Tuesday, May 8, 2012

Etter norsk lov er disse tre fotografiene ulovlige å frigjøre for allmenheten

Jeg ble akkurat klar over at norske kopirettighetslover er helt borti natta! I går lastet jeg opp tre fotografier av offentlige statuer i Gjøvik sentrum på Wikimedia Commons. Dessverre måtte de slette disse fotografiene, da de strider mot det norske lovverket. Ved neste valg stemmer jeg piratpartiet!

Lovene det siktes til kan du lese om her.

Jeg laster herved opp disse tre fotografiene på blogger og frigjør dem for allmennheten, helt fritt for restriksjoner, m.a.o. jeg frasier meg alle rettigheter til disse fotografiene:

Staue av Niels Ødegaard foran Gjøvik rådhus


Statue av Niels Ødegaard foran Gjøvik rådhus. Ordfører i Gjøvik 1923-1967

Statue foran Kauffeldtgården til minne om glassblåsertiden på Gjøvik


Statue til minne om glassblåsertiden på Gjøvik, i perioden 1807-1843

Statue av "Kornelia" ved Kauffeldtgården på Gjøvik


Statue av "Kornelia" ved Kauffeldtgården på Gjøvik. (Kari Rolfsen 1975)

Med dette har jeg tatt steget over i de kriminelles rekker, men jeg blir gjerne martyr for en god sak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...