Skip to main content

Markedsliberalisme = Highway to Hell

Kommentar:
“Teorien bag NPM er, at mennesket er et socialt isoleret individ, der konstant er på jagt efter at opfylde sine egne behov. Indførelsen af NPM var dermed et opgør med det solidariske og kollektive menneskesyn, der indtil da havde været dominerende i velfærdssystemet.”
At mennesket er et sosialt isolert individ i et massesamfunn, lik det moderne samfunn, er helt korrekt. I et massesamfunn velger enkeltindividet å benytte seg av utgruppe-strategiene i handikapp-prinsippet, lansert av den israelske vitenskapsmannen Amotz Zahavi i 1975. Teorien, som representerer fullendelsen av Darwins teori, han slet med disse spørsmålene uten å finne svar, har sitt utgangspunkt i et 40-årig studie av den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen.
Amotz Zahavi sammen med araberskriketrostene sine i Negevørkenen.
Mennesket er nokså unikt, da vår avanserte hjerne er tilpasset å benytte både ut- og inngruppe-strategier, avhengig av setting. Andre dyr benytter enten det ene eller det andre, representert ved hhv. atlaskgartner og araberskriketrost i boka “Det biologiske mennesket”.

Å tro at mennesket kun er et utgruppe-vesen, slik man gjør det innen markedsliberalismen, for så å bygge et utgruppe-samfunn, er for å si det forsiktig å bygge vår sivilisasjons “Highway to Hell”.

Det er frustrerende å se denne utviklingen mot et stadig mer ekstremt massesamfunn, når Bongard tilbød oss å utrede en modell for et inngruppe-samfunn, hvor vi kan dyrke de positive kreftene i handikapp-prinsippet, mot at vi ga ham i overkant av 50 millioner til forskningsprosjektet MEDOSS.

Med InnGruppe-Demokratiet (IGD) vil vi se noe mer enn en partnerskapsstat, slik Michel Bauwens og P2P-Foundation arbeider for, men vi vil se en oppløsning av staten i allmenningheten. Dette er sann frihet!

– Towards a Partner State: Elements for a Commons Transition
Markedsliberalistene forstår ikke at skal vår sivilisasjon overleve må vi satse på evolusjonens fjerde lag, hvor inngruppe-strategiene i handikapp-prinsippet befinner seg.

 Inngruppestrategier er strategier som kan bygge opp et raushets-bilde av oss selv, som framsnakking, generøsitet, omsorg for de svake, samarbeidsvilje, offervilje etc. Strategier vi benytter oss av når vi blir sett av inngruppa, jmfr. alfa-paret i araberskriketrostflokken, som tvangsforer troster av lavere rang i flokkens påsyn.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!