Skip to main content

Tobakksfriprisen 2011 til Tone Bergli Joner

Professor Asbørn Kjønstads presentasjon:
Bestill boka (+smakebiter) her!
Jeg har den store glede og ære å presentere vinneren av Tobakksfriprisen 2011 -Tone Bergli Joner. Hun har ført en utrettelig kamp for å avdekke tobakksindustriens mange uredelige metoder, og for å gjøre dette forståelig for det norske folk. Det er flott at vi i dag kan krone hennes verk med den største herder som vi kan gi henne. 
Tones Joners offentlige innsats mot tobakken knytter seg først og fremst til de siste ti årene. Hun har utgitt to viktige bøker og skrevet en rekke artikler om tobakk. Dette skal jeg komme tilbake til, men først skal jeg framheve noe av det hun har gjort i sitt tidligere liv, slik at vi kan bli litt kjent med hvem hun er. 
Tone Joner har utdannelse innen psykologi, motetegning og dukkespill. Hun har også en mangesidig yrkeserfaring - motedesign, dukketeater, TV-serier med mer. Hun har skrevet ca 60 fagbøker om en rekke ulike emner, blant annet musikk, formgivning, hobby-virksomhet, barnesikkerhet og søvnproblemer hos barn. Hun skriver og synger viser sammen med sin mann Pelle Joner.
Pelle er biokjemiker, og den første tobakksboken skrev de to sammen. Den heter "Det store bedraget" og har undertittelen "Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite". Boka kom ut i 2002, og jeg skal her nevne forfatternes viktigste teser:
1. I flere tiår har tobakksindustrien løyet om de enorme helseskadene som knytter seg til tobakken.
2. Tobakksindustrien har også løyet om den sterke nikotinavhengigheten som knytter seg til tobakken.
3. Tobakksindustrien har fortiet og underslått egne forskningsresultater og kunnskaper om skadevirkningene.
4. Tobakksindustrien har ved utspekulerte reklametriks lokket barn og ungdom til å bli røykere.
5. Tobakksindustrien har betalt forskere, politikere og journalister for å bagatellisere kunnskap om helseskadene og nikotinavhengigheten.
6. Tobakksindustrien har bestukket filmprodusenter og skuespillere for å gi de unge "forbilder" som røyker på film.
7. Tobakksindustrien har genmanipulert tobakksplanter for å øke nikotininnholdet og avhengigheten.
8. Tobakksindustrien har latterliggjort tobakksmotstandere og helseopplysning.
9. Tobakksindustrien har i stor stil smuglet sigaretter for å presse ned tobakksavgiftene.
10. Tobakksindustrien har bevisst satset på markeder i fattige land hvor det har vært få restriksjoner mot tobakk.
Etter min mening er påstandene i denne boka grundig dokumentert, den er meget godt skrevet, og boka inneholder svært viktig informasjon. Den burde ha fått stor utbredelse, og det var som utgangspunkt betydelig interesse for den i massemediene. Journalister som ringte til meg, sa imidlertid at informasjonssjef Jan Robert Kvam i Tidemanns Tobakksfabrikk hadde uttalt at boka ikke inneholdt noe nytt. Det var jo tilsynelatende et kraftig argument for at massemediene ikke skulle skrive om boka. Men reelt sett var det meget avslørende at tobakksindustrien hadde visst om helseskadene og nikotinavhengigheten i tiår etter tiår, og at den dertil hadde fortiet og bagatellisert dette overfor forbrukerne og statsmyndighetene. 
Men tobakksindustrien greide altså å ”punkere” omtalen av bokas innhold og en samfunnsdebatt i massemediene, ved hjelp av en gammel metode. Fabrikkeier Johan H. Andresen i Tidemans gjorde det samme da de alarmerende rapportene fra den amerikanske og norske helsedirektøren kom i 1964. Også ved flere senere begivenheter har tobakkskongens budskap vært: ”Intet nytt”. Tone og Pelle Joner, som skulle ha høstet stor heder for denne boka, ble i stedet sittende igjen med en etterbyrde.
Det er beundringverdig at de ikke lot seg lamme av dette, men fortsatte kampen mot tobakken. Særlig viktig er det at Tone i 2010 utga en ny bok "Århundrets bedrag". På forsiden gjengis fem uttalelser fra tobakksindustrien, og her skal jeg sitere to av dem:
- ”Barna var våre mål ... det var dette som var bedriftens politikk".
- ”Vi røyker ikke skitten, vi bare selger den ... til de unge, de fattige".
Jeg vil særlig framheve to temaer hvor Tone har ytet store bidrag den siste tiden:
- Det gjelder helsefarene som knytter seg til "Tredjehånds røyk". Førstehånds røyk den røyken som røykeren selv får i seg (aktiv røyking). Andrehånds røyk er den røyken som de som oppholder seg i nærheten av røykeren, får i seg (passiv røyking). Tredjehånds røyk er den røyken som blir sittende igjen i klær, møbler og andre ting som engang har vært i nærheten av røykerne. Her vil jeg nevne at noen av våre bestemødre og oldemødre klaget over røyken i gardinene, men det var ikke så mange som hørte på slik intuitiv folkelig motstand mot røykingen.
- Det andre temaet som jeg vil framheve, er snus. Her har vi den spesielle situasjonen i Norge at en forsker ved SIRUS, som i sin ungdom nedla et meget stort og viktig arbeid i Statens tobakkskaderåd, nå går inn for snus som røykeavvenningsmetode. Det ser ut som om Karl Erik Lund har "meldt overgang" eller "konvertert". Tone Joner har i flere viktige artikler og i sin siste bok tatt et kraftfullt oppgjør mot dette.
Tone Bergli Joner vil nå bli tildelt Tobakksfriprisen for 2011. Den får hun for viktig samfunnsengasjement, folkeopplysning og som forkjemper for barn og ungdom. Jeg tør be om at Tone Bergli Joner kommer fram for å motta prisen.
Oslo 31. mai 2011
Asbjørn Kjønstad
Professor dr. juris
Universitetet i Oslo

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.




En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!







Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!