Sunday, December 30, 2012

Hjemmet, eneste (delvis) gjenværende arena utenom institusjonene hvor barna kan lære samhandling

Min kommentar til artikkel hos Forskning.no:
"De forstår at hjemmet er en viktig arena hvor barn og unge tilegner seg og øver på sosiale ferdigheter."

I dag er dessverre hjemmet eneste arena utenom institusjonene hvor barna kan lære samhandling. Et engelsk ordspråk sier: "It takes a village to raise a child."

De gamle landsbyene, grendene og storfamiliene var enormt viktige sosiale læringsarenaer for barn, i dag erstattet av døde forsteder, "tårn i parken"-typologier og institusjoner. Nabokjerringa, interaksjonen mellom generasjonene og levende nærmiljøer er en saga blott.

I sannhet er bibelens endetidsprofetier om at kjærligheten skal bli kald blant menneskene, fullbyrdet.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...