Skip to main content

Økonomisk vekst vil svi av jordkloden!

Det er ikke kun drivhuseffekten som vil varme opp jordkloden, økonomisk vekst i seg selv vil medføre fatale konsekvenser. La oss se hva som kan skje med en årlig vekst på 2,3 prosent:
  • Om kun 400 år, så lenge som Fantomet har regjert i de dype skoger, vil vi forbruke like mye energi som den samlede solinnstrålingen.
  • Om 1400 år vil energikonsumet tilsvare det som stråler ut fra soloverflata, men på jordklodens mye mindre areal. Da nytter det ikke lenger med sandaler for ikke å brenne tærne i sanda!
  • Om 2500 år vil vi svi av like mye energi som hele vår galakse sammenlagt, med sine 100 milliarder stjerner. Dette vil få selv sola til å blekne! 
Exponential Economist Meets Finite Physicist, by Tom Murphy

En storm av hurtige stjernefødsler i galaksen Centaurus A. Paradoksalt nok, med dagens vekstrate vil energikonsumet på jorda raskt overstige all energien som skapes her. 

Jeg minnes en sang fra bedehuset, som lyder som følger:
Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne...
Vel, forhåpentligvis får vi stoppet dagens hjernevaskede konsumentsamfunn før vi kommer så langt. Noen som fikk lyst til litt "degrowth"?

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.