Friday, March 18, 2011

Hva skal vi ofre?

I går snakket jeg med en ingeniør i Eidsiva og vi kom så vidt inn på atomulykka i Japan. Dette fikk ham inn på at skal vi komme bort fra kjernekraft må vi nok regne med å ofre noe, og han nevnte spesifikt vindkraftprosjektet på Totenåsen. Dessverre er det et faktum at vi allerede har ofret nok natur på konsumerismens alter.

In the thesis proposed here, a major component of human physiological and psychological wellbeing is directly attributable to biophilic effects from the environment. Therefore, quality of life depends upon the presence of those very special mathematical properties. Since a major factor of Biophilia requires having intimate contact with natural forms, then saving the natural environment becomes a priority that is distinct from the usual arguments for conservation. Up until now, Western conservationists have argued that saving the environment is necessary to maintain biodiversity, which is an explicit benefit for the biosphere and an implicit benefit for humankind. I am arguing that the natural environment has immediate benefits to our health, so that saving it provides not an implicit, but an explicit benefit for humankind. - Life and the Geometry of the Environment, av Nikos A. Salingaros
Noe han ikke nevnte var det andre alternativet, nemlig å ofre vår energisløsende livsstil. Kretsløpsøkonomien må, i motsetning til økonomisk globalisme, bygges opp av så små sirkler som mulig. En som tar skikkelig fatt i dette spørsmålet er Terje Bongard i sin nye bok Det biologiske mennesket, som tarutgangspunkt i menneskelig adferdsbiologi. Hva ellers skal man kunne ta utgangspunkt i?

Men det hjelper lite å endre egen atferd, det er samfunnsdesignet som helhet som må endres. Som enkeltindivid er man hjelpeløs, og man risikerer å slite seg ut og miste motet i sine bestrebelser. Det verste er allikevel at man ved idealistiske initiativ risikerer at "haukene" profiterer på "duene", slik at situasjonen totalt sett forverres.
Alle kan ikke bli enige om å være duer, hvis det ikke samtidig blir forbudt å være hauk. Det må bli likt for alle med en gang. - Terje Bongard, Det biologiske mennesket, side 306
Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...