totenåsen,
  var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
  som her stend og raudner
  over venleiken sin,
  i veggen på våningshuset
  til plassen min.

  Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
  alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

  Hurdalsrosa vart like gjev
  åt fattig som åt rik,
  ho skil ikkje
  på kven ho skjenkar
  av venleiken sin.
  I lag med deg,
  sjølv ein husmannsplass,
  rik vart.
  Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
  du oss skjenkar.
  År etter år,
  inga kulde eller tørke,
  tek knekken på kjærleiken din,
  du gamle hurdalsrosebusk,
  ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

  Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

  Kommentar hos Steigan:
  Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
  Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!