Saturday, September 10, 2016

Nye Deichmanske bibliotek som et speilbilde av den modernistiske liberalismens vesen

English summary below the image.

Min kommentar til artikkel hos forskning.no:
Når det gjelder arkitekturen til Nye Deichman er denne et speilbilde av den modernistiske liberalismens vesen. Dvs. den er fundamentert i ideologi, ikke vitenskap og menneskelige behov. Biofilisk forskning viser i stadig større grad hvor skadelig nettopp denne type arkitektur er for menneskesjelen: https://blog.p2pfoundation.net/biophilia-healing-environments-healthy-principles-for-designing-the-built-world/2016/03/17
At vårt hovedbibliotek symboliserer anti-kultur er selvsagt en tragedie.
Ønsker du et nytt Norge bli med i ARKITEKTUROPPRØRET!

Truende overheng, alarmerende informasjonsfattige fasader, anti-gravitasjons-søyler, etc. Lista over de anti-biofile og anti-kulturelle trekkene til vårt nye nasjonalbibliotek er lang. Reinspikka ideologi og et symbol på vår nasjons åndelige og moralske forfall.
Clearly, modernism is something you do to other people – Alexander Stoddarts
Dear Norwegian-Americans, there are more of you reading PermaLiv than Norwegians, I have to say I'm sorry for what has become of your country of origin. The image above is from the new National Library, soon to be finished. The new National Museum, also by the sea side of Oslo, is a pure cube-virus, not causing vertigo like the library, but still it has nothing more to say. Just like the last speach of the King of Norway, it says nothing about Norwegian identity, why we should feel proud to be Norwegians, or you to be Norwegian-Americans.

Listen to the talk at the podcast show Levevei with Salingaros to learn how toxic these buildings really are for the Norwegian soul:

Creating buildings and environments that support life

Elements necessary for an architecture of identity

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...