Skip to main content

Kommentar ang. trehus og massivtre

Les artikkelen her.

19682010  for 3 timer siden
Meget positivt med satsingen på tre! Trist at Holz100 som produserte massivtre med tredybler og Moelven som produserte massivtre med lim, begge har måttet trekke inn årene. Ironisk at massivtreprodusentene i mellomeuropa samtidig produserer alt hva remmer og tøy kan klare, og enda ikke klarer å møte etterspørselen. En utfordring for trelandet Norge.
Designerne tenker nytt med materialbruk, men dette er ikke nok for å kunne utnytte de fulle biofile effektene til naturmaterialer. De henger fast i gamle dogmer, som Le Corbusiers "the plan is the generator": http://www.permaculture.org.au...
Dette er en absurd designide som truer med å ødelegge ethvert trehøyhus. Den går på tvers av den universelle skaleringsloven, som var gyldig for all arkitektur gjennom alle tider og for alle sivilisasjoner, fram til modernismen fikk gjennomslag på begynnelsen/midten av forrige århundre:http://www.permaculture.org.au...
I tillegg er det stadig mer data som tyder på at menneskesinnet trives best med husfasader og omgivelser som har en fraktal ladning på D=1,4. Dette er eksakt den fraktalverdien man finner i savannelandskap, hvor mennesket utviklet seg.
Modernismen forlot ikke kun skaleringsloven og fraktaliteten, de forlot også de 15 egenskapene for utfoldelse av helhet, som både evolusjonen og universet utfolder seg selv gjennom. Salingaros spekulerer i om dette skyldes at universer som forsøker å utfolde seg på annet vis, simpelten vil selvdestruere. Sett i dette lyset blir det meget skummelt når dagens designregime bevisst forsøker å unngå disse 15 transformasjonene.
De 15 fundamentale egenskapene for helhet:http://www.tkwa.com/fifteen-pr...
Å bygge med naturmaterialer er ikke nok for å oppnå tilfredsstillende biofilisk arkitektur, man må også respondere på naturens iboende skapelsesprosesser og de omgivelsene menneskehjernen utviklet seg under.

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…