Tuesday, May 29, 2012

Tre grånande herrar

Christopher Alexander er noko so sjeldant som ein arkitekt som meistrar tekning, språk, matematikk og fysikk på høgste nivå. Alle desse evnene har han nytta til å skapa eit nytt teoretisk grunnlag for arkitekturen. Fyrst gjekk Alexander til historia for å sjå kva ho har å tilby, og han dokumenterte 253 tidlause ”pattern” i klassikaren A Pattern Language. Seinare gjekk han til naturen for å læra, og han fann at orden og heilskap i naturen og arkitekturen er eit og det same, dokumentert i The Nature of Order.

Anton Schneider er den tyske bygningsbiologien sin far, betre kjend under termen ”baubiologie”. Han starta ein forskings- og utdanningsinstitusjon i Neubeuern i 1976, og Tyskland har i dag eit velutvikla nettverk av bygningsbiologar. Det er i stor grad deira fortenest at Tyskland har eit rikt utval av økologiske byggprodukt, som naturmaling, naturfiberisolasjon og bygningsplatar av mellom anna leire, og sjølv dei store byggevarehusa tek dei seriøst.

Bill Mollison er grunnleggjaren av den internasjonale permakulturrørsla. Permakultur var opprinneleg ein samantrekning av orda permanent agrikultur, men ville famna vidare og redefinerte omgrepet til òg å gjelda ein permanent kultur, og omfattar soleis både Alexander og bygningsbiologien. Målet er ein ny kultur i harmoni med naturen og dens prosessar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...