Skip to main content

Friluftsliv - En dannelsesreise (Nils Faarlunds bokslipp i Studio B20)

Har du fremdeles litt vikingeblod i årene, samt respekterer de tradisjonelle norske friluftslivsverdiene, kjøp boka til Faarlund. Mindre kommersielt og mer ekte blir det ikke. Nyt det sanne, langsomme og enkle friluftsliv, med Nils som veileder. Verdens beste friluftslivsveileder!

Studio B20, Brettevillesgate 20, Sandaker.

Med bålpanne og det hele var det ingen tvil om at jeg var kommet rett.

Forøvrig første gang Permalivs utsending er på boklanseringsfest.

Vi fikk servert sveler.

Bra med folk! Tror vi var omkring 100 stk.

Hovedpersonen Nils Faarlund. Han virket oppriktig glad for at jeg tok turen. Fikk snakket litt med ham og lærte om oselver, som er en båttype Nils liker.

Nils i samtale med sin fotograf Ivar Kvaal. Det var gjennom reportasjen "Utenfor allfarvei" i DN de ble kjent, og dette møtet ledet til at Nils lille men dog store bok ble til.

Etter en uforglemmelig tale av Nils kjøpte jeg tre signerte bøker av de hyggelige jentene i lille Ljå forlag.

Boka finnes også som fri e-bok:

FRILUFTSLIVSBOKA.NO

En solid motgift mot kommersialiseringen av vår friluftslivskultur.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.