Skip to main content

Vandana Shiva x3

In this interview for CSSC Encounters, Dr. Vandana Shiva gives the history of her engagement and explains the situation we are in now, facing a new fascism as corporations and governments merge. Still, she is always using an optimistic tone, in spite of corporate grabs of our common heritage, the natural world — a world caught in a system where the ecology and the economy are fierce enemies, when they should have been best friends. How to reunite them? Vandana gives the answer, through true community!I was also lucky to come across two more recent videos of Dr. Shiva from Eco Walk the Talk. Take your time to read their introduction article: Vandana Shiva: Traditional Knowledge, Biodiversity and Sustainable Living.

While Geoff’s main focus is upon the microbiological diversity of soil life, his female counterpart has her main focus upon the diversity of native seeds. Today these seeds and their properties are patented on a large scale, before being sold back to those they were stolen from by the GMO corporations.

I’ll let a quote from the article referred to above introduce both these videos:

In the following interview, she explains the work done at the organzation she founded in 1987 – Navdanya Biodiversity Conservation Farm and Bija Vidyapeeth, the research and training arm. She reiterates that ecological farming is pro-peace, pro-biodiversity, pro-culture and pro-livelihood for the poor. Eco Walk the Talk

Here’s a recording in part, of a session by Dr Vandana Shiva at Navdanya, where she clearly explains four kinds of seeds – open pollination, green revolution varieties, hybrid varieties and GM seeds. This distinction is fundamentally important to understand the arguments against genetic engineering. She also describes how the cost of GM seeds and pesticide use soar astronomically, which are major factors behind the indebtedness and consequent suicide of farmers. (Kindly excuse the poor lighting conditions in the room, which is more than made up by Dr Shiva’s articulate discourse) Eco Walk the Talk


Further reading:

This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on May 28, 2011. Also published at Energy Bulletin, USA, on May 31, 2011.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.