Skip to main content

30.000 sidevisninger på 30 dager

Endelig passert 30.000 sidevisninger igjen for siste 30 dager. Fremdeles en mikroblogg, og fremdeles altfor lite gjennomslag i Norge. Men hyggelig med alle norskamerikanerne som titter innom. Tenker det blir flere av dem med nytt kamera og bedre bilder. Kameraet, min siste gjenværende venn til 50-års dagen😰 Så venner kan absolutt kjøpes for penger😊 Tenker jeg unner meg en ny kameravenn til anledningen, som skal få hedersplassen rundt bordet sammen med jentene mine. Trangt blir det i alle fall ikke til jubileet🙌

På sett og vis er kameraet min siste lenke til mine forfedre og min forgangne kultur. Selvsagt makter jeg ikke å bringe det tapte tilbake til liv slik som naturfotograf Pål Hermansen. Men man får gjøre sitt beste for å hedre hva som var.

Pussig er det i alle fall hvor lite vi bryr oss om våre røtter, i motsetning til norskamerikanerne. På alle vis har vi som nasjon gjort alt i vår makt for å tråkke våre forfedre og vår kultur ned i søla. Alt gikk tapt med etterkrigsgenerasjonen!

OppføringSidevisninger
USA
22153
Norge
3324
Frankrike
1013
Russland
558
Ukraina
502
Tyskland
446
Storbritannia
316
Sør-Korea
213
Spania
71
Danmark
45

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.