Skip to main content

Paul Krugman sitt angrep på Richard Heinberg og ærverdige Post Carbon Institute

For noen uker siden varslet bloggeren John Michael Greer et forventet angrep på seriøse forsvarere av vekstparadigmets avslutning, som f.eks. Richard Heinberg. Han fikk rett, Paul Krugman angriper nå Heinberg og Post Carbon Institute (PCI) i New York Times.

Den nynorske ukeavisa Dag og Tid trykker ukentlig Krugmans artikler. Jeg vil oppfordre dem til også å trykke Heinberg sitt motsvar.

Paul Krugman’s Errors and Omissions, av Richard Heinberg

Også Greer følger opp:

Dark Age America: The Senility of the Elites

Hva skyldes denne desperasjonen fra elitene, slik vi ser det fra Krugman, en av elitenes og det nåværende systemets fremste talsmenn?

En del av bildet er utvilsomt den mesterlige nye boka til Naomi Klein; This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate.

Her følger min kommentar i relasjon til en anmeldelse av Kleins bok (mine tilføyelser i feit skrift):
De fleste har vel fått med seg bokslippet til Naomi Klein; This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate.

Her er en av mange anmeldelser (og intervjuer) av boka: http://blog.p2pfoundation.net/...

"“What is really preventing us from putting out the fire that is threatening to burn down our collective house?” Klein asks early on, before observing: 
= I think the answer is far more simple than many have led us to believe: we have not done the things that are necessary to lower emissions because those things fundamentally conflict with deregulated capitalism, the reigning ideology for the entire period we have been struggling to find a way out of this crisis. We are stuck because the actions that would give us the best chance of averting catastrophe—and would benefit the vast majority—are extremely threatening to an elite minority that has a stranglehold over our economy, our political process, and most of our major media outlets." 
Her treffer hun spikeren på hodet. De fleste opplever det nok som truende å skulle avslutte kapitalismen, meg selv inkludert. Men dess sterkere posisjon man har innenfor det kapitalistiske systemet, dess mer truende blir det selvsagt. Ved å frasi seg kapitalismen vil de miste posisjon og mulighet til å sikre egne gener for framtida. Dette er sterke evolusjonære drivkrefter.
"- More fundamentally than any of this, though, is deniers’ deep fear that if the free market system really has set in motion physical and chemical processes that, if allowed to continue unchecked, threaten large parts of humanity at an existential level, then their entire crusade to morally redeem capitalism has been for naught. With stakes like these, clearly greed is not so very good after all. And that is what is behind the abrupt rise in climate change denial among hardcore conservatives: they have come to understand that as soon as they admit that climate change is real, they will lose the central ideological battle of our time—whether we need to plan and manage our societies to reflect our goals and values, or whether that task can be left to the magic of the market."

Bedre studieobjekt for denne reaksjonen enn vår egen landbruksminister Sylvi Listhaug, skal man lete lenge etter: http://harvest.as/artikkel/le-...

Listhaugs latterliggjøring av klimaforskningen skyldes naturligvis at denne totalt undergraver hennes egen ideologi og verdensbilde. Latterliggjøring er en vanlig reaksjon hvis man utsettes for sterk kognitiv dissonans. 
Sylvi Listhaug er et kroneksempel på klimafornekteren, liberalisten som nekter å ta innover seg klimakatastrofen, da hun vet at dette vil sparke beina under hennes eget verdensbilde og ideologi. Foto: FrPMedia

Men Naomi Klein langer også ut til venstresiden og arbeiderbevegelsen:

"- This is where the right-wing climate deniers have overstated their conspiracy theories about what a cosmic gift global warming is to the left. It is true…that many climate responses reinforce progressive support for government intervention in the market, for greater equality, and for a more robust public sphere. But the deeper message carried by the climate crisis is a profound challenge to large parts of the left as well as the right. It’s a challenge to some trade unions, those trying to freeze in place the dirtiest jobs, instead of fighting for the good clean jobs their members deserve. It’s a challenge to the overwhelming majority of center-left Keynesians, who still define economic success in terms of traditional measures of GDP growth, regardless of whether that growth comes from rampant resource extraction."

Dette ser vi altfor tydelig når det gjelder LO og åpning for oljeutvinning i Lofoten!
Elitene er i sjokk etter bokslippet til Naomi Klein, og langer i desperasjon vilkårsløst ut i alle retninger. Heinberg kan vel i denne sammenheng sees som et vilkårlig offer for et av nobelprisvinner Krugman sine sleivspark. 

Noen flere introduksjoner til Naomi Kleins bok:
Et annet sted hvor Heinbergs artikkel ble gjengitt hadde også en meget god kommentar for hva vekst består av:
Really as long as the current notion of GDP being the barometer of society's success is accepted, we are screwed. GDP practically has an inverse relationship to ecological well-being. The current idea of "growth" amounts to nothing more than more people, buying more homes, building more shopping malls, while those new people in their new homes go and buy more crap from those new shopping malls. I wish there was more to it, but there isn't. That is basically what the American economy bases its success on. - David
En kommentar fra meg hos Kulturverk:
Selv blir jeg stadig mer overbevist om at flertallet av befolkningen er drevet av en form for fremtidstro, og at slike som deg og meg blir sett på som en slags kjettere som bør bekjempes.
Bloggeren Greer hadde i fjor en serie om fremtidstroen, som han innledet med essayet: - The Religion of Progress: http://thearchdruidreport.blog...

Kanskje er det til og med slik at nå som det kapitalistiske systemet og vekstdogmet er i ferd med å rakne, blir folk enda mer fanatiske i sin fremtidstro?

Paul Krugmans lite fine angrep på Richard Heinberg og Post Carbon Institute kan tyde på dette: http://www.postcarbon.org/blog...

Aller verst står det selvsagt til med elitene, som kan sees som yppersteprestene og vokterne av vekstparadigmet, dette aller største dogmet som den rådende fremskrittstroen hviler på: http://thearchdruidreport.blog...

At Krugman raser mot Heinberg og lille PCI i New York Times, blir i denne sammenheng ikke så underlig.

Så ja, du og jeg er kjettere, og i sannhet omgitt av fiender!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!