Monday, August 14, 2017

Landskapskonsumenter

"Særlig vestlige kulturer har de siste tiårene fjernet menneskene fra sin naturlige bakgrunn. Naturen er blitt kjøps- og utstillingsvare, den er noe man går ut i og betrakter, men ikke er en del av." - Terje Bongard
-Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...