Skip to main content

PermaLivs videre strategi?

Terje Bongard er humanøkolog, og med utgangspunkt i boka hans har jeg ingen tro på at vi kan endre holdninger ved å være gode eksempler. Troen på “det nye mennesket” lever videre, i forskjellige former, men vi må forholde oss til gode, gamle homo sapiens. Er noen dyktige på å leve asketiske, nøysomme liv, vil andre, som ikke klarer dette like bra, kunne velge motsatt strategi, dvs. en sløsende, prangende livsstil. Derfor kan en asketisk livsstil trigge motsatt strategi hos andre. Det er slik handikapprinsippet fungerer! - PermaLiv
Skogbunn.

-Wikimedia.

Livet er strategi, og alle våre valg er strategiske, proksimate så vel som ultimate. Ingen slipper unna handikapprinsippet, en kosmisk lov, derfor nytter det ikke å tro på "det nye mennesket".

Hvilken strategi skal PermaLiv velge videre? Hos Steigan synes min stil å passe dårlig inn, det er vanskelig å slippe til der. Kulturverk ligger som vanlig nede for telling. Debatt1 synes å miste interessen for Bongard. Resett er, på tross av sitt oppgjør med liberalismen, besatt av bilideologien, og er ikke tradisjonalister i tradisjonell forstand.

Selv er jeg en husmannstroende tradisjonalist med en hellig overbevisning om at vår frelse ligger i de ultimate allmenninger, som en videreføring av husmannstroen, dvs. lommedemokratiet. Men allmenningene er vanskelige å begripe i vår tid, selv om de alltid har vært kjernen i gode, tradisjonsbundne liv.

Jeg har ingen islamofobi, derimot har jeg utviklet en sterk liberalofobi, slik den modernistiske liberalismen utfolder seg, lik en kreftsvulst. Charles Siegels definisjon av klassisk liberalisme derimot, var på lag med allmenningene. Husmannstroen hadde mye klassisk liberalisme i seg, uten at jeg har studert Siegel i detalj.

Men nå er det den modernistiske liberalismen vi må til livs, og all motstand mot denne er velkommen, selv de mest rabiate utspill fra Resetts islamofobe bilideologer.

Den som har tatt det beste oppgjøret med modernistisk liberalisme, er James Kalb, derfor har jeg nå hentet fram igjen ham. Liberalistene har blitt gale og angriper alt og alle som ikke underkaster seg deres tyranny, som hatister.

Les mer av Kalb her og her.

Foruten Bongard og Kalb, vil jeg anbefale Salingaros, Kunstler og ikke minst Sigmund Kvaløy Sætreng. Disse fem har vært de viktigste støttespillerne for meg for å kunne stå imot de vanvittig hatske og usle angrepene fra anti-hatistene.

Mens Kunstler maler med penselen, har jeg begynt å male med kameramalerpenselen. Dette fordi jeg ikke fikk lov til å videreeksponere historiemaleriet mitt. Da dette ble ødelagt av den modernistiske liberalismens tyranni! En dag kommer de nok og river kameraet ut av hendene på meg også, slik de ønsket å rive herr Fossemøllens døtre ut av mine hender. Men innen den tid håper jeg å ha spredd mine fotografier høyt og lavt, som en gave til allmenningene og framtidige generasjoner😄

Nyt Kalb!Lytt fra 33:15. "You can't fight something with nothing". Det er her PermaLiv står så sterkt, da vi visjonerer de ultimate allmenninger gjennom lommedemokratiet, som et alternativ til liberalismens tyranni.

Huffameg! Disse 10 punktene av Marx var grusom lesning. Nå forstår jeg hvor rett Achsel Ford har i at man kan ikke knytte allmenningene opp mot begrepet kommunisme, til det er det altfor belastet, og dette har Marx selv sørget for.

Nei, lommedemokratiet må nok springe fram som en frukt av allmenningene, slik vi så dem under apostelen i Holmstadengen! - PermaLiv

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…