Skip to main content

Sea Water Farming

The two videos below are much about scaling up mangrove systems for sustainable sea water farming, done in a true permaculture spirit from which both people and nature benefit. Sadly this is in stark contrast to industrial aquaculture, where they throw cheap energy on unsustainable systems to maximize profit.

Today mangroves are disappearing fast. Thirty-five percent of mangrove ecosystems disappeared between 1980 and 2000, according to the Millennium Ecosystem Assessment. Shrimp farms have been a primary cause of mangrove loss, as well as urbanization and agriculture. This is why the message from The Seawater Foundation is of such an importance, as they show how to change and provide hope for the future.

Greening Eritrea — Part 1


Greening Eritrea — Part 2

A similar form of sustainable shrimp farming is the Chinese Gei Wai, a shallow fish pond surrounded by bunds. Make sure you get real mangrove prawns on your pizza next time you order a sea food topping!

Mangroves and other coastal ecosystems provide a lot services for humanity, among them is their capacity to capture and store CO2. Carbon sinks along the world’s coast lines, including mangroves, sea grasses, and tidal salt marshes, store massive quantities of carbon for centuries at a time, and could provide an immediate and cost-effective tool to counter the impacts of climate change.


Further reading:

  This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on March 30, 2011. Also published at Energy Bulletin on May 09, 2011.

  Comments

  Popular posts from this blog

  Paddehoa og plassen min

  Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
  Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
  Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
  Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
  grendearven din.
  No stend vi ribba attende.

  Venter metankatastrofen oss?

  I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

  Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

  Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

  "Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

  Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

  Den djupe grenda

  Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
  I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
  I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
  I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
  I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.