Thursday, July 12, 2012

Islamismen, en konsekvens av liberalismen

Min kommentar til artikkel hos Forskning.no:

Islamismen er et svar på liberalismen. Liberalismen har verdensherredømme i dag, og har i likhet med islamismen utviklet seg til en tyrannisk ideologi av tvungen "frihet" hvor ekspertene utgjør det moderne "presteskapet".

Selv har jeg akkurat plassert "The Tyranny of Liberalism" av James Kalb på nattbordhylla:

http://www.isi.org/books/bookdetail.aspx?id=382d08f6-153e-4eb3-ae56-c8c192d8050a&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Vi lever under en illusjon av frihet!

Islamismens raseri er en konsekvens av liberalismens tyranny

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...