Friday, July 24, 2015

Spinnerokk

En nydelig, blåmalt spinnerokk på Eiktunet. Her ser vi virkelig hva økofilosofen Sigmund K. Setreng mener med at god form var en allestedsnærværende del av den tradisjonelle kulturen. Hvilke forflatede liv vi lever i dag, omgitt av heslighet, hvor arbeidet har mistet sin egenverdi.

Se også den sjette alexandrinske egenskapen for utfoldelse av helhet:

Good Shape

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...