Skip to main content

Leilighetsbarn er tvangsrøykere!

Passiv røyking (eller bedre, tvungen røyking) blant barn er et mye større problem enn tidligere antatt, særlig gjelder dette for barn som vokser opp i leilighetsbygg, konkluderer en ny studie fra the University of Rochester Medical Center, USA. Den bygger på data fra nær 6000 barn som fikk målt kontinin-verdiene i blodet, en markør for nikotineksponering.


Av barn som vokser opp i flerfamiliebygg viser blodprøvene at mer enn 84 prosent eksponeres for tobakksrøyk. Afroamerikanske barn i leiligheter er 45 prosent mer eksponert for tobakksrøyk enn gjennomsnittet for afroamerikanske barn. For hvite barn som vokser opp i leilighetsbygg er disse hele 207 prosent mer eksponert for tobakksrøyk enn gjennomsnittet blant hvite amerikanske barn!

Det er all grunn til å anta at situasjonen er like ille her til lands, både fordi vi har en høy andel kvinnelig røykere og fordi vi neppe bygger bedre boliger enn amerikanerne. Men samme hvor bra vi bygger, det eksisterer ikke ventilasjonsanlegg som er avanserte nok til å eliminere problemet med passiv røyking i leilighetsbygg. Dette ifølge en rapport fra U.S. Surgeon General Richard H. Carmona.

Denne rapporten, med tittelen The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke, konkluderer med at det ikke finnes noen nedre risikofri grense for tvungen (passiv) røyking. Surgeon General Carmona, vice admiral of the U.S. Public Health Service, understreker at tvungen røyking er mye mer enn en irritasjonsfaktor og utgjør en alvorlig helserisiko, langt større enn tidligere antatt.

Jeg vil sitere fra Science Daily:
"We are starting to understand the role that seepage through walls and through shared ventilation may impact tobacco smoke exposure in apartments," said Karen Wilson, M.D., MPH, author of the study and an assistant professor of Pediatrics at the University of Rochester Medical Center's Golisano Children's Hospital. "We see that children are being exposed in ways we are not picking up, and it's important, for their health, that we figure out where this exposure is taking place, and work to eliminate it. Multi-unit housing is one potential source, but a very important one.
Tobacco label showing
pipe-smoking child
wearing striped foolscap
and riding on a large winged insect
Tobakksrøyk inneholder mer enn 50 kreftfremkallende stoffer og selv kortvarig eksponering øker risikoen for å utvikle hjerteproblemer og lungekreft. Små barn er særlig utsatt for stoffene fra tobakksrøyk. Forskning fra Karolinska Institutet, Sverige, viser at passiv røyking de første månedene av et barns liv markant øker risikoen for å utvikle astma og allergi.

Ifølge WHOs kreftforskningssenter er tobakkstung luft like farlig som asbest. I Danmark heller SBIs undersøkelser mot at dersom du får innsig av røyk fra bare to sigaretter til din bolig, blir du utsatt for like mange skadelige partikler som om du oppholdt deg på en sterkt trafikkert vei. Nye undersøkelser viser at de minste partiklene i røyken også kan trenge gjennom mikrosprekker i tak og vegger. Disse partiklene er særlig farlige da de føres dypest ned i lungene.

Etter å flere ganger ha gjort min nye nabo oppmerksom på at vi til tider får kraftig innsig av tobakksrøyk i vår leilighet, og at vi har et lite barn, har jeg blitt fortalt at ved ytterligere oppfordringer om å vise menneskelige hensyn, vil jeg bli politianmeldt. Ikke for det, jeg går gjerne i fengsel for min datter. Men at man i Norge i år 2011 skal regnes som kriminell fordi man ønsker å beskytte sitt barn fra å bli forgiftet, finner jeg urimelig og uakseptabelt. Ekstra ille er det at det røykes natterstid, da man er ute av stand til å beskytte seg selv under søvn.Jeg vil sitere fra Science Daily:
This research will help promote the notion that it is never acceptable to smoke indoors, even in your own unit, because the smoke get into the bodies of children in other units," said Winickoff, who is also an associate professor of Pediatrics at Harvard Medical School.
Det finnes kun en løsning på dette samfunnsproblemet og det er å innføre et totalvern for barn mot å bli utsatt for tvungen passiv røyking. I realiteten betyr dette at alle flerfamiliehus med barn må være røykfrie. I Danmark har boligbyggelagene allerede begynt å oppføre røykfrie leilighetsbygg, en god ide også for norske boligbyggelag.

Jeg vil sitere fra Science Daily:
“The good news is that, unlike some public health hazards, secondhand smoke exposure is easily prevented,” Surgeon General Carmona said. “Smoke-free indoor environments are proven, simple approaches that prevent exposure and harm.” The report finds that even the most sophisticated ventilation systems cannot completely eliminate secondhand smoke exposure and that only smoke-free environments afford full protection.
Å slå et barn er ulovlig, men å la et nyfødt barn eksponeres for tobakksrøyk er lovlig. Dette er en inkonsekvens, da passiv røyking er barnemishandling og totalt sett langt mer utbredt enn slag og spark.

Noen vil hevde at en lov som verner barnet mot å bli en passiv tvangsrøyker er umulig å håndheve effektivt. Men dette gjelder mange lover, som forbudet mot håndholdt mobiltelefon i bil. Det er symboleffekten som her er viktig. Samt at vi som virkelig ønsker å beskytte våre barn fra denne djevelskapen får et lovverk å slå i bordet med!

Videre studier:

Denne artikkelen har vært på trykk som leserbrev i Oppland Arbeiderblad.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!