Monday, August 22, 2016

Stammesamfunnet - en sterk historie å tro på

Kommentar med tråder her:
Mobilisering uten en sterk felles historie å tro på er nytteløst. Dette har våre fiender skjønt. Vi må lage nye beretninger som mobiliserer og samler. Les følgende gode intervju med forfatter Yuval Noah Harari hos Harvest.

HOMO SAPIENS KAN FORANDRE SEG RASKT – HVIS VI FINNER EN STERK HISTORIE Å TRO PÅ

Dessverre er mediene samlet på våre fienders hender, hvor de indoktrinerer oss med sine historier, til sin fordel. Vi må derfor, som Steigan sier, gå sammen og danne mediakanaler som kan utkonkurrere deres historier. I bunn trenger vi dog en sterk, samlende historie. Denne må bli historien om at vi kan bygge et nytt stammesamfunn. Dette er en historie som støttes av Pål Steigan, derfor håper jeg denne historien kan samle de nordiske land i vår felles kamp. Reposter min kommentar hos Harvest her:

«Ja, hvordan skal vi presentere RID-modellen som en sexy historie? Terje Bongard har stadig snakket om at han har for lav sosioøkonomisk status til å slå igjennom med sine ideer, men jeg tror også at han har vært for dårlig til å selge historien rundt inngruppa.

Kulturverk hadde en artikkel en gang med tittel «Fra massesamfunn til stammesamfunn». Egentlig er dette en veldig flott tittel. Kanskje burde alle gode krefter gå sammen om å lage en god bok for å selge den spennende historien til Bongard om at vi kan skape en moderne form for stammesamfunn, både gjennom et nytt økonomisk demokrati organisert rundt inngruppa, og gjennom nye lommenabolag og lommelandbyer organisert rundt samme prinsipp.

At MEDOSS ble vraket i 2014 var en stor nedtur, og hadde forskningsprosjektet til Bongard vært på skinner nå ville framtida vært langt tryggere. Vekstens tid er forbi, og dermed fungerer ikke utgruppekonkurransen lenger, som kapitalismen bygger på. Vi må få et system som utnytter de gode sidene i menneskenaturen, de som kommer fram der inngruppekreftene i handikapprinsippet næres. Tilliten vår er knyttet opp mot penger, rakner denne tilliten rakner samfunnet, og denne tilliten vil rakne med vekstens endelikt i en endelig verden. Denne tilliten må erstattes med tilliten i inngruppa gjennom et inngruppesamfunn!

For øvrig er pengefølelsen vel så viktig som tillit for å opprettholde det nåværende økonomiske systemet.»
En meget spennende historie av David Bollier om stammesamfunnets fortreffelighet!

Sebastian Junger’s Meditation on Tribes

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...