Skip to main content

Simple boliger

Hvorfor bygger vi halvhjertet? Byggteknisk, arkitektonisk, funksjons-, material- og håndverksmessig ufullstendig. Romerne bygde i naturstein, betong og teglstein, vi beundrer byggverkene deres, noen er fremdeles i bruk, arkitektoniske mesterverk. De gjorde ingenting halvhjertet. I dag har vi en overlegen betongteknologi, dette fleksible materialet som kan formes akkurat som man ønsker. Betong kan gjøres spennende på mange måter, som ved å presse inn pen og rund elvestein i yttersjiktet, som frilegges. Uten en ytre hinne, uten et tynt skall. Akkurat som tre er det, som stein og tegl. Lag på lag med indre skjønnhet, solide, tilnærmet evige materialer, som eldes med stil. Norges eldste ikke-kirkelige trebygning, Vindlausloftet i Telemark, ble laftet på Erling Skakkes tid og står fortsatt, 840 år seinere.

Turisthytta på Leka.

Hva tilbys en stakkars boligkjøper i dag? Gips-, MDF- og sponplater, livløse forfallsmaterialer. Trehus kaller de det, disse platehusene. Gips i vegger og tak, lag på lag. Gipsplater er et forfallsmateriale med en ytre hinne av tynn kartong, elsket av entreprenørene fordi de er så billige og raske å montere. Gips skal være så bra mot lyd. Men når det endelig er oppe slår de digre maskinspiker gjennom lydveggen der det ikke er mothold. Skal man restaurere, bytte noen panelplater, blir underliggende gipsplater fulle av hull og flenger. Gips gir heller ikke noe feste i seg selv, slik at utenpåliggende plater uten spikerfeste gir svikt. Å restaurere en lydvegg i gips er vanskelig. En leilighetsskillende lydvegg i massivtre eller kalksandstein er derimot fleksibel og robust, uten forfall og skjørhet.

Ved innendørs luftfuktighet på 50 % vil gipsplater kun fuktbuffre ca 0,09 kg/m2, mot ca 1,08 kg/m2 for heltre, ved tykkelser rundt 20 mm. For trepanel kan du bare finne en enkel spiker i roteskuffen når du skal henge opp et bilde, og så greit å flikke på. Det kalles livskvalitet.

Man slipper kubbinger og utlekting med plater, det er derfor raskere å montere, men å plassere stenderne så panelplatene går fint opp i hjørnene, uten at det kun blir igjen ei lita flis mot profilen, blir ikke tatt hensyn til. I hjørnene blir det gjerne bare dratt på ei strime farget akrylplast, som før eller siden smuldrer opp. Uten spikerslag blir det umulig å legge elektrisk opplegg foran plastsperra/diffusjonsbremsen, og det blir lite å henge opp tunge ting i. Gode, gode gamle dager, da man hadde tid til å gjøre ting skikkelig. Alle disse gamle stuene så fulle av håndverk og treets slitte patina, en umulighet med panelplater.

I vårt effektive samfunn skal alt forenkles. Forenklet undertak består av tynne trefiberplater lagt med en liten overlapp, disse leveres i 5-8 % fuktkvote. For å forenkle legges de rett på taket, uten at de er akklimatisert til en likevektsfuktighet på rundt 18 %. Resultatet er bulker og glipper, hvor snødrev får en forenklet inngang. For å forenkle blir gjerne stroppebånd og skrot etterlatt under betongpannene.

Hvorfor legges materialpakker på tynne underlag, slik at man er sikker på at de synker ned i gjørma? Hvorfor lagres materialer sommeren over under hullete pressenninger som er dårlig festet, et drivhus for mikroorganismer? Ønsker man å skape ideelle forhold for mugg og skimmelsopp, kunne fransk osteindustri vært et klokere yrkesvalg.

Bokvalitet, summen av begreper som arkitektur, materialitet, detaljer og håndverk, personliggjorte boliger, universell utforming, gode funksjonsmål, bærekraftige samfunn, private soner og felles rom, enkel og robust teknologi, et naturlig innemiljø, så mange faktorer som ofres på profittens alter.

En bolig som spiller på lag med tiden, som ikke har tiden som motstander. Tiden er glemt av dagens entreprenører, de ser en bolig som ferdig når den er ferdig. Ikke som en bolig som kan og skal endres sammen med menneskene som bor der, som tåler endringer og tidens tann. En bolig som aldri blir ferdig, en endringsbolig.

Politikere, stedsutviklere, boligkjøpere – stopp byggingen av disse simple platehusene. Still krav! Bygg for generasjoner som kommer, bygg for evigheten. Bygg i massivtre, bygg i teglstein, bygg i lettbetong. Sunne materialer, varige materialer, sjelfulle materialer. For mennesker med sjel!

Videre lesning:

Artikkelen er publisert i Dagbladet 08.03.2008.

Comments

  1. Jeg ønsker meg et økohus i lalftet tømmer.. men tror ikke det finnes dessverre. :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?