Monday, August 10, 2015

Tomorrowland og det moderne prosjekt

Original kommentar her.
De fremskrittstroende her i kommentariatet ser ut til å ville like Disneys siste film «Tomorrowland», hvor budskapet lyder at fordi vi ikke tror nok på det moderne prosjekt eller Moderniteten, rammer krisene oss: http://www.resilience.org/stories/2015-08-09/the-future-isn-t-what-is-used-to-be
«In Tomorrowland there is some higher intelligence guiding our inevitable progress and ultimate triumph over the forces of nature. This film is a badly written exposition of the modern myth, namely, that humans are inexorably heading toward a technotopian future guided by some innate wisdom that insures not only that humans will survive, but that they will thrive while building ever greater monuments to civilized life–following the template of Tomorrowland, of course.» - Kurt Cobb
Denne filmen viser at fremskrittsreligionen egentlig er et vrengebilde av kristendommen, i langt større grad enn noen satanisk sekt har klart å komme opp med. De som tror på fremskrittet er derfor en form for satanister. Derfor kunne det ikke falle meg inn å stemme Fremskrittspartiet.

Greer har i sin dyptpløyende bok «After Progress: Reason and Religion at the End of the Industrial Age», analysert hvordan fremskrittsreligionen er et perverst vrengebilde av kristendommen, som den lineære tidsforståelsen.

Kurt Cobb viser i sitt essay hvordan Disney forkynner at vi nå må vende tilbake til en fornyet tro på Moderniteten, for å berge det moderne prosjekt. Enhver som har lest mer enn fem minutter i det gamle testamente, bør her se parallellen til Guds prosjekt med Israel og det jødiske folk. Hvis de vender vekk fra den smale veg og troen på Gud svikter, rammes de av plager, kaos og krig. Derfor måtte de finne tilbake til troen på Gud, den faste og urokkelige tro. Disney proklamerer det samme budskap anvendt på det moderne prosjekt, vi har sviktet i troen på teknologien, dette straffes vi nå for, den eneste veien til frelse er en fornyet og mer intens tro på teknologien og det moderne prosjekt, eller Moderniteten med stor M.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...