Skip to main content

Hvem vil du følge inn i den kommende globale mørke middelalder?

Etter alle solemerker befinner vi oss nå på randen av en kommende middelalder, den første globale mørke middelalder. I dette overgangssjiktet vil kaoskreftene ta overhånd, likesom på Ahamb. Vi kan vente oss at mange karismatiske ledere vil se sin mulighet til å bli et ankerfeste for forvirrede sjeler uten framtidshåp. De aller fleste av disse vil være narsopater, eller ha sterke narsopatiske trekk. I denne situasjonen er det viktig å kunne skille konstruktive karismatiske ledere fra de destruktive. Selv har jeg allerede gjort mitt valg for hvem jeg vil følge inn i den mørke middelalder vi nå ser konturene av.

Ole John Saga fra Skien har skrevet et mesterlig essay, som kan hjelpe oss til å finne de konstruktive karismatiske lederne, de som best kan lede oss inn i solnedgangen for vår sivilisasjon:

- Konstruktive og destruktive karismatiske ledere

Her følger en kommentar hos Steigan:

Jeg tror man kan si at med disse uttalelsene har mange flere hentet fram høygaflene, og Clinton bør absolutt ikke kjenne seg for trygg.

“This grisly cycle is, in Greer’s estimation, already under way in America. So far, the elites have responded to the growing unrest with a mixture of repression and complacency. On the repressive end, Greer points to the excessive militarization of local police, together with the rampant civil rights violations being perpetrated by both mainstream political parties. At the same time, the elites seem to have been lulled into a belief that nothing could ever unseat them from their privileged positions. “They’re wrong,” admonishes Greer, “and at this point it’s probably a safe bet that a great many of them will die because of that mistake.””

Husk at Greer forutså Trumps valgseier god tid i forvegen!

http://www.resilience.org/stories/2018-02-15/review-two-books-john-michael-greer-dark-age-america-retro-future/

Vil gjerne at leserne også reflekterer litt over den kommende mørke middelalder:

“Judging from the population declines seen in previous dark ages, Greer expects the present world population to fall by as much as 95 percent. However, he stresses that this won’t, contrary to popular imagination, take the form of a cataclysmic die-off. Rather, it will be a gradual change that people will come to accept as the new normal. Industrial nations will find themselves in a situation in which their death rates persistently exceed their birth rates by small margins—say one to three percent per annum—and while this will add up over time, people will adjust. “That’s the way population declines happen in history,” explains Greer, adding, “Vast catastrophes need not apply.””

Hvor mange nordmenn ville overlevd denne snøvinteren uten en industriell sivilisasjon i ryggen? Hvordan skal vi møte de kommende miljø- og ressurskrisene uten å gå til grunne? Kapitalisme er i alle fall ikke svaret!

Selv har jeg valgt å følge min store leder inn i denne globale mørketiden.

Bongard er utvilsomt en konstruktiv karismatisk leder. Men jeg er redd mange vil følge svært destruktive karismatiske ledere, hvilket dessverre er normen når krisene tårner seg opp.

Vi kan velge å gi Bongard vår støtte nå, og å gjøre vår nasjon til et lys og et håp for verden. Eller vi kan velge å følge de mange destruktive karismatiske ledere som uvilkårlig vil følge i kjølvannet av sammenbruddet, ned i avgrunnen.

Hva velger du? Og ikke minst, hva velger Mot Dag AS og Steigan.no?

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!