Skip to main content

Privat eiendomsrett, vår hellige ku

Et spennende nytt essay av James Quilligan, hvor han diskuterer den hellige kua privat eiendomsrett på bekostning av allmennheten. Jeg ble gjort oppmerksom på essayet gjennom P2P Foundation, hvor Michel Bauwens gir følgende strålende sammendrag:
This article focuses on the sacred cow of private property in liberal philosophy and politics and its catastrophic impact on the commons. Numerous liberal thinkers (mostly male) have attempted to base social systems, moral obligations and property rights in human nature using the laws of the natural universe. They share the blame for the devastation of the commons. No one has influenced the rules, institutions and concepts of modern individualism more than John Locke. It was Locke, the 17th century philosopher and political scientist, who formulated the central tenet of liberalism: that property should be organized through individual ownership by excluding others. Locke’s source code, both at the meta-level and physical level, is still driving our operating system. It repeats endlessly the ‘empirical’ story that nature intended the commons to be possessed through proprietary ownership. From the long view of social history and political philosophy, however, it’s Locke’s sacred cow of proprietary rights that has been devouring the commons, not Hardin’s hungry cattle or their poor herders. - Michel Bauwens
Les artikkelen: The Failed Metaphysics Behind Private Property: Sharing our Commonhood. By James Bernard Quilligan. Kosmos Journal, May 2011.

Felles(skaps)hage
 Videre lesning:

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…