Skip to main content

The Most Important Entities

By Christopher Alexander. Original post here. Published at P2P-Foundation on 10th April 2015.


Use the following list of “entities” as a model for making your own first rudimentary list for the neighborhood — just to get started. Once again, the exotic nature of this list is intended to encourage you to allow free reign to your imagination at this early stage.
A vivid example,
originally written for
Samarkand city center,
Uzbekistan, 1994
This was the second list I wrote for the project. After trying to understand the system of patterns as a whole, and as we worked on it, the list was then transformed as a whole to modify the global feeling and content of what this place was going to be — as it matured in our under­standing. We kept on thinking of the whole way of life which would be created by these patterns, and then changed the patterns, intensified them, improved them, made the centers more explicit, as our understanding of this whole increased. We kept on working at it until the living whole revealed itself, as fully as we could manage, in the list of centers. After much more work, the list — or pattern language — for the project ended up with the following centers: Note, the earlier statements are written in the active form, in italics, which sketches the content of each possible center. The second, longer list which follows is given in small capital letters, to indicate that by this stage the ideas had materialized and solidified ascenters— as potentially solid objects which were reliable and recognizable as entities.
the main bridge
the forbidden city
massive surrounding wall
the festival promenade
view to registan
the observatory
the orchard of peach trees
main terrace
 outdoor theater
craft school and bazaar
 the inner city
small hotels
walled path
music school
inner city gate
five small walled gardens
chaikhanas
main street from the registan
fountains and streams
exhibition hall
covered bazaar
the library
the manuscript museum
arched bridge
soccer and games
wall of arches
gates in the outer wall
the hospice or kulliye
inner part of the forbidden city
blue-tiled walks
the mosque
The above photograph shows the model we made for the project, on the basis of this pattern language.
This example gives an idea of the vital role which generic centers can play in creating a whole. In this example these centers, the list alone, creates an almost magical atmosphere. As soon as we name them, just from naming them, we begin to feel the aura of the place. The patterns are evoca­tive. It doesn’t even matter in what order we take the centers. The mere list, itself, already conveys a profound atmosphere, and defines, in great de­gree the atmosphere of the place which will be made up of these centers. It creates the atmo­sphere right away. It is these centers which play the defining role. In Book 3, chapter 4, I show a drawing I made with my apprentices to show the physical character of this system of centers when they are realized.
SUMMARY OF TASKS FOR THIS UNFOLDING:
  • Compose a list of key entities (like the above list for Samarkand) for your own new, imagined neighborhood. Allow yourself free reign, free imagination, and make it poetically whole. Choose the entities so that the group of entities, taken as a whole, successfully capture the spirit of the very best, and most serious that this new neighborhood can be.
  • If possible, pin the list of entities you have written, on the wall where partners and colleagues can see it. Listen to what they say.

Comments

Popular posts from this blog

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Slippers in the Sand

From a beach on Bantayan, Philippines.

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…