Skip to main content

Lommedemokratiet - et transparent demokrati

Skogbunn.

-Wikimedia.

Et godt demokrati benytter seg av sosial kontroll gjennom synlighet. Ved å åpent erkjenne Janusansiktet vi bærer på, kan vil tøyle våre betenkelige mentale tilbøyeligheter. «Ja, jeg vet at jeg er like ille som deg, men slikt kan jeg ikke praktisere når dere ser meg». Nepotisme og korrupsjon holdes i sjakk. - Trond Andresen


Det er valg igjen, og i den anledning har Trond Andresen laget til et lite manifest eller en liten oppsummering om ståa, eller om menneskenaturen, om man vil. Det kan lastes ned som pdf fra lenken ovenfor, anbefaler alle å lese gjennom dette, for det viser enkelt hvorfor vi trenger en ny demokratiform, som tar utgangspunkt i menneskets innebygde forutsetninger, og ikke ønsketenkning.

Demokratiet er nå kun et skuebrød, det er kapitalen og overnasjonale organer som bestemmer det meste, med unntak av skuebrødssaker, som bompenger og vinmonopolet. Politikerne fungerer som en slags B-Hollywoodstjerner, for å opprettholde et skinn av demokrati for publikum.


George Chabert tror vi kan fortsette med nåværende demokratiform, hvis vi bare pusser litt på det med folkeavstemninger. Men vi må nok få på plass en helt ny demokratiform, et økonomisk demokrati, hvor vi selv tar kontroll over produksjons-maskineriet, da det er dette som truer eksistensen vår, gjerne supplert med folkeavstemninger i viktige saker.

Markedet er dessuten i ferd med å bli en forvrengning av hva et marked skal være. Selvsagt vil vi ha et marked under InnGruppe-Demokratiet (IGD) også, men et marked som er rettet mot livskvalitet, ikke statusbygging for et dekadent folk, som endte opp som en eneste stor flokk med jålefugler!
Fra at konkurransen på markedet kan føre til stadig billigere varer gjennom billiggjøring av produksjonen slik at forbrukerne kan kjøpe stadig flere varer, vil konkurransen på markedet føre til det motsatte. Stadig mer penger vil benyttes til markedsføring og produktutvikling, noe som vil føre til økte kostnader og stadig dyrere varer. Konkurransen på markedet går fra å være en mulighet til å forbedre befolkningens levestandard, til å være en mulighet til å skape dyrere produkter og gjennom det forverre folks levestandard. Der man før med en viss grad av troverdighet kunne argumentere for at markedet var til alles beste fordi det førte til billigere varer så folk kunne kjøpe mer, kan man nå bare argumentere med at markedet fører til at det går kortere tid før de mest kjøpesterke i samfunnet får tilfredsstilt sine fantasier. - Tollef Hovig

Jeg kan love at de som studerer markedsføring, kjenner til forskningen innen atferdsøkologien, men de benytter denne til å omdanne det norske folk til en gjeng narsissistiske jålefugler, på evig jakt etter nye merkevarer, istedenfor å bygge et godt demokrati og samfunn. Så slik fungerer markedet i dag!

Derfor beundrer jeg Trond Andresen, denne gamle traveren, som står på for Bongards sak, for å bygge et transparent demokrati:-)
Jeg reagerer altså på alle som skal vektlegge hvor medfødt "gode" vi er. Jeg mener man man i stedet bør vektlegge menneskets betenkelige medfødte psykologiske bagasje. For å komme videre må man bli mye ærligere om menneskenaturen. Betrakt menneskesamfunnet som en hierarkisk pyramide av bavianer/sjimpanser. De sterkeste og mest ærgjerige alfahannene og -hunnene er på toppen eller nær den. Sjøl idealister utvikler seg til karrierister og maktmennesker når de får muligheten. Uansett politisk farge. En naturlov. Dette kan bare motvirkes ved at folk er opplært til å forstå slike mekanismer. Det er de ikke i dag. - Trond AndresenLytt fra 33:15. "You can't fight something with nothing". Det er her PermaLiv står så sterkt, da vi visjonerer de ultimate allmenninger gjennom lommedemokratiet, som et alternativ til liberalismens tyranni.

Huffameg! Disse 10 punktene av Marx var grusom lesning. Nå forstår jeg hvor rett Achsel Ford har i at man kan ikke knytte allmenningene opp mot begrepet kommunisme, til det er det altfor belastet, og dette har Marx selv sørget for. - PermaLiv

Relatert


Norge har brukt minst 23 millioner for å få prestisje-verv (Jålefugler!)

Maktas manipuleringer (Nå som det lutherske tillitssamfunnet er dødt, har staten eller stats-/markeds-duopolet blitt en svært farlig, psykopatisk struktur, som hele tiden manipulerer systemet, for å konsolidere egen makt, på fiffige måter. Ingen må tro at staten er en rasjonell enhet, dette har Bongard gjort det klart i sin bok "Det biologiske mennesket"", tvert imot vil stater operere som mennesker, og utvikle særegne personlighetstrekk. Den norske stat får stadig sterkere trekk av covert-narsissisme og psykopati. Nå som Gud er tatt vekk fra ligningen, kan dette fort utvikle seg til å bli meget skummelt!)

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!