Skip to main content

A Timbered Choir

Even while I dreamed I prayed that what I saw was only fear and no foretelling,
for I saw the last known landscape destroyed for the sake
of the objective, the soil bludgeoned, the rock blasted.
Those who had wanted to go home would never get there now.

I visited the offices where for the sake of the objective the planners planned
at blank desks set in rows. I visited the loud factories
where the machines were made that would drive ever forward
toward the objective. I saw the forest reduced to stumps and gullies; I saw
the poisoned river, the mountain cast into the valley;
I came to the city that nobody recognized because it looked like every other city.
I saw the passages worn by the unnumbered
footfalls of those whose eyes were fixed upon the objective.

Their passing had obliterated the graves and the monuments
of those who had died in pursuit of the objective
and who had long ago forever been forgotten, according
to the inevitable rule that those who have forgotten forget
that they have forgotten. Men, women, and children now pursued the objective
as if nobody ever had pursued it before.

The races and the sexes now intermingled perfectly in pursuit of the objective.
the once-enslaved, the once-oppressed were now free
to sell themselves to the highest bidder
and to enter the best paying prisons
in pursuit of the objective, which was the destruction of all enemies,
which was the destruction of all obstacles, which was the destruction of all objects,
which was to clear the way to victory, which was to clear the way to promotion, to salvation, to progress,
to the completed sale, to the signature
on the contract, which was to clear the way
to self-realization, to self-creation, from which nobody who ever wanted to go home
would ever get there now, for every remembered place
had been displaced; the signposts had been bent to the ground and covered over.

Every place had been displaced, every love
unloved, every vow unsworn, every word unmeant
to make way for the passage of the crowd
of the individuated, the autonomous, the self-actuated, the homeless
with their many eyes opened toward the objective
which they did not yet perceive in the far distance,
having never known where they were going,
having never known where they came from.

Wendell Berry

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.