Skip to main content

Frykten for lommetunet

Les innlegget hos Debatt1.

Nordmenns frykt for de chapinske lommetunene er mildest talt forbløffende, som om de var en pest og en plage som er i ferd med å kvele landet. Faktum er at vi ikke har et eneste skikkelig lommetun i Norge, forunderlig nok er det kun i induvidualismens høyborg, USA, de klarer å bygge disse.

Hvorfor frykter nordmenn tunfellesskapet, og hvorfor klarer vi ikke å bygge et eneste velfungerende lommetun?

Lommenabolagene til Ross Chapin har sine røtter i de engelske hagebyene, som i disse dager ser en renessanse i England (mye takket være prins Charles skal det nå bygges et titalls nye hagebyer i England etter den klassiske tradisjonen), og er en perfeksjon av hagebyens ideer. Hageby betyr forresten byen i hagen, og ikke en by full av hus med hager, slik vi ser det i det suburbane helvetet.

Boka til Ross Chapin har høstet mange lovord, ikke minst fra Sara Susankha, forfatter av bestselgeren "The Not so Big House", og hun tror og håper at Chapins bok kan være startskuddet for en ny måte å tenke om hvordan vi bor på, i likhet med hennes bok.


I lommetunene er den private sfære minst like viktig som den offentlige sfære. Man har derfor en gradvis overgang fra den offentlige sfære til det private, med fellestunet med felleshuset i sentrum, deretter den lille forhage hvor man framviser sine hagepreferanser for tunfellesskapet, så følger tunverandaen, som er en stor vitenskap, da den er hovedmembranen mellom det offentlige og det private rom. Derfor har jeg skrevet artikkelen "Verandaen - limet i tunet".

Innover i huset fortsetter den gradvise overgangen, hvor det mest offentlige rommet, kjøkkenet, vender ut mot tunverandaen og tunfellesskapet, mens de mer private rom, som soverom, ligger lenger bak og i andre etasje.

Eksempel på et lommetun.

I lommetunene plasserer man videre vinduene slik at ingen ser inn i hverandres rom, dette er viktig. Bilen gjemmer man vekk, slik at den ikke forpester tunfellesskapet. Felleshuset i enden av tunet er en selvfølge, men ikke hvis man bygger for profitt. Hovedgrunnen til at vi ikke har gode lommetun i Norge, er fordi utbyggerne av profitthensyn velger å plassere en bolig der felleshuset skulle vært. Videre har man felles redskapsbod, istedenfor at hver bolig har egen plenklipper, hekketrimmer, trillebår, stige, etc. Og man har definitivt ikke individuelle postkasser, men legger stor omsorg i utformingen av postkasse-stativet, slik at dette blir en hyggelig møteplass for småsnakk i hverdagen.

Delebiler og bilringer er nye ideer som sprer om seg, ved bildeling kan vi redusere biltettheten til en trettendedel. En stor velsignelse og besparelse for alle. PCer blir litt som lommebøker, og er noe det er en fordel å ha individuelt. Men noen felles PCer bør man ha for besøkende og de som ikke har råd til egen.

Det er ingen menneskerett å skulle kunne kjøre til inngangsdøra i et tunfellesskap. Dessuten er det hyggelig å gå noen meter i så vakre omgivelser som her.

Skrivere etc. bør man derimot ha felles, slik som i Dyssekilde økolandsby. Selv har jeg prøvd å etablere meg med egen skriver en rekke ganger, men får dem aldri til å virke, og ender med å måtte ta turen ned på biblioteket for mine utskrifter uansett.

Kone deler man selvsagt ikke, dette er imot menneskets atferdsøkologi, på samme måte som tunfellesskapet er i harmoni med menneskets medfødte biologi. Men det er en del designregler man bør følge for å utforme gode tunfellesskap, og disse har Ross Chapin gitt oss!

I lommetunet legger man vekt på individualitet, samtidig som man underordner seg helheten.

Relatert


What is a Pocket Neighborhood?


Teksten er basert på en kommentar i en diskusjonstråd.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.