Monday, July 27, 2015

Grua

Jeg hater induksjonstopper! Nylig måtte induksjonstoppen min på reparasjon, 1350 kr for et par løse ledninger! Hva kan skje i ei grue? Jo, det kan løsne en murstein eller to.Noe enhver med to tommeltotter kan fikse. Med induksjonstoppen blir man med en gang slave av AKIS.

AKIS =  det Avanserte konkurranse-industrielle systemet, en term skapt av øverskreiingen og økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng. Hans far var lærer på Stange skole, hvor han bl.a. underviste i tegning.

Grua betyr derfor en frigjøring fra AKIS, samtidig som man står mye bedre rustet til å møte det forestående kollapset av vår industrielle sivilisasjon. Skal jeg bygge nytt hus en gang er derfor grua en selvfølge.

Det prakteksemplaret av ei grue som er avbildet her er å finne i stuebygningen fra Øvre Engum i Snertingdal (1750), som står på Eiktunet friluftsmuseum på Gjøvik. Den var i daglig bruk helt fram til 1950-tallet, da de som bodde her ikke ønsket å underkaste seg Servoglobus.

”’Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske.” – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 102

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...