Monday, June 24, 2013

Kommentar ang. trehus og massivtre

Les artikkelen her.

19682010  for 3 timer siden
Meget positivt med satsingen på tre! Trist at Holz100 som produserte massivtre med tredybler og Moelven som produserte massivtre med lim, begge har måttet trekke inn årene. Ironisk at massivtreprodusentene i mellomeuropa samtidig produserer alt hva remmer og tøy kan klare, og enda ikke klarer å møte etterspørselen. En utfordring for trelandet Norge.
Designerne tenker nytt med materialbruk, men dette er ikke nok for å kunne utnytte de fulle biofile effektene til naturmaterialer. De henger fast i gamle dogmer, som Le Corbusiers "the plan is the generator": http://www.permaculture.org.au...
Dette er en absurd designide som truer med å ødelegge ethvert trehøyhus. Den går på tvers av den universelle skaleringsloven, som var gyldig for all arkitektur gjennom alle tider og for alle sivilisasjoner, fram til modernismen fikk gjennomslag på begynnelsen/midten av forrige århundre:http://www.permaculture.org.au...
I tillegg er det stadig mer data som tyder på at menneskesinnet trives best med husfasader og omgivelser som har en fraktal ladning på D=1,4. Dette er eksakt den fraktalverdien man finner i savannelandskap, hvor mennesket utviklet seg.
Modernismen forlot ikke kun skaleringsloven og fraktaliteten, de forlot også de 15 egenskapene for utfoldelse av helhet, som både evolusjonen og universet utfolder seg selv gjennom. Salingaros spekulerer i om dette skyldes at universer som forsøker å utfolde seg på annet vis, simpelten vil selvdestruere. Sett i dette lyset blir det meget skummelt når dagens designregime bevisst forsøker å unngå disse 15 transformasjonene.
De 15 fundamentale egenskapene for helhet:http://www.tkwa.com/fifteen-pr...
Å bygge med naturmaterialer er ikke nok for å oppnå tilfredsstillende biofilisk arkitektur, man må også respondere på naturens iboende skapelsesprosesser og de omgivelsene menneskehjernen utviklet seg under.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...