Sunday, June 25, 2017

Markedsliberalisme = Highway to Hell

Kommentar:
“Teorien bag NPM er, at mennesket er et socialt isoleret individ, der konstant er på jagt efter at opfylde sine egne behov. Indførelsen af NPM var dermed et opgør med det solidariske og kollektive menneskesyn, der indtil da havde været dominerende i velfærdssystemet.”
At mennesket er et sosialt isolert individ i et massesamfunn, lik det moderne samfunn, er helt korrekt. I et massesamfunn velger enkeltindividet å benytte seg av utgruppe-strategiene i handikapp-prinsippet, lansert av den israelske vitenskapsmannen Amotz Zahavi i 1975. Teorien, som representerer fullendelsen av Darwins teori, han slet med disse spørsmålene uten å finne svar, har sitt utgangspunkt i et 40-årig studie av den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen.
Amotz Zahavi sammen med araberskriketrostene sine i Negevørkenen.
Mennesket er nokså unikt, da vår avanserte hjerne er tilpasset å benytte både ut- og inngruppe-strategier, avhengig av setting. Andre dyr benytter enten det ene eller det andre, representert ved hhv. atlaskgartner og araberskriketrost i boka “Det biologiske mennesket”.

Å tro at mennesket kun er et utgruppe-vesen, slik man gjør det innen markedsliberalismen, for så å bygge et utgruppe-samfunn, er for å si det forsiktig å bygge vår sivilisasjons “Highway to Hell”.

Det er absolutt totalt frustrerende å se denne utviklingen mot et stadig mer ekstremt massesamfunn, når Bongard tilbød oss å utrede en modell for et inngruppe-samfunn, hvor vi kan dyrke de positive kreftene i handikapp-prinsippet, mot at vi ga ham i overkant av 50 millioner til forskningsprosjektet MEDOSS.

Med InnGruppe-Demokratiet (IGD) vil vi se noe mer enn en partnerskapsstat, slik Michel Bauwens og P2P-Foundation arbeider for, men vi vil se en oppløsning av staten i allmenningheten. Dette er sann frihet!

– Towards a Partner State: Elements for a Commons Transition
Markedsliberalistene forstår ikke at skal vår sivilisasjon overleve må vi satse på evolusjonens fjerde lag, hvor inngruppe-strategiene i handikapp-prinsippet befinner seg.

 Inngruppestrategier er strategier som kan bygge opp et raushets-bilde av oss selv, som framsnakking, generøsitet, omsorg for de svake, samarbeidsvilje, offervilje etc. Strategier vi benytter oss av når vi blir sett av inngruppa, jmfr. alfa-paret i araberskriketrostflokken, som tvangsforer troster av lavere rang i flokkens påsyn.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...