Skip to main content

Markedsliberalisme = Highway to Hell

Kommentar:
“Teorien bag NPM er, at mennesket er et socialt isoleret individ, der konstant er på jagt efter at opfylde sine egne behov. Indførelsen af NPM var dermed et opgør med det solidariske og kollektive menneskesyn, der indtil da havde været dominerende i velfærdssystemet.”
At mennesket er et sosialt isolert individ i et massesamfunn, lik det moderne samfunn, er helt korrekt. I et massesamfunn velger enkeltindividet å benytte seg av utgruppe-strategiene i handikapp-prinsippet, lansert av den israelske vitenskapsmannen Amotz Zahavi i 1975. Teorien, som representerer fullendelsen av Darwins teori, han slet med disse spørsmålene uten å finne svar, har sitt utgangspunkt i et 40-årig studie av den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen.
Amotz Zahavi sammen med araberskriketrostene sine i Negevørkenen.
Mennesket er nokså unikt, da vår avanserte hjerne er tilpasset å benytte både ut- og inngruppe-strategier, avhengig av setting. Andre dyr benytter enten det ene eller det andre, representert ved hhv. atlaskgartner og araberskriketrost i boka “Det biologiske mennesket”.

Å tro at mennesket kun er et utgruppe-vesen, slik man gjør det innen markedsliberalismen, for så å bygge et utgruppe-samfunn, er for å si det forsiktig å bygge vår sivilisasjons “Highway to Hell”.

Det er frustrerende å se denne utviklingen mot et stadig mer ekstremt massesamfunn, når Bongard tilbød oss å utrede en modell for et inngruppe-samfunn, hvor vi kan dyrke de positive kreftene i handikapp-prinsippet, mot at vi ga ham i overkant av 50 millioner til forskningsprosjektet MEDOSS.

Med InnGruppe-Demokratiet (IGD) vil vi se noe mer enn en partnerskapsstat, slik Michel Bauwens og P2P-Foundation arbeider for, men vi vil se en oppløsning av staten i allmenningheten. Dette er sann frihet!

– Towards a Partner State: Elements for a Commons Transition
Markedsliberalistene forstår ikke at skal vår sivilisasjon overleve må vi satse på evolusjonens fjerde lag, hvor inngruppe-strategiene i handikapp-prinsippet befinner seg.

 Inngruppestrategier er strategier som kan bygge opp et raushets-bilde av oss selv, som framsnakking, generøsitet, omsorg for de svake, samarbeidsvilje, offervilje etc. Strategier vi benytter oss av når vi blir sett av inngruppa, jmfr. alfa-paret i araberskriketrostflokken, som tvangsforer troster av lavere rang i flokkens påsyn.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…