Thursday, April 7, 2011

Barn og passiv røyking

Tobakksrøyk som inhaleres (hovedstrømsrøyk) og tobakksrøyk som siver ut i rommet (sidestrømsrøyk) er ulikt sammensatt. Ved passiv røyking utsettes barnet hovedsakelig for stoffene i sidestrømsrøyken. Sidestrømsrøyken dannes ved lavere temperatur enn hovedstrømsrøyken. Konsentrasjonen av noen av de mest skadelige stoffene er høyere i sidestrømsrøyken. Et barn som daglig utsettes for passiv røyking kan bl.a. få i seg betydelige mengder kreftfremkallende stoffer.
Barn som vokser opp i hjem med voksne som røyker utvikler oftere astma enn andre barn. Barn med astma som blir eksponert for røyking, får dessuten hyppigere og sterkere anfall og blir oftere innlagt på sykehus.

Sigarettrøyk får lungene til å fungere dårligere, og gjør barnet mer mottakelig for infeksjoner, som forkjølelse, mellomørebetennelse, og luftveisinfeksjoner som bronkitt, lungebetennelse og bronkiolitt.

Bronkiolitt (betennelse i de minste luftrørgreinene) er den vanligste grunnen til sykehusinnleggelse blant barn i Norge. Væskende mellomørebetennelse er den hyppigste årsaken til kirurgiske inngrep og nedsatt hørsel. Barn utsatt for passiv røyking har høyere risiko for sykehusinnleggelse.
Barn som blir utsatt for passiv røyking kan få økt risiko for lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer senere i livet. Barn som blir utsatt for kreftfremkallende stoffer via passiv røyking, kan dessuten ha økt risiko for å utvikle kreft senere i livet. – Alle sitat fra Helsedirektoratet
I tillegg kommer at tobakksrøyk effektivt tilintetgjør de gode luftionene, som er viktige for en rekke  kroppsfunksjoner. Les mer i utredningen “Ionization and Air Quality- A Technological Study”, som kan lasts ned her.

Se også det 18'de bygningningsbiologiske prinsipp: Med en behagelig eller nøytral lukt, uten utgassende toksiner og giftstoffer. Dette må være et opplagt krav til innemiljøet!

Les også denne artikkelen angående hvordan passiv røyking skadar intelligens og læreevne hos barn.

At barn utsettes for passiv røyking er et overgrep mot barnet, og dess mindre barnet er, dess større blir overgrepet. Det er uakseptabelt at et spedbarn/barn skal utsettes for helserisiko grunnet voksnes uvaner. Et spedbarn/barn må ha sterkere rettsvern enn en voksen, da det er ute av stand til å forsvare seg selv. Dette innlegget skriver jeg på vegne av min tre måneder gamle datter, viser til mitt leserbrev i OA lørdag 2. april, med tittelen Min nyfødte datter er passiv røyker.

Videre skriver jeg dette brevet fordi jeg ble forferdet av å bli fortalt av to eldre (røykende) fruer at passiv røyking nærmest er å regne som helsefremmende, fordi de underforstått mente dette ville ”herde” barnet og gjøre det mer motstandsdyktig. Jeg forstod dem også slik at hvis vi ikke kunne takle røyklukt burde vi flytte ut av blokka og ut i ”suburbia”, eller den absolutte meningsløshet. Er ikke barnefamilier ønsket i Gjøvik sentrum?

Personlig ser jeg det tvert imot som en uakseptabel inngripen i vårt privatliv å få vårt familieliv ødelagt grunnet uønsket tobakksrøyk i vår leilighet. Jeg tenker også på alle de som får sommersesongen ødelagt av tobakksstank fra under- eller sideliggende balkong/uteplass. Takk til Herb for flott tegning i OA 2. april, som illustrerte denne situasjonen perfekt!

Jeg ser heller ingen grunn til å ofre min nyfødte datter på tobakkens alter, dette ville i så fall være som et røykoffer til tobakksindustrien, noe jeg finner meningsløst.

Med dette brevet vil jeg oppfordre ansvarlige myndigheter om at det innføres et totalforbud mot passiv røyking for barn. Våre barn må få et styrket rettsvern mot å bli eksponert for denne giftcocktailen.

Videre bør det vurderes om det bør innføres forbud mot at folk skal kunne utsettes for uønsket passiv røyking overhodet, da dette er en alvorlig inngripen i en persons privatliv. Et slikt forbud ville forbedre livskvaliteten til svært mange mennesker!

Derfor: Velkommen til Røykfritt Miljø Norge! Støtt opp om dette viktige arbeidet!

Children Living in Apartments With Nonsmoking Adults Still Exposed to Secondhand Smoke, Study Finds:
The majority of children living in apartments are exposed to secondhand smoke, even when they don't live with smokers. This study from the University of Rochester Medical Center is the first to examine whether housing type is a potential contributor to children's exposure to cigarette smoke. The abstract was presented at the Pediatric Academic Society Meeting in Vancouver, Canada.
The study analyzed data from almost 6,000 children between 6- and 18-years-old in a national database (National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2006) to see if there was any relationship between their smoke exposure and their housing type. Apartment living was associated with a 45 percent increase in cotinine levels for African American children and a 207 percent increase for white children. About 18 percent of U.S. children live in apartments, and many of these children are living in subsidized housing communities where smoking is more prevalent. - Science Daily
Nb! Jeg har blitt gjort oppmerksom på at i leiligheter er det krav til absolutt røyktetthet ved brann i 60 minutter, tettingen må også motstå det voldsomme overtrykket som dannes ved brann. Det er derfor et krav etter brannforskriften at det ikke skal kunne sige tobakksrøyk inn i din leilighet. Se Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), 1. utgave november 2010, § 11-7 - § 11-8.

Artikkelen har i en tidligere form stått på trykk som leserbrev i Oppland Arbeiderblad.

Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...