Skip to main content

Stammesamfunnet - en sterk historie å tro på

Kommentar med tråder her:
Mobilisering uten en sterk felles historie å tro på er nytteløst. Dette har våre fiender skjønt. Vi må lage nye beretninger som mobiliserer og samler. Les følgende gode intervju med forfatter Yuval Noah Harari hos Harvest.

HOMO SAPIENS KAN FORANDRE SEG RASKT – HVIS VI FINNER EN STERK HISTORIE Å TRO PÅ

Dessverre er mediene samlet på våre fienders hender, hvor de indoktrinerer oss med sine historier, til sin fordel. Vi må derfor, som Steigan sier, gå sammen og danne mediakanaler som kan utkonkurrere deres historier. I bunn trenger vi dog en sterk, samlende historie. Denne må bli historien om at vi kan bygge et nytt stammesamfunn. Dette er en historie som støttes av Pål Steigan, derfor håper jeg denne historien kan samle de nordiske land i vår felles kamp. Reposter min kommentar hos Harvest her:

«Ja, hvordan skal vi presentere RID-modellen som en sexy historie? Terje Bongard har stadig snakket om at han har for lav sosioøkonomisk status til å slå igjennom med sine ideer, men jeg tror også at han har vært for dårlig til å selge historien rundt inngruppa.

Kulturverk hadde en artikkel en gang med tittel «Fra massesamfunn til stammesamfunn». Egentlig er dette en veldig flott tittel. Kanskje burde alle gode krefter gå sammen om å lage en god bok for å selge den spennende historien til Bongard om at vi kan skape en moderne form for stammesamfunn, både gjennom et nytt økonomisk demokrati organisert rundt inngruppa, og gjennom nye lommenabolag og lommelandbyer organisert rundt samme prinsipp.

At MEDOSS ble vraket i 2014 var en stor nedtur, og hadde forskningsprosjektet til Bongard vært på skinner nå ville framtida vært langt tryggere. Vekstens tid er forbi, og dermed fungerer ikke utgruppekonkurransen lenger, som kapitalismen bygger på. Vi må få et system som utnytter de gode sidene i menneskenaturen, de som kommer fram der inngruppekreftene i handikapprinsippet næres. Tilliten vår er knyttet opp mot penger, rakner denne tilliten rakner samfunnet, og denne tilliten vil rakne med vekstens endelikt i en endelig verden. Denne tilliten må erstattes med tilliten i inngruppa gjennom et inngruppesamfunn!

For øvrig er pengefølelsen vel så viktig som tillit for å opprettholde det nåværende økonomiske systemet.»
En meget spennende historie av David Bollier om stammesamfunnets fortreffelighet!

Sebastian Junger’s Meditation on Tribes

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…