Skip to main content

Raj Patel on Changing the Global Food System

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License and originally appeared at www.Bollier.org.

By David Bollier

Raj Patel has been tracking the pathologies of the global food system for many years. An activist and academic who teaches at the UC Berkeley Center for African Studies, Patel has just published a second, updated edition of his 2008 book, Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System.

The problem with the food system is not that we don't produce enough calories to eradicate hunger, Patel notes. It's that the food system has its own priorities of institutional consolidation and profit, which means that more than 1 billion people in the world are malnourished and 2 billion are overweight – which is worse than when the first edition of Patel's book came out.

Patel has also been a serious student of the commons. His 2010 book, The Value of Nothing: How to Reshape the Market Society and Redefine Democracy, is a lucid overview of the fallaciious premises of market economics and its dismal performance. He also goes on at length about the ability of the commons paradigm to help ameliorate food sovereignty, environmental sustainability and social justice.

MST: The Landless Workers Movement
Recommended reading is a recent interview with Patel at Stir, the vigorous, commons-oriented British political journal founded by Jonathan Gordon-Farleigh. (Incidentally, Stir is in the midst of a Kickstarter campaign to pay for a print run of a book collecting some of its best articles.)

Here are a few excerpts from Stir’s interview with Patel:

On genetically modified crops & climate change: “We have an increasing amount of evidence to suggest that agro-ecological farming systems will be able to feed the world in the future. The GM advocates are saying, “What about drought-resistance and climate-change-ready crops?” That seems to be nonsense! To have a crop that is climate-change-ready is ludicrous because change is precisely change — it is so many different things. It could be new pests, rains coming at the wrong time; it could be too much rain, or too much heat. It is impossible to have a single crop that is ready for those possible changes. We’ve already seen the limits of that because Monsanto has a product called ‘Drought Guard’ — a genetically-modified crop that performs no better than any conventional crop in resisting anything but a mild drought. The problem with this is that climate change isn’t about mild anything but extreme weather events.”

On fighting the food industry: “I don’t think it’s a good idea to spend any time asking the food industry to give us stuff — this is just a waste of effort. When you ask Coke, for example, to make their products more nutritious they will give us Diet Coke Plus (which I don’t believe was ever on sale in the UK). We already have regular Diet Coke which is a semi-toxic soup and then you add vitamins to it — and this is their solution. ‘You’ve asked for a more nutritious drink and we’ve added vitamins to it! What more do you want?’ This, of course, doesn’t answer any of the fundamental concerns addressed to the food industry and so I think the food industry will be brought along kicking and screaming. The answer then is not ask for a compromise but to demand the world that we want, whether this is the food world or any other. I think we often forget this.”

On the commons & the Rio+2- conference. "At the Rio Summit….what is being offered as a solution is the privatization of the planet in order to save it. The argument is that we have to sell off mother nature in order to protect her. This kind of market thinking is a catastrophe in the making and we have seen what happens when you commodify nature and business interests only want to profit from it. These are the same interests that caused the financial crisis."

"The mistake at Rio is thinking that the only way we can care about nature is through commodification and privatization. This is not true. The societies that are really good at managing resources, if we are given to the freedom to do so, through the idea of the commons are alive and well today. There is research produced recently that show that forest commons — communities that have enough freedom from government and corporations, and have enough land to survive a mistake or bad weather — are much better at sequestering carbon and looking after themselves. The understanding that privatization is not the answer and that we need to figure out other ways to value together is part of the solution."

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…