Skip to main content

Tunet er gårdens hjerte

Gårdstunet er gårdens hjerte. Kulturlandskapets nøkkel ligger i at man gjør gårdstunene til en kilde for inspirasjon og livsglede til de som bor der. De gamle gårdstunene er Norges sjel. Etter krigen mistet Norge sin sjel, ved at man så gårdstunene som mindreverdige i forhold til den suburbane bunkeren. Gårdene og gårdstunene liksom lå der lik kjøttstykker klare til å parteres, for så å kastes til General Motors, det store uhyret fra Amerika.

Det meste av Norge er nå herjet av GM-Monsteret, tilbake ligger et ribbet land, et skjelett. Selv tapte jeg begge slektsgårdene til Monsteret, det kjennes som å ha mistet sine døtre. Noen få sjeler hever kanskje øyenbrynene og aner at noe er galt, før de haster videre, da karrièren er det eneste de har tilbake som det er verdt å leve for.

Moder Norge er ikke lenger verdt å leve for. Vårt nasjonsprosjekt er forfeilet. For gårdstunet var ikke kun gårdens hjerte. Det var nasjonen Norges hjerte.

Tapet av det norske gårdstunet er norgeshistoriens største identitetstyveri!

Vakkert gårdstun fra Oppland

Videre refleksjoner:

  Comments

  Popular posts from this blog

  Paddehoa og plassen min

  Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
  Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
  Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
  Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
  grendearven din.
  No stend vi ribba attende.

  Venter metankatastrofen oss?

  I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

  Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

  Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

  "Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

  Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

  Den djupe grenda

  Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
  I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
  I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
  I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
  I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.